Projecten vanuit een open hoofdvraag

Deze projecten zijn ontworpen vanuit de bij kerndoelen(SLO) en kunnen in plaats van de methode aangeboden worden.
Groep 3/ 4
Kunstenaars op school! | Onderbouw
Kerndoelen:1, 4, 9, 12, 53, 54, 56, 56
Vakken:Begrijpend lezen, taal, geschiedenis, beeldende vorming
Taal:Nederlands
Eindproduct:Een kunstwerk voor in het schoolgebouw
Schoolbreed project, de leerlingen leren meer over de verschillende en stijlen en stroming en gebruiken deze informatie in hun kunstwerk.
Groep 7/8
Steden en staten
Kerndoelen:1, 2, 4, 6, 9, 12, 38, 47, 49, 50, 52, 53
Vakken:Geschiedenis, aardrijkskunde, topografie taal, spelling, begrijpend lezen, mondelinge vaardigheden, 21e-eeuwse vaardigheden
Taal:Nederlands
Eindproduct:Onder andere een middeleeuwse stad met de juiste onderdelen, een landkaart over de Hanze, informatie over de pest.
Hoofddoel: De leerlingen leren meer het ontstaan van steden, de Hanze, de pest Hebban olla vogala en Floris V.
groep 5/6
Grieken en Romeinen
Kerndoelen:1, 2, 4, 6, 9, 12, 38, 47, 49, 50, 52, 53
Vakken:Geschiedenis, aardrijkskunde, topografie taal, spelling, begrijpend lezen, mondelinge vaardigheden, 21e-eeuwse vaardigheden,
Taal:Nederlands
Eindproduct:Onder andere een kaart van Nederland met weergave Romeinse rijk, tekeningen van Romeinse uitvindingen.
Hooddoel: De leerlingen leren meer over de Romeinen, Germanen en Grieken waarbij we ingaan op Het Romeinse Rijk, de Romeinse Limes en het christendom in die tijd.
Groep 5/ 6/ 7/ 8
Kunstenaars op school! | Bovenbouw
Kerndoelen:1, 4, 9, 12, 53, 54, 56, 56
Vakken:Begrijpend lezen, taal, geschiedenis, beeldende vorming
Taal:Nederlands
Eindproduct:Een kunstwerk voor in het schoolgebouw
Schoolbreed project, de leerlingen leren meer over de verschillende en stijlen en stroming en gebruiken deze informatie in hun kunstwerk.
Groep 5/ 6
Jagers en boeren
Kerndoelen:1, 2, 4, 10, 12, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55
Vakken:Geschiedenis, taal, spelling, begrijpend lezen, mondelinge vaardigheden, studievaardigheden, 21e-eeuwse vaardigheden
Taal:Nederlands
Eindproduct:Maquette leefgebied jagers en boeren, vuursteen en potten van klei
De leerlingen verdiepen zich in de tijd van de jagers en verzamelaars waarbij ze vanuit opdrachten onderdelen voor hun maquette kunnen verdienen.
Groep 7/ 8
Ken jij dit dier al?
Kerndoelen:1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 40, 41, 42, 43, 50, 54, 55
Vakken:Natuurkunde, aardrijkskunde, taal, spelling, woordenschat, begrijpend lezen.
Taal:Nederlands
Eindproduct:Informatieboekje (Junior informatie) Mindmap over dier
Hoofddoel: Inhoudelijk meer leren over wilde dieren, klimaten en topografie (wereld)
Groep 5/6/7/8
Wilde dieren #2
Kerndoelen:2,4,5,8,40
Vakken:Aardrijkskunde, natuurkunde, taal, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, mondelinge taalvaardigheden, studievaardigheden
Taal:Nederlands
Eindproduct:Lapbook
Groep 5/6
De Vikingen 🪓
Kerndoelen:1, 2, 4, 9, 12, 43, 47, 50, 52, 53,
Vakken:Geschiedenis, taal, spelling, begrijpend lezen, mondelinge vaardigheden, 21e-eeuwse vaardigheden,
Taal:Nederlands
Eindproduct:Waxmuseum & optioneel: Dorestad en langschip(transport Vikingen) bouwen
Groep 4/5
Leven in het verleden
Kerndoelen:2,4,5,6,8,52,53
Vakken:Taal, spelling, woordenschat, begrijpend lezen, mondelinge vaardigheden, studievaardigheden
Taal:Nederlands
Eindproduct:Muurkrant
Groep 3/4
Dieren in de dierentuin
Kerndoelen:2, 4, 5, 8, 40 ,41
Vakken:WO, Taal, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, mondelinge taalvaardigheden, rekenen, studievaardigheden
Taal:Nederlands
Eindproduct:Dierentuin met de klas maken

Wil je ook gebruik maken van deze projecten?