fbpx

Vakgebied

Hoofdvraag

Hoe kunnen wij, als leerlingen van groep 8, een onvergetelijke trip door Amerika plannen zonder de hoogtepunten te missen?

Doel en professionals

De leerlingen verbreden hun wereld en gaan het land Amerika met Nederland vergelijken. 

Leerdoelen voor dit project

kritisch denken

creatief denken

probleem oplossen

informatie vaardigheden

ICT- basisvaardigheden

communiceren

samenwerken

zelfregulering

planning

creativiteit

2F niveau – hoofdletters

Leerdoel groep 5/6 – punt, vraagteken en uitroepteken

6 – lezen van: informatieve teksten (bijv. formulieren, zaakvakteksten, naslagwerken, internetteksten, schematische overzichten)

14 – onderscheiden en vergelijken in een tekst van feiten, meningen en argumenten

16 – aandacht hebben voor de betrouwbaarheid van bronnen

18 – opzoeken van informatie met behulp van zoekmachines en het lezen van schema’s, grafieken en tabellen en relaties leggen binnen een tekst 

Meten

7 – kan redeneren over het effect van vergroten op de oppervlakte van figuren (bv: Wordt een object 2 keer zo lang en 2 keer zo breed, dan wordt de oppervlakte 4 keer zo groot).

10 – doorziet het systeem van inhoudsmaten in het metrieke stelsel, kan dit uitleggen en toepassen bij herleiden.

13 – doorziet het systeem van gewichtsmaten in het metrieke stelsel, kan dit uitleggen en toepassen bij herleiden(kg, hg, dag, g, dg, cg, mg).

18 – kan uitleggen dat er tijdzones zijn op aarde en kan tijdverschillen bepalen tussen verschillende plaatsen op aarde.

21 – kan (schattend) rekenen met wisselkoersen. 

De ruimte om je heen:

41 – ontwikkelen van een kaartbeeld (‘mental map’) van Europa en de wereld

42 – verwerven van kaartkennis (topografie) als kapstok voor informatie en gebeurtenissen van allerlei aard

43 – gebruikmaken van verschillende atlassen, kaarten en geografisch informatie- systemen bij het beantwoorden van geografische vragen

Projectoverzicht & rubrieken

Eindproduct

Idee

Reisgids voor de staten: Utah, Arizona, Colorado en Wyoming.

 

Idee

Tips voor reizen in Amerika.

 

Idee

Landkaart Amerika met hoogtepunten en achtergrondinformatie. desbetreffende staten.

Werkboek

Inhoudsopgave

Projectbord

Voorbereiding

Als je het projectbord voor de eerste keer gaat gebruiken zal het meer tijd in beslag nemen. 

Het is belangrijk dat het bord vanuit de groep tot stand komt, de leerlingen denken mee en helpen met deze voorbereiding.

Ze gaan kritisch kijken op welk formaat de verschillende onderdelen geprint moeten worden om het zo duurzaam en duidelijk mogelijk te gebruiken. 

De meeste materialen zal je elk project opnieuw inzetten. Hierdoor raden we aan sommige onderdelen te lamineren zodat je er met een whiteboardmarker op kan schrijven en het kan hergebruiken. 

 

Het projectbord is een houvast voor het project. Probeer het zo veel mogelijk in te zetten door er altijd mee te starten en er de dag mee af te sluiten. Wat weten we al en wat moeten we nog te weten komen? Wat staat er op de kalender? In hoeverre kennen we de woorden van de woordenschat? Moeten we onze rubriek nog een keer doornemen om te kijken of we of we vooruitgang boeken?

 

Het is een dynamisch bord, de leerlingen zullen tijdens het project dingen toevoegen en weghalen. De projectbordmanager heeft hier de leiding over en is hier verantwoordelijk voor. Probeer deze leerling hierin te coachen door tijdens het project soms even stil te staan en misschien voorzichtig een hint te geven of  de juiste richting op te sturen vanuit een kritische vraag.

 

In het begin zal je als coach nog veel moeten sturen aangezien de verantwoordelijkheid nieuw is voor de leerlingen. Als je al wat langer met PBL bezig bent zal de groep beter weten wat de bedoeling is en hoef je minder te sturen. 

Na elk project wissel je de rollen in de groep, het kan fijn werken om de leerlingen die hun rol hebben opgegeven te koppelen aan de leerling die de rol net aangewezen hebben gekregen. Ze kunnen de leerlingen tips geven en begeleiden. Zodra de leerlingen begrijpen wat de bedoeling is zal de begeleiding niet meer nodig zijn en moet deze komen te vervallen.  

Introductie en deelvraag 1

Hoofdvraag

Hoe kunnen wij, als leerlingen van groep 8, een onvergetelijke trip door Amerika plannen zonder de hoogtepunten te missen?

Deelvraag 1: Welke route ga je nemen en welke hoogtepunten ga je bezoeken?

Doel

De leerlingen leren meer over de infrastructuur van Amerika en het metriek stelsel. 

Leerdoel

kritisch denken

creatief denken

probleem oplossen

informatie vaardigheden

ICT- basisvaardigheden

communiceren

samenwerken

zelfregulering

planning

creativiteit

Beoordeling

Goed om te weten

Probeer het dieper denken bij leerlingen te bereiken. Wat is nu echt de vraag hier? 

Ze moeten het doel inzien en eigen maken om de intrinsieke motivatie te vergroten.

Tijdens de introductie krijgen de leerlingen informatie over het onderwerp en gaan ze achterhalen welke kennis ze missen om de hoofdvraag te beantwoorden.

Planning

Introductie

De leerlingen worden enthousiast gemaakt over het plannen van een trip door Amerika. 

 

Vragen zodra je aan de slag gaat: (voorkennis ophalen)

– Wat weet je al over Amerika?

– Waar moet je aan denken als je een reis gaat maken?

– Is Amerika even groot als Nederland? Moet je hier rekenen mee houden als je de reis gaat plannen? (langere afstand en reistijd) 

 

Geef aan dat ze als eindproduct een reis door Amerika gaan plannen.

 

Noodzakelijke vragen opstellen.

Laat de leerlingen bedenken wat ze moeten weten om trip door Amerika te plannen. Let op dat ze naar specifieke staten zoeken als dit aan de orde is, vooral als ze hoogtepunten gaan opzoeken

De vragen moeten zoveel mogelijk vanuit de leerlingen komen, maar probeer deze ook aan bod te laten komen:

– Is er een budget?

– Hoeveel geld kost een reis door Amerika gemiddeld?

– Hoe kun je hoogtepunten/bezienswaardigheden opzoeken?

– Hoe kunnen we erachter komen wat de wensen van onze klanten zijn?

– Waarom maken mensen een reis door Amerika?

– Hoe begin ik met het plannen van een reis?

 

Onderzoek

De leerlingen gaan (online) antwoorden zoeken op hun noodzakelijke vragen.

De gevonden antwoorden worden samengevoegd en met elkaar gedeeld (klassikaal of in kleine groepjes).

Laat de leerlingen hun naam op de noodzakelijke vragen schrijven en bewaar ze voor de eindreflectie. 

 

Vooruitblik op het project

Rubriek en hoofdvraag

Bekijk en bespreek de rubriek en de hoofdvraag met de leerlingen. 

Laat de leerlingen weten wat je van ze verwacht binnen dit project.

Reflectie op introductie:

– Over welk onderdeel van dit project ben je het meest enthousiast? Waarom? 

– Welk deel van dit project zal volgens jou de grootste uitdaging voor worden? Waarom? 

– Heb je na het onderzoek nieuwe noodzakelijke vragen die je graag aan het projectbord zou willen toevoegen?

 

Publiek

Ga op zoek naar klanten voor de reis door Amerika.

Deze klanten moeten 2 keer langs kunnen komen (live of online)

Eén keer voor het interview aan het begin van het project en één keer voor het presenteren van het eindproduct. 

Het streven is om echte klanten in school te halen, dit kunnen ouders/leerkrachten/reisbureau etc. zijn.

De leerlingen gaan een gesprek aan met hun klanten en plannen de reis waarbij ze rekening houden met de wensen van de klant.

 

Voeg de materialen toe aan het projectbord.

De leerlingen voegen de noodzakelijke vragen en de antwoorden ook toe aan het projectbord.

Extra opdrachten

Memory maken

Laat de leerlingen een memory maken van de staten. In het werkblad staat de uitleg.

art

Kaart van Amerika maken

Laat de leerlingen een kaart van Amerika maken. Dit zouden ze kunnen doen door met een beamer te projecteren en de kaart op wit papier over te trekken. Ze zouden ook de kaart kunnen vergroten en vervolgens uitknippen en invullen (namen van staten etc.)
We hebben ook een kopieerblad met 3 opties toegevoegd op A1 formaat.

Duolingo

Laat de leerlingen hun Engels verbeteren via Duolingo. Je kunt als leerkracht een klas aanmaken en de voortgang van leerlingen volgen. Je kunt ze hierin ook opdracht(en) geven .

Einde

Deelvraag 2

Deelvraag

Hoe zijn tiny houses ontworpen en gebouwd?

Doel

De leerlingen gaan onderzoeken hoe huizen gebouwd worden en maken hun eigen plattegrond en beschrijving over de indeling van het huis.

Leerdoel

intrinsieke motivatie

onderzoek

kritisch denken

samenwerken

communiceren

 

Beoordeling

Planning

Activiteit 1, een huis bouwen

Lees voor uit boeken die gaan over het bouwen van huizen. Bijvoorbeeld De wolf en de drie biggetjes of Willewete – Een huis houwen. 

Laat de leerlingen notities maken over de informatie die ze vanuit de verhalen krijgen en kunnen gebruiken bij het ontwerpen of bouwen van hun eigen huis. 

Je kan er ook voor kiezen de leerlingen in groepjes de boeken te laten lezen en notities te laten maken. 

 

Activiteit 2, rekenen

(Bekijk of er vanuit de rekenmethode een aansluiting is bij dit onderdeel.)

Laat de leerlingen aan de slag gaan met lengte, breedte, hoogte, meter, vierkantenmeter, oppervlakte en omtrek. Kijk wat passend is voor jouw groep.

Laat de leerlingen eventueel een plattegrond uitzoeken op Tiny House Design en uitmeten wat de lengte/breedte/oppervlakte/etc. Is (passend bij het leerjaar)

Aan het eind van de planning staat een plattegrond met de maten erbij die gebruikt kan worden om oppervlaktes te berekenen. (afronden of met rekenmachine)

 

Activiteit 3, eigen plattegrond maken

Laat de leerlingen eventueel inspiratie opdoen op Bosman

Ze gaan nu hun eigen plattegrond maken.

– Als je bezoek krijgt van officiële klanten zal dit een voorbeeldplattegrond zijn die ze als voorbeeld aan de klanten kunnen presenteren. 

– Als jullie geen klanten laten komen gaan de leerlingen aan de slag met de officiële plattegrond die ze voor het eindproduct gaan gebruiken. Hierbij kun je dan ook een aantal onderdelen van dit project overslaan. 

– Bepaal als leerkracht of als groep hoe groot het tiny house mag zijn en welke schaal jullie gaan gebruiken. (specifiek schaalgebruik alleen bij hogere groepen)

– Bepaal ook hoeveel verdiepingen het huis mag hebben.

 

Achtergrondinformatie van de RDW:

Een tiny house mag een woonoppervlak van hoogstens 50 m2 hebben, maar doorgaans wordt een maximum van 28 m2 aangehouden. 

Een huisje op wielen mag maximaal 13,60 meter lang, 2,60 meter breed en 4 meter hoog zijn. 

Als je met het tiny house daadwerkelijk de weg op wil, mag hij een maximumgewicht van 3500 kg hebben.

 

Activiteit 4, taal/spelling

Laat de leerlingen een beschrijving maken over de indeling van het huis. Hoe hebben ze de ruimte zo goed mogelijk benut.

Laat ze eventueel onderzoek doen naar de indeling van bestaande tiny houses. De ideeën die ze opdoen kunnen ze verwerken in hun eigen indeling.  

Website met meer informatie over het inrichten van een tiny house.

Tiny House Inrichting

 

Noodzakelijke vragen

Hebben de leerlingen nieuwe noodzakelijke vragen die ze willen beantwoorden? Geef de leerlingen de tijd om hier onderzoek naar te doen.

 

Reflectie einde deelvraag

– Waar ben je het meest trots op in je tiny house-ontwerp? Waarom?

– Hoe goed denk je de oppervlakte en de omtrek te begrijpen? Is er iets dat je nog steeds verwarrend vindt?

– Is er iets dat je je nog steeds afvraagt ​​over hoe huizen worden ontworpen en gebouwd?

(Zo ja, maak er een noodzakelijke vraag van)

 

Indeling teams

Bepaal nu hoe jullie te werk gaan. 

De leerlingen kunnen individueel of in teams van 2-3 een tiny house ontwerpen.

 

Als er in teams gewerkt gaat worden kan een Kanban board helpen bij de samenwerking en beoordeling. (Zie link met informatie onder de planning)

 

Extra opdrachten

ict

Teken een RV in Paint

De leerlingen leren hoe ze een RV kunne tekenen in het programma Paint.

art

How to Draw a Landscape using Atmospheric Perspective

De leerlingen kiezen een landschap uit en proberen dit na te tekenen. Vanuit de instructievideo krijgen ze tips.

creativiteit

Emoji voor National Park

Laat de leerlingen een Emoji maken voor de National Parks die ze gaan bezoeken

Einde

Deelvraag 3

Deelvraag

Hoe kunnen we te weten komen wat de wensen zijn van onze klanten voor hun tiny house?

Doel

De leerlingen gaan vragen opstellen om meer te weten te komen over de wensen van de klanten voor het tiny house.

Leerdoel

intrinsieke motivatie

creatief denken / onderzoek

kritisch denken

plannen (projectleider)

creativiteit

ICT- basisvaardigheden

informatie vaardigheden

Beoordeling

Goed om te weten

Bij deze activiteit moeten de klanten naar school komen.

Maak een planning voor het bezoek van de klanten. Tijdens deze deelvraag gaan de leerlingen zich voorbereiden op het interview en het interview met de klanten houden.

 

Planning

Activiteit 1, vragenlijst voor de klanten

Laat ze in teams of individueel beginnen met het nadenken over hun eigen lijst met vragen en deel hun vragen vervolgens met de hele groep om een ​​klassikale vragenlijst te ontwikkelen. 

Je kan er ook voor kiezen om vanaf het begin klassikaal te werken en zo samen een vragenlijst op te stellen. 

Probeer de leerlingen te helpen door de volgende startersvragen te stellen:  

– Welke beslissingen heb je moeten nemen toen je het huis ging ontwerpen? 

– Zou je iets moeten weten over de familie die in het huis gaat wonen? 

– Als iemand voor jou een huis zou bouwen, wat zou je dan willen weten over deze persoon?

– Als iemand een huis voor jouw gezin gaat bouwen, wat wil je dan dat hij of zij weet over jullie gezin?

 

Activiteit 2, voorbereiding op het interview

De leerlingen gaan tijdens deze deelvraag in gesprek met hun klanten. 

Is het de eerste keer dat ze zo’n gesprek voeren? Neem dan de tijd om het goed voor te bereiden. 

Je kan er voor kiezen een gesprek voor te doen in de klas. Laat 1 groepje in gesprek gaan met jou als de klant. Vraag kritische vragen zoals de klant ook zou doen, en ben zo professioneel mogelijk. Laat de andere leerlingen eventueel notities opschrijven, wat gaat goed en waar moeten ze rekening mee houden? Maak hier eventueel een lijst van die leerlingen kunnen gebruiken bij het observeren van elkaar. Laat de leerlingen nu onderling oefenen in kleine groepjes en laat ze reflecteren op elkaar. 

 

Als de leerlingen er klaar voor zijn gaan ze in gesprek met de klanten. 

Bepaal of de leerlingen na het gesprek een bedankbriefje schrijven voor de tijd die de klanten hebben vrijgemaakt en dat ze hun best gaan doen om hun droomhuis te realiseren.  

 

Noodzakelijke vragen

Hebben de leerlingen nieuwe noodzakelijke vragen die ze willen beantwoorden? Geef de leerlingen de tijd om hier onderzoek naar te doen.

 

Reflectie einde deelvraag

– Hoe voelde het om volwassen klanten te interviewen voor een project? 

– Werkte jullie team goed samen tijdens het interview? 

– Hoe had je de samenwerking kunnen verbeteren? 

– Heb je ideeën opgedaan uit het interview? 

– Hadden de klanten wensen die misschien moeilijk zijn om toe te passen?

– Wat zijn jouw verwachtingen over het project nu je het interview gehad hebt?

Extra opdrachten

drama

Interview

Laat de leerlingen een onderwerp bedenken voor een interview en wat er mis gaat tijdens dit interview. Tijdens het spel mogen er andere leerlingen mee doen, zo kan het zijn dat er een collega of een ander persoon binnen komt lopen.

art

Schilderij

Ontwerp een schilderij vanuit de invloeden van Hundertwasser.
Bepaal wat voor een soort schilderij je wilt maken. Wil je dat vrijwel elk huishouden het zou kunnen gebruiken (denk aan IKEA) of wil je een uniek schilderij?

Reflectie in portfolio

Kies een opdracht uit van de eigen leerroute en voeg hem toe aan het portfolio.

Einde

Deelvraag 4

Deelvraag

Welke wensen van de klanten kunnen we verwerken in het tiny house?

Doel

De leerlingen gebruiken de wensen van de klanten om een nieuwe, officiële plattegrond te maken. 

Leerdoel

intrinsieke motivatie

creatief denken / onderzoek

probleem oplossen

kritisch denken

plannen (projectleider)

creativiteit

ICT- basisvaardigheden

informatie vaardigheden

zelfregulering/ autonomie 

samenwerken

communiceren

Beoordeling

Planning

Activiteit 1, de informatie van de klanten organiseren

Laat de leerlingen de informatie die ze gekregen hebben ordenen in dit  schema.

(In de link staat het volledige schema die jullie op het bord kunnen presenteren.)

 

Activiteit 2, plattegrond maken en beschrijving schrijven

Laat de leerlingen de officiële plattegrond voor hun klanten maken. Hierbij gebruiken ze alle informatie die ze tot nu toe gevonden hebben.

Nadat ze de plattegrond hebben gemaakt maken ze een beschrijving over de plattegrond, hoe hebben ze de ruimte zo optimaal mogelijk benut.

 

Noodzakelijke vragen

Hebben de leerlingen nieuwe noodzakelijke vragen die ze willen beantwoorden? Geef de leerlingen de tijd om hier onderzoek naar te doen.

 

Reflectie einde deelvraag

– Op welke ideeën/oplossingen van jullie plattegrond ben je trots? 

– Hoe goed heeft jullie team tot nu toe samengewerkt? 

– Hoe zou je de samenwerking in de toekomst kunnen verbeteren? 

– Is er iets aan je tiny house dat volgens jou moet worden verbeterd voordat het definitieve ontwerp klaar is?

Extra opdrachten

creativiteit

De inrichting

De leerlingen bepalen met welke materialen en kleuren ze het huis willen inrichten. In deelvraag 1 (Materialen en structeren) hebben ze hier al kennis mee gemaakt. Laat ze per kamer bepalen welke materialen en kleuren ze daar toepassen en waarom.

art

3D stad maken

Maak in een paar makkelijke stappen een 3D stad.

drama

Aanbelspel

De leerlingen bellen aan bij een huis. Op het kaartje staat waarom ze aanbellen. De bewoners mogen niet zomaar de deur dicht doen.
Als de coach 'Freeze' zegt stopt het spel en mag de klas bedenken wat er voorvalt, daarna spelen ze het spel verder.

Einde

Deelvraag 5

Deelvraag

Hoe kunnen we onze tiny houses aanpassen zodat ze perfect zijn voor de klanten?

Doel

De leerlingen krijgen feedback op hun plattegrond en beschrijving en ronden dit deel af. Daarna maken ze een 3D-model vanuit hun plattegrond en beschrijving.

Leerdoel

intrinsieke motivatie

creatief denken / onderzoek

probleem oplossen

kritisch denken

plannen (projectleider)

creativiteit

ICT- basisvaardigheden

informatie vaardigheden

zelfregulering/ autonomie 

samenwerken

communiceren

Beoordeling

Planning

Activiteit 1, reflecteren op elkaars werk

Laat de leerlingen reflecteren op elkaars werk door 2 teams samen te brengen.

Zie activiteit: link

 

Activiteit 2, laatste aanpassingen aan de plattegrond

Nu dat de leerlingen hebben gereflecteerd op elkaars werk gaan ze de feedback verwerken in hun eindproduct. Herinner de leerlingen eraan dat het gaat om de wensen van de klanten. Dus als ze feedback hebben gekregen die tegen de wensen van de klanten ingaat hoeven ze deze niet te verwerken.

 

Activiteit 3, 3D-model bouwen

Als de leerlingen de feedback hebben verwerkt gaan ze beginnen aan hun 3D-model.

Bedenk op voorhand welk materiaal de leerlingen mogen gebruiken bij dit model.

Per leerjaar kan bekeken worden in hoeverre het 3D-model op schaal gemaakt moet worden. 

Er kan gekozen worden voor; 

– precieze afmetingen, 

– globale afmetingen maar wel de maten laten noteren (meter, centimeter, etc), 

– of zonder afmetingen.

 

Noodzakelijke vragen

Hebben de leerlingen nieuwe noodzakelijke vragen die ze willen beantwoorden? Geef de leerlingen de tijd om hier onderzoek naar te doen.

 

Reflectie einde deelvraag

– Hoe voelde het om feedback te krijgen over je product? 

– Heb je na de feedback dingen kunnen veranderen? Waarom wel of waarom niet? 

– Was het makkelijk of moeilijk voor je om feedback te geven aan je klasgenoten? Waarom?

Extra opdrachten

art

Voorzieningen in de buurt

Maar een voorziening die in de buurt staat en bijzonder is om te benoemen, bijvoorbeeld een park /speeltuin / winkel /bezienswaardigheid. Bepaal zelf hoe je het gaat maken. Welke materialen heb je nodig. Maak het op schaal.

Taal

Brochure

Maak foto's van het huis en verwerk het in een brochure van 2 pagina's.

ict

Reclame/ informatievideo

Maak een reclame of informatievideo over de woning. Schrijf eerst een script om er voor te zorgen dat alle belangrijke informatie aan bod komt.

Einde

deelvraag 6 - Eindproduct

Deelvraag

Hoe kunnen we onze tiny houses delen met onze klanten?

Doel

Leerlingen gaan hun eindproduct (3D-model) presenteren aan hun klanten.

Leerdoel

intrinsieke motivatie

kritisch denken

zelfregulering/ autonomie 

samenwerken

communiceren

 

Beoordeling

Goed om te weten

Bij deze activiteit moeten de klanten naar school komen.

Maak een planning voor het bezoek van de klanten. Tijdens deze deelvraag gaan de leerlingen hun eindproduct presenteren. 

 

Planning

Activiteit 1, presentatie voorbereiden

Voordat de klanten naar school komen gaan de leerlingen hun presentatie voorbereiden en oefenen. Laat ze opschrijven wat ze willen zeggen en hoe ze dit willen zeggen.

Help de leerlingen hierbij door aan te geven wat belangrijk is om te vertellen tijdens de presentatie:

– afmetingen

– speciale meubels

– wensen van de klanten die in het huis verwerkt zijn 

– etc.

 

Om het meer vanuit de leerlingen te laten komen kan je gezamenlijk een lijst samenstellen van onderdelen die ze aan bod willen laten komen tijdens de presentatie. Nodig de klanten weer uit en laat de leerlingen hun eindproduct presenteren.

 

Activiteit 2, eindproduct presenteren

Nodig de klanten weer uit en laat de leerlingen hun eindproduct presenteren.

Je kunt er voor kiezen klassikaal te beginnen waarbij de leerlingen kort vertellen wat ze hebben gedaan om tot het eindproduct te komen. Hoe ze onderzoek hebben gedaan en het eindproduct in deze staat hebben gekregen.

 

Moedig de klanten aan kritische vragen te stellen en feedback te geven aan de leerlingen. 

Bedenk of je de klanten alleen mondeling feedback wilt laten geven of dat je ze ook een feedbackformulier wilt laten invullen. 

 

Maak een tijdsplanning waarin tijd is opgenomen om het succes van de leerlingen te vieren. Kijk of je na de presentatie op school of online een plek kan vinden voor de eindprojecten van de leerlingen.

 

Activiteit 3, eindreflectie

Laat de leerlingen hun eerste noodzakelijke vragen bekijken om te laten zien hoeveel ze geleerd hebben tijdens dit project.

 

Pak daarna het portfolio en de rubriek erbij om te reflecteren op het project.Afsluiting project

Bespreek het proces met de leerlingen. Hoe zijn we begonnen en wat hebben we geleerd?

Pak de rubriek van de 21-e eeuwse vaardigheden erbij en bespreek de doelen. Waar hebben ze vooruitgang in geboekt en hoe hebben ze dit gedaan? Waar zouden ze tijdens het volgende project graag aan blijven werken en welke nieuwe doelen stellen ze zichzelf?

Laat ze terug kijken op het hele proces, waar zijn ze het meest trots op? 

Je kan er voor kiezen ze dit op te laten schrijven en op de muur te hangen. 

Rolverdeling tijdens project

Bespreek de samenwerking in de groep. Hoe vonden de leerlingen het om een specifieke rol te hebben? Waar hadden ze moeite mee en wat ging ze goed af? Welke tips hebben ze voor de leerlingen die de volgende keer deze rol op zich zullen nemen?

Extra opdrachten

creativiteit

Open huis

Om klanten aan te trekken organiseren de leerlingen een open huis feest. Hoe gaan ze er voor zorgen dat ze naar hun feest komen?

Social Media advertentie

Maak een advertentie voor Social Media. Waar heb je een gedacht bij het maken van deze content. Heb je je verdiept in de wereld van de social media?

Reflectie

Kies een optie uit van de persoonlijke leerroute en voeg het toe aan het portfolio

Einde

© 2022 Uniek Onderwijs, alleen voor klanten. Delen is strafbaar.

Volg ons

Uniek Onderwijs – Den Haag

+316 2838 0555 | info@uniekonderwijs.com