Project Based Learning

Door het uitvoeren van boeiende projecten prikkelen we de nieuwsgierigheid en creativiteit van ieder kind.

Wat is Project Based Learning

De onderwijsvernieuwing waar we aan toe zijn. Van leiden naar begeleiden, van lesgeven naar coachen.

Vanuit ons concept leren we de leerlingen het heft in eigen handen te nemen. Ze worden zich niet alleen bewust van hun aandeel in de groep maar ook van dat van anderen. We werken vanuit onze kwaliteiten en gaan op zoek naar onze leerdoelen. We werken niet alleen aan het cognitieve aspect, maar bouwen een fundament vanuit de sociaal-emotionele vaardigheden. We streven naar een groep die het beste in elkaar naar boven kan halen en van daaruit op onderzoek gaat naar antwoorden of oplossingen over de mooiste onderwerpen.

Uitgelichte projecten

Groep 7/8
Pruiken en revoluties
Kerndoelen:1, 2, 4, 9, 12, 35, 36, 37, 38, 49, 50, 51, 52, 53
Vakken:Geschiedenis, aardrijkskunde, topografie, taal, spelling, begrijpend lezen, mondelinge vaardigheden, 21e-eeuwse vaardigheden
Taal:Nederlands
Eindproduct:De leerlingen maken een museum van alle gebeurtenissen in deze periode.
Hoofddoel: De leerlingen leren meer over de WIC, slavernij, Franse revolutie, Bataafse Republiek, en de Verlichting
Groep 5/6
Regenten en vorsten
Kerndoelen:1, 2, 4, 9, 12, 38, 43, 49, 50, 52, 53
Vakken:Geschiedenis, aardrijkskunde, topografie taal, spelling, begrijpend lezen, mondelinge vaardigheden, 21e-eeuwse vaardigheden
Taal:Nederlands
Eindproduct:Sketchnote op de projectmuur & klein waxmuseum
Hoofddoel: De leerlingen leren meer over de VOC, WIC, oorlogen en het rampjaar 1672
Groep 5/6
Ontdekkers en hervormers
Kerndoelen:1, 2, 4, 9, 12, 38, 43, 49, 50, 52, 53,
Vakken:Geschiedenis, aardrijkskunde, topografie taal, spelling, begrijpend lezen, mondelinge vaardigheden, 21e-eeuwse vaardigheden
Taal:Nederlands
Eindproduct:Waxmuseum
Hoofddoel: De leerlingen leren meer over de ontdekkingsreizen en het ontstaan van de Republiek der Zeven Nederlanden
Groep 7/8
Pruiken en revoluties
Kerndoelen:1, 2, 4, 9, 12, 35, 36, 37, 38, 49, 50, 51, 52, 53
Vakken:Geschiedenis, aardrijkskunde, topografie, taal, spelling, begrijpend lezen, mondelinge vaardigheden, 21e-eeuwse vaardigheden
Taal:Nederlands
Eindproduct:De leerlingen maken een museum van alle gebeurtenissen in deze periode.
Hoofddoel: De leerlingen leren meer over de WIC, slavernij, Franse revolutie, Bataafse Republiek, en de Verlichting
Groep 5/6
Regenten en vorsten
Kerndoelen:1, 2, 4, 9, 12, 38, 43, 49, 50, 52, 53
Vakken:Geschiedenis, aardrijkskunde, topografie taal, spelling, begrijpend lezen, mondelinge vaardigheden, 21e-eeuwse vaardigheden
Taal:Nederlands
Eindproduct:Sketchnote op de projectmuur & klein waxmuseum
Hoofddoel: De leerlingen leren meer over de VOC, WIC, oorlogen en het rampjaar 1672

Hoe ervaren anderen Uniek Onderwijs?

De leerkrachten achter Uniek Onderwijs

Wij zijn enthousiaste leerkrachten met een gedeelde passie voor het onderwijs. Wij bieden onderwijs aan met oog op de belevingswereld van het kind en het feit dat elke leerling uniek is.
We vertellen de leerlingen niet hoe ze het moeten doen maar begeleiden en coachen waar nodig. Er wordt gekeken naar het proces, niet zo zeer naar het product.

Hoe kan jij het
verschil maken?

Leer hier meer over hoe wij onze projecten inzetten en hoe we te werk gaan.

Benieuwd hoe Project Based Learning jouw school kan helpen?