Project Based Learning

Door het uitvoeren van boeiende projecten prikkelen we de nieuwsgierigheid en creativiteit van ieder kind.

Wat is Project Based Learning

De onderwijsvernieuwing waar we aan toe zijn. Van leiden naar begeleiden, van lesgeven naar coachen.

Vanuit ons concept leren we de leerlingen het heft in eigen handen te nemen. Ze worden zich niet alleen bewust van hun aandeel in de groep maar ook van dat van anderen. We werken vanuit onze kwaliteiten en gaan op zoek naar onze leerdoelen. We werken niet alleen aan het cognitieve aspect, maar bouwen een fundament vanuit de sociaal-emotionele vaardigheden. We streven naar een groep die het beste in elkaar naar boven kan halen en van daaruit op onderzoek gaat naar antwoorden of oplossingen over de mooiste onderwerpen.

Uitgelichte projecten

Groep 3/ 4
Kunstenaars op school! | Onderbouw
Kerndoelen:1, 4, 9, 12, 53, 54, 56, 56
Vakken:Begrijpend lezen, taal, geschiedenis, beeldende vorming
Taal:Nederlands
Eindproduct:Een kunstwerk voor in het schoolgebouw
Schoolbreed project, de leerlingen leren meer over de verschillende en stijlen en stroming en gebruiken deze informatie in hun kunstwerk.
Groep 7/8
Steden en staten
Kerndoelen:1, 2, 4, 6, 9, 12, 38, 47, 49, 50, 52, 53
Vakken:Geschiedenis, aardrijkskunde, topografie taal, spelling, begrijpend lezen, mondelinge vaardigheden, 21e-eeuwse vaardigheden
Taal:Nederlands
Eindproduct:Onder andere een middeleeuwse stad met de juiste onderdelen, een landkaart over de Hanze, informatie over de pest.
Hoofddoel: De leerlingen leren meer het ontstaan van steden, de Hanze, de pest Hebban olla vogala en Floris V.
groep 5/6
Grieken en Romeinen
Kerndoelen:1, 2, 4, 6, 9, 12, 38, 47, 49, 50, 52, 53
Vakken:Geschiedenis, aardrijkskunde, topografie taal, spelling, begrijpend lezen, mondelinge vaardigheden, 21e-eeuwse vaardigheden,
Taal:Nederlands
Eindproduct:Onder andere een kaart van Nederland met weergave Romeinse rijk, tekeningen van Romeinse uitvindingen.
Hooddoel: De leerlingen leren meer over de Romeinen, Germanen en Grieken waarbij we ingaan op Het Romeinse Rijk, de Romeinse Limes en het christendom in die tijd.
Groep 3/ 4
Kunstenaars op school! | Onderbouw
Kerndoelen:1, 4, 9, 12, 53, 54, 56, 56
Vakken:Begrijpend lezen, taal, geschiedenis, beeldende vorming
Taal:Nederlands
Eindproduct:Een kunstwerk voor in het schoolgebouw
Schoolbreed project, de leerlingen leren meer over de verschillende en stijlen en stroming en gebruiken deze informatie in hun kunstwerk.
Groep 7/8
Steden en staten
Kerndoelen:1, 2, 4, 6, 9, 12, 38, 47, 49, 50, 52, 53
Vakken:Geschiedenis, aardrijkskunde, topografie taal, spelling, begrijpend lezen, mondelinge vaardigheden, 21e-eeuwse vaardigheden
Taal:Nederlands
Eindproduct:Onder andere een middeleeuwse stad met de juiste onderdelen, een landkaart over de Hanze, informatie over de pest.
Hoofddoel: De leerlingen leren meer het ontstaan van steden, de Hanze, de pest Hebban olla vogala en Floris V.

Hoe ervaren anderen Uniek Onderwijs?

De leerkrachten achter Uniek Onderwijs

Wij zijn enthousiaste leerkrachten met een gedeelde passie voor het onderwijs. Wij bieden onderwijs aan met oog op de belevingswereld van het kind en het feit dat elke leerling uniek is.
We vertellen de leerlingen niet hoe ze het moeten doen maar begeleiden en coachen waar nodig. Er wordt gekeken naar het proces, niet zo zeer naar het product.

Hoe kan jij het
verschil maken?

Leer hier meer over hoe wij onze projecten inzetten en hoe we te werk gaan.

Benieuwd hoe Project Based Learning jouw school kan helpen?