fbpx

Vakgebied

Hoofdvraag

Hoe start je een financieel succesvol bedrijf?

Doel en professionals

Studenten zijn van nature ondernemers. In dit project werken studenten in teams aan het ontwikkelen van een bedrijfsconcept, het uitvoeren van marktonderzoek en/of een concurrentieanalyse, het maken van een realistisch financieel plan en het pitchen van hun bedrijf aan een publiek. Terwijl studenten een bedrijf opzetten en plannen, leren ze belangrijke wiskundige vaardigheden met betrekking tot bewerkingen, groeperen en decimalen en ontwikkelen ze competenties op het gebied van technologie, communicatie en samenwerking.

 

Bij dit project bevorderen we te werken met een projectleider.

Laat de groep zelf bepalen wie deze projectleider zal zijn. Dit kan één leider voor de hele groep zijn of één leider per team. 

Het leiden van een groep komt neer op het leiden van een team en is een kwaliteit die ze kunnen gebruiken bij het openen van een eigen bedrijf. In het project geven we de projectleider tips en herinneringen om hem te helpen zijn taak zo goed mogelijk uit te voeren.

 

Professionals: (denk aan ouders binnen school)

Deelvraag 1 en 4:

– een ondernemer bij deelvraag 1

– een financieel adviseur bij deelvraag 4

Leerdoelen vanuit project based learning

kritisch denken

creatief denken

probleem oplossen

informatie vaardigheden

ICT- basisvaardigheden

communiceren

samenwerken

zelfregulering

planning

creativiteit

Projectoverzicht & rubrieken

Eindproduct

Een eigen projduct.

Wachtwoorden deelvragen (deze hebben de studenten nodig om toegang te krijgen tot het de deelvraag)

We hebben elke deelvraag een wachtwoord gegeven zodat de studenten niet vooruit kunnen werken.

ondernemer

bedrijf

product

zakelijk

pitch

Inhoudsopgave

Projectbord

Voorbereiding

Als je het projectbord voor de eerste keer gaat gebruiken zal het meer tijd in beslag nemen. 

Het is belangrijk dat het bord vanuit de groep tot stand komt, de leerlingen denken mee en helpen met deze voorbereiding.

Ze gaan kritisch kijken op welk formaat de verschillende onderdelen geprint moeten worden om het zo duurzaam en duidelijk mogelijk te gebruiken. 

De meeste materialen zal je elk project opnieuw inzetten. Hierdoor raden we aan sommige onderdelen te lamineren zodat je er met een whiteboardmarker op kan schrijven en het kan hergebruiken. 

 

Het projectbord is een houvast voor het project. Probeer het zo veel mogelijk in te zetten door er altijd mee te starten en er de dag mee af te sluiten. Wat weten we al en wat moeten we nog te weten komen? Wat staat er op de kalender? In hoeverre kennen we de woorden van de woordenschat? Moeten we onze rubriek nog een keer doornemen om te kijken of we of we vooruitgang boeken?

 

Het is een dynamisch bord, de leerlingen zullen tijdens het project dingen toevoegen en weghalen. De projectbordmanager heeft hier de leiding over en is hier verantwoordelijk voor. Probeer deze leerling hierin te coachen door tijdens het project soms even stil te staan en misschien voorzichtig een hint te geven of  de juiste richting op te sturen vanuit een kritische vraag.

 

In het begin zal je als coach nog veel moeten sturen aangezien de verantwoordelijkheid nieuw is voor de leerlingen. Als je al wat langer met PBL bezig bent zal de groep beter weten wat de bedoeling is en hoef je minder te sturen. 

Na elk project wissel je de rollen in de groep, het kan fijn werken om de leerlingen die hun rol hebben opgegeven te koppelen aan de leerling die de rol net aangewezen hebben gekregen. Ze kunnen de leerlingen tips geven en begeleiden. Zodra de leerlingen begrijpen wat de bedoeling is zal de begeleiding niet meer nodig zijn en moet deze komen te vervallen.  

Introductie en deelvraag 1

Hoofdvraag

Hoe start je een financieel succesvol bedrijf?

Deelvraag 1: Hoe is het om ondernemer te zijn?

Doel

Studenten interviewen ondernemers om te ontdekken hoe ze zijn begonnen in het bedrijfsleven en de risico’s en voordelen die gepaard gaan met het starten van een bedrijf.

Leerdoel

kritisch denken

creatief denken

probleem oplossen

informatie vaardigheden

ICT- basisvaardigheden

communiceren

samenwerken

zelfregulering

planning

creativiteit

Beoordeling

Goed om te weten

Probeer het dieper denken bij studenten te bereiken. Wat is nu echt de vraag hier? 

Ze moeten het doel inzien en eigen maken om de intrinsieke motivatie te vergroten.

Tijdens de introductie krijgen de studenten informatie over het onderwerp en gaan ze achterhalen welke kennis ze missen om de hoofdvraag te beantwoorden.

Planning

Hoofddoel van deelvraag 1:

Interview lokale ondernemers

Nodig lokale ondernemer(s) uit die van hun passie(s) een zakelijk concept maken. Dit interview kan worden gedaan met de hele klas of  met kleine groepen studenten die om en om met één expert tegelijk in gesprek gaan.

Denk aan de vele verschillende soorten ondernemers: ondernemers uit de lokale gemeenschap of leden van de Kamer van Koophandel, maar ook bedrijfseigenaren van buiten de gemeenschap die beschikbaar zijn via videocall. Denk ook aan professionals uit de schoolgemeenschap, zoals leraren of familieleden die bedrijven runnen, ook zij kunnen een hoop kennis bieden. Zorg ervoor dat het panel verschillende gezichtspunten biedt, met name over productsoorten en bedrijfsmodellen en mensen met verschillende achtergronden die de culturen en identiteiten van de studenten weerspiegelen.

 

In de introductie kunnen de  studenten informatie vinden over het starten van een eigen bedrijf. Als coach probeer je de studenten zoveel mogelijk (intrinsiek) te motiveren.

Na het lezen/ bekijken van de informatie maak je een sprong naar het project vanuit de volgende vragen:

– Waar dacht je aan bij het bekijken of lezen van de informatie?

– Ken je mensen die een eigen bedrijf hebben? Waarin hebben ze een bedrijf?

– Waar denk je dat mensen aan moeten denken bij het opstarten van een eigen bedrijf??

Geef aan dat ze als eindproduct een eigen zakelijke pitch gaan geven over hun bedrijfsidee.

Het streven is om hier echt publiek voor in school te halen. Dit zouden ouders, ondernemers of studenten van een andere groep kunnen zijn. 

 

Vragen om te achterhalen wat studenten al weten over het opstarten van een eigen bedrijf. (voorkennis ophalen)

– Wat is een bedrijf?

– Welke bedrijven zijn al heel oud?

– Welke bedrijven zijn heel succesvol? Weet je waarom ze zo succesvol zijn?

– Wat is een franchise? Kan je voorbeelden noemen? Zou je het leuk lijken een eigen franchise te openen? Waarin zou je dit willen doen? Waarom?

 

Noodzakelijke vragen opstellen.

Laat de studenten bedenken wat ze moeten weten om een eigen bedrijf te starten.

De vragen moeten zoveel mogelijk vanuit de studenten komen, maar probeer deze ook aan bod te laten komen:

– Welke soorten bedrijven zijn er?

– Hoeveel kapitaal heb je nodig om een bedrijf te starten? Kan het ook zonder kapitaal?

– Wat is de kamer van koophandel?

– Wat is een financieel plan?

– Wat is een ondernemingsplan?

– Waarom starten met een eigen bedrijf?

– Hoe start je een eigen bedrijf?

 

Onderzoek

De studenten gaan (online) antwoorden zoeken op hun noodzakelijke vragen.

De gevonden antwoorden worden samengevoegd en met elkaar gedeeld (klassikaal of in kleine groepjes).

Laat de studenten hun naam op de noodzakelijke vragen schrijven en bewaar ze voor de eindreflectie. 

 

Vooruitblik op het project

Rubriek en hoofdvraag

Bekijk en bespreek de rubriek en de hoofdvraag met de studenten. 

Laat de studenten weten wat je van ze verwacht binnen dit project.

Reflectie op introductie:

– Over welk onderdeel van dit project ben je het meest enthousiast? Waarom? 

– Welk deel van dit project zal volgens jou de grootste uitdaging voor worden? Waarom? 

– Heb je na het onderzoek nieuwe noodzakelijke vragen die je graag aan het projectbord zou willen toevoegen?

 

Publiek

Ga vast op zoek naar publiek voor de zakelijke pitch, het zal de studenten motiveren als ze weten dat ze voor een publiek gaan presenteren. Probeer minimaal één professional in het publiek te hebben, dit zal de motivatie van de leerlingen nog meer verhogen.

 

Voeg de materialen toe aan het projectbord.

De studenten voegen de noodzakelijke vragen en de antwoorden ook toe aan het projectbord.

Extra opdrachten

Interview rollenspel

Laat de studenten oefenen met het interviewen van professionals. Twee studenten interviewen en één student is de professional.

Laat de student die de professional is vooraf bepalen hoe hij het interview gaaf geven. Werkt hij. mee of is hij kortaf? Gebruik hij veel moeilijke woorden of past hij zijn woordenschat aan?
Laat de interviewers ook informatie noteren zoals ze dit bij het echte interview zullen doen.

art

Nieuw logo voor een bestaand bedrijf

Laat de studenten een nieuw logo voor een bestaand bedrijf maken. Ze moeten hierbij letten op het lettertype en kleurgebruik. Waarom heeft Mac Donalds de kleuren rood en geel en Subway groen?

Rekenen

Plattegrond

Laat destudenten een bedrijf (opnieuw) inrichten met gebruik van schaal. Laat ze ook beschrijven of presenteren waarom ze voor deze inrichting hebben gekozen? Is het logisch en realistisch ingericht?

Einde

Deelvraag 2

Deelvraag

Wat voor een bedrijf willen wij openen?

Doel

Studenten verkennen hun eigen persoonlijke interesses en talenten en werken vervolgens in teams om een bedrijfsidee op te stellen en te presenteren.

Leerdoel

intrinsieke motivatie

onderzoek

kritisch denken

samenwerken

communiceren

 

Beoordeling

Planning

Activiteit 1, kwaliteiten

De studenten geven elkaar gericht kwaliteiten. Als jullie het kwaliteitenspel op school hebben kan dit in gebruik genomen worden. Er staat ook een link naar een pagina met kwaliteiten. Op deze pagina kunnen jullie ook de mogelijkheid vinden de kwaliteitenlijst uit te printen en op papier te gebruiken. 

 

Activiteit 2, interesse/passie

De studenten gaan op zoek naar hun passie en interesse. Dit verwerken ze in een collage.

 

Activiteit 3, bedrijfsidee

De studenten gaan bun bedrijfsidee opstellen door de gegeven stappen te volgen.

 

Activiteit 4, presentatie

Elk team krijgt 1.5 minuut de tijd om hun bedrijfsidee te presenteren. De rest van de groep geen gerichte feedback die het team kan verwerken in het bedrijfsidee.

 

Noodzakelijke vragen

Hebben de studenten nieuwe noodzakelijke vragen die ze willen beantwoorden? Geef de studenten de tijd om hier onderzoek naar te doen.

 

Reflectie einde deelvraag

– Op welk deel van je bedrijfsidee ben je trots? Waarom?

– Hoe goed denk je de opdracht van vandaag te begrijpen? Is er nog iets verwarrend voor je?

– Is er iets dat je je nog steeds afvraagt ​​over hoe je een eigen bedrijf start?

(Zo ja, maak er een noodzakelijke vraag van)

 

Reflectie teams

Hoe verloopt het werk in de teams? Als het niet goed verloopt kan er gekozen worden voor het gebruik van een kanbanbord. In de link hieronder kunnen jullie hier meer informatie over vinden.  

Extra opdrachten

Taal

Motivatiebrief voor investeerders

De studenten schrijven een motivatiebrief naar een investeerder. Hierin verwerken ze hun kwaliteiten. Welk leerdoel van spelling beoordelen jullie? Geef ze dot op voorhand aan. Welke kwaliteiten hebben de studenten gekregen? Laat ze dit verwerken

art

Logo

De studenten hebben een logo bedacht bij het maken van het bedrijfsidee. Laat ze het logo maken vanuit het gewenste materiaal. Laat ze hierbij goed nadenken over het gebruik van kleur en materiaal. Als je een duurzaam product gaan verkopen moet je logo eigenlijk ook van duurzaam materiaal gemaakt worden.

creativiteit

Multifunctioneel meubelstuk

Ze hebben de verschillende presentaties gezien en feedback gekregene en gehoord. Hoe kunnen ze hun creativiteit gebruiken om uit te blinken tijdens de presentaties?

Einde

Deelvraag 3

Deelvraag

Welke bedrijven hebben producten of diensten die vergelijkbaar zijn met die van ons?

Doel

De studenten gaan op zoek naar bedrijven hun concurrent kunnen zijn. Door de concurrenten te analyseren kunnen ze meer te weten komen over de prijs, de prijsstrategie en het bedrijfsplan.

Belangrijk om te weten voor de volgende deelvraag.

Bij de volgende deelvraag moeten de studenten in contact komen met een ondernemer of financieel adviseur. Het kan helpen om dit nu vast te regelen en een datum af te spreken. 

Leerdoel

intrinsieke motivatie

creatief denken / onderzoek

kritisch denken

plannen (projectleider)

creativiteit

ICT- basisvaardigheden

informatie vaardigheden

Beoordeling

Planning

Activiteit 1, marktonderzoek

De studenten gaan marktonderzoek doen door de gegeven stappen te doorlopen. Motiveer ze om hier zo serieus mogelijk mee om te gaan. 

Probeer de studenten te helpen door de volgende startersvragen te stellen:  

– Klanten maken een bedrijf succesvol. Noem een bedrijf, op welk soort klanten is dit bedrijf gericht? (Mac Donalds: mensen die snel willen eten en niet gericht zijn op gezond eten. Subway, mensen die snel willen eten en de voorkeur hebben voor gezond eten.) 

– Zou je iets moeten weten over jouw klanten? 

– Stel je voor dat iemand een bedrijf wilt openen en jullie als publiek heeft, hoe kunnen ze jullie motiveren het product te kopen? 

– Wat wil je bereiken met jouw product?

 

Activiteit 2, concurrentie

De studenten gaan op zoek naar bedrijven die een vergelijkbaar product verkopen. Wat kunnen ze leren van dit bedrijf? 

Na het onderzoek gaan de studenten een reclamevideo opnemen. Die kunnen ze presenteren als optreden in de klas of daadwerkelijk opnemen en verwerken in een video.

 

Noodzakelijke vragen

Hebben de studenten nieuwe noodzakelijke vragen die ze willen beantwoorden? Geef de studenten de tijd om hier onderzoek naar te doen.

 

Reflectie einde deelvraag

– Hoe voelde het om een marktonderzoek te doen? 

– Werkte jullie team goed samen tijdens deze deelvraag? 

– Hoe had je de samenwerking kunnen verbeteren? 

– Heb je ideeën opgedaan na het marktonderzoek? 

– Wat zijn jouw verwachtingen over het project nu je het interview gehad hebt?

Extra opdrachten

drama

Sollicitatiegesprekken

Laat de studenten op zoek gaan naar personeel voor hun bedrijf. Ze moeten eerst noteren wie ze zoeken en wat ze van het personeel verwachten (vakgebied Nederlands).
Verdeel de klas in twee groepen, één groep gaat solliciteren en één groep gaat de sollicitatiegesprekken voeren. Reflecteer na de eerste ronde met de hele groep. Waren de omschrijvingen voor het beroep duidelijk? Wist de sollicitant wat er van hem of haar verwacht werd? Waarom wel of waarom niet?

art

Advertenties

Hoe zet de concurrent advertenties in en hoe willen zij dit gaan aanpakken? Laat ze een advertentie maken voor het platform naar keuze.
Als ze kiezen voor Instagram of Facebook moeten ze de afmetingen voor de post in de gaten houden. Daarnaast is kleurgebruik heel belangrijk, hoe zorgen ze ervoor dat potentiële klanten gelijk weten wat ze aanbieden en hierdoor stoppen met scrollen.

Reflecteren

Laat de studenten reflecteren vanuit de Charrette methode.

Einde

Deelvraag 4.2

Deelvraag

Wat is het financiële plan voor ons bedrijf?

Doel

De studenten leren een financieel plan op te stellen. 

Bij deze deelvraag komen de studenten in contact met een professional uit het werkveld. Dit kan een ondernemen of financieel adviseur zijn.

Leerdoel

intrinsieke motivatie

creatief denken / onderzoek

probleem oplossen

kritisch denken

plannen (projectleider)

creativiteit

ICT- basisvaardigheden

informatie vaardigheden

zelfregulering/ autonomie 

samenwerken

communiceren

Beoordeling

Planning

Laat de studenten zelf ook op zoek gaan naar een professional die ze kan helpen. Het kan geen kwaad om van twee professionals informatie te krijgen.

Vervolgens gaan de studenten aan de slag met woordenschat die belangrijk is binnen dit project

 

Activiteit 1, opstartkosten berekenen

De studenten gaan proberen te achterhalen wat de kosten voor hun bedrijf zullen zijn.

 

Activiteit 2, kostprijs

De studenten proberen hun kostprijs te bepalen. Dit is een vraag waarbij de hulp van een professional goed van pas kan komen. Als coach hoef je het antwoord niet te weten, laat ze de vraag noteren en aan de professional vragen.

 

Activiteit 3, prijsstrategie

Dit kan een moeilijke opdracht zijn en kan eventueel overgeslagen worden. Het zou dan alleen doorgelezen kunnen worden zodat de leerlingen wel weten dat dit aan de orde is.

 

Activiteit 4, cashflow 

Welke kosten en inkomsten voorspellen de leerlingen voor de eerste 3 maanden.

Extra opdracht: uitdaging. Er staat een krantenartikel over de inbraak in hun bedrijf. De studenten berekenen hoeveel deze inbraak hun heeft gekost. Dit is een pittige opdracht, bekijk zelf of het haalbaar is voor jouw groep.

 

Activiteit 5, financiering

De studenten leren hoe een lening werkt en berekenen hoeveel rente ze moeten betalen voor een lening van €5000 met 6% rente.

 

In gesprek met de professional

Bespreek kort wat je van de studenten verwacht en grijp in zodra een student niet met respect te werk gaat, het kan er namelijk toe leiden dat professionals niet meer naar school willen komen. 

 

Noodzakelijke vragen

Hebben de studenten nieuwe noodzakelijke vragen die ze willen beantwoorden? Geef de studenten de tijd om hier onderzoek naar te doen.

 

Reflectie einde deelvraag

De studenten geven antwoord op de volgende vragen:

  1. Hoeveel wist je over het onderwerp voordat we er aan begonnen?
  2. Wat zou je voor jezelf nog kunnen verbeteren?
  3. Welke problemen ben je tegengekomen toen je aan dit project werkte? Hoe heb je ze opgelost?

Extra opdrachten

creativiteit

Nieuwbericht schrijven

De studenten hebben een nieuwsbericht gelezen over de inbraak in hun bedrijf. Laat ze een positief nieuwsbericht schrijven over hun bedrijf. Ze mogen zelf bepalen wat het hoofdonderwerp gaat zijn (het succes van het bedrijf, de goede daad die het bedrijf heeft gedaan, een jubileum)
Voeg alle artikelen samen tot 1 krant.

art

Logo deel 2

De studenten hebben als extra opdracht bij deelvraag 2 (misschien) een logo gemaakt. Is het logo nog hetzelfde? Moeten er dingen aangepast worden? Hoe verwerken ze het logo op verpakkingen, de zaak, materiaal, etc?

drama

Presenteren

Laat de studenten producten presenteren aan elkaar als de beste uitvinding ooit. Dit kan in kleine groepje of met de hele groep. Wie gaf de beste presentatie? Waarom was dit de beste presentatie? Wat heb je kunnen leren van deze presentatie?

Einde

Deelvraag 5

Deelvraag

Wat is onze zakelijke pitch?

Doel

De studenten gaan het eindproduct maken en geven een zakelijke pitch over hun bedrijf.

Leerdoel

intrinsieke motivatie

creatief denken / onderzoek

probleem oplossen

kritisch denken

plannen (projectleider)

creativiteit

ICT- basisvaardigheden

informatie vaardigheden

zelfregulering/ autonomie 

samenwerken

communiceren

Beoordeling

Planning

Activiteit 1, hoe gaat jullie pitch eruit zien?

De studenten gaan bepalen hoe hun zakelijke pitch eruit zal gaan zien.

 

Activiteit 2, maak je product

Nu dat de studenten hebben gereflecteerd op elkaars werk gaan ze de feedback verwerken in hun eindproduct. Herinner de studenten eraan dat het gaat om de wensen van de klanten. Dus als ze feedback hebben gekregen die tegen de wensen van de klanten ingaat hoeven ze deze niet te verwerken.

De studenten gaan het product of idee uitwerken. Bepaal vooraf wanneer het product af moet zijn en wat de eisen zijn.

 

Reflectie einde deelvraag

– Hoe voelde het om feedback te krijgen over je product? 

– Heb je na de feedback dingen kunnen veranderen? Waarom wel of waarom niet? 

– Was het makkelijk of moeilijk voor je om feedback te geven aan je klasgenoten? Waarom?

Einde

Deelvraag 6 - Eindproduct

Deelvraag

Was onze pitch succesvol?

Doel

De studenten gaan reflecteren op het product en geven elkaar gerichte feedback.

Leerdoel

intrinsieke motivatie

kritisch denken

zelfregulering/ autonomie 

samenwerken

communiceren

 

Beoordeling

Goed om te weten

De projectleider maakt de indeling voor de presentaties, probeer hierbij een begeleidende rol te hebben als hier vraag naar is.

Planning

Activiteit 1, eindproduct presenteren

Laat de studenten hun zakelijke pitch geven en geef als groep gerichte feedback na elke pitch.

 

Activiteit 2, eindreflectie

Laat de studenten hun eerste noodzakelijke vragen bekijken om te laten zien hoeveel ze geleerd hebben tijdens dit project.

 

Pak daarna het portfolio en de rubriek erbij om te reflecteren op het project.

Afsluiting project

Bespreek het proces met de studenten. Hoe zijn we begonnen en wat hebben we geleerd?

Pak de rubriek van de 21e- eeuwse vaardigheden erbij en bespreek de doelen. Waar hebben ze vooruitgang in geboekt en hoe hebben ze dit gedaan? Waar zouden ze tijdens het volgende project graag aan blijven werken en welke nieuwe doelen stellen ze zichzelf?

Laat ze terug kijken op het hele proces, waar zijn ze het meest trots op? 

Je kan er voor kiezen ze dit op te laten schrijven en op de muur te hangen. 

Rolverdeling tijdens project

Bespreek de samenwerking in de groep. Hoe vonden de studenten het om een specifieke rol te hebben? Waar hadden ze moeite mee en wat ging ze goed af? Welke tips hebben ze voor de studenten die de volgende keer deze rol op zich zullen nemen?

Einde

© 2022 Uniek Onderwijs, alleen voor klanten. Delen is strafbaar.

Volg ons

Uniek Onderwijs – Den Haag

+316 2838 0555 | info@uniekonderwijs.com