fbpx

Vakgebied

Hoofdvraag

Wat komt er kijken bij het verzorgen van een cruise en hoe zorg je ervoor dat jouw klanten het fijn en leuk hebben?

Doel en professionals

De studenten verzorgen en plannen een cruise.

Tijdens het projecten zijn er verschillende uitdagingen voor de leerlingen. Voor elke uitdaging kunnen ze geld verdienen of verliezen. Het geld kunnen ze aan het eind van het project gebruiken om materiaal te ‘kopen’ voor hun marketingposter. Door meer geld te hebben kunnen ze uitblinken met hun marketingposter en zo ,waarschijnlijk, meer klanten trekken.

 

Professionals:

Tijdens deelvraag 3 en 6:

– Klanten die een cruise zouden willen boeken.

– Vraag vrienden of familie als klanten te fungeren en hun wensen met de studenten te delen.

Kan bij elke deelvraag aan de orde komen:

– Iemand die werkt op een cruise of ervaring heeft met reis op een cruise.

Leerdoelen

– Nederlands

– Begrijpend lezen

– Rekenen/wiskunde,

– Aardrijkskunde 

Bekijk welk doel momenteel aan bod komt binnen de methode en verwerk dit doel in het project. Er kan ook gekeken worden naar de gehele leerlijn en zo een passend doel koppelen aan het project.

Bij Nederlands kun je er voor kiezen een klassikaal doel te gebruiken of in te zetten op de individuele leerdoelen van de studenten. Bespreek aan welk doel binnen taal en spelling ze gaan werken en beoordeel ook alleen dit in de teksten. 

samenwerken

kritisch denken

probleem oplossen

zelfregulering

ICT- basisvaardigheden

Rubrieken

Eindproduct

Een verzorgde cruise.

Folder voor marketing, gemaakt vanuit materiaal dat ze hebben ‘gekocht’ vanuit de prijzen van de uitdagingen. 

 

Reisbeurs (optioneel)

Jullie kunnen het project meer betekenis geven door aan het eind van het project een reisbeurs te organiseren waarbij de leerlingen hun cruise kunnen promoten. Bepaal met de groep voor welk publiek jullie dit organiseren (ouders/leerlingen/buurtgenoten) en laat het publiek een reis ‘boeken’ bij 1 van de teams.  

Inhoudsopgave

Projectbord

Voorbereiding

Als je het projectbord voor de eerste keer gaat gebruiken zal het meer tijd in beslag nemen. 

Het is belangrijk dat het bord vanuit de groep tot stand komt, de leerlingen denken mee en helpen met deze voorbereiding.

Ze gaan kritisch kijken op welk formaat de verschillende onderdelen geprint moeten worden om het zo duurzaam en duidelijk mogelijk te gebruiken. 

De meeste materialen zal je elk project opnieuw inzetten. Hierdoor raden we aan sommige onderdelen te lamineren zodat je er met een whiteboardmarker op kan schrijven en het kan hergebruiken. 

 

Het projectbord is een houvast voor het project. Probeer het zo veel mogelijk in te zetten door er altijd mee te starten en er de dag mee af te sluiten. Wat weten we al en wat moeten we nog te weten komen? Wat staat er op de kalender? In hoeverre kennen we de woorden van de woordenschat? Moeten we onze rubriek nog een keer doornemen om te kijken of we of we vooruitgang boeken?

 

Het is een dynamisch bord, de leerlingen zullen tijdens het project dingen toevoegen en weghalen. De projectbordmanager heeft hier de leiding over en is hier verantwoordelijk voor. Probeer deze leerling hierin te coachen door tijdens het project soms even stil te staan en misschien voorzichtig een hint te geven of  de juiste richting op te sturen vanuit een kritische vraag.

 

In het begin zal je als coach nog veel moeten sturen aangezien de verantwoordelijkheid nieuw is voor de leerlingen. Als je al wat langer met PBL bezig bent zal de groep beter weten wat de bedoeling is en hoef je minder te sturen. 

Na elk project wissel je de rollen in de groep, het kan fijn werken om de leerlingen die hun rol hebben opgegeven te koppelen aan de leerling die de rol net aangewezen hebben gekregen. Ze kunnen de leerlingen tips geven en begeleiden. Zodra de leerlingen begrijpen wat de bedoeling is zal de begeleiding niet meer nodig zijn en moet deze komen te vervallen.  

Introductie

Hoofdvraag

Wat komt er kijken bij het verzorgen van een cruise en hoe zorg je ervoor dat jouw klanten het fijn en leuk hebben?

Doel

De studenten intrinsiek motiveren door ze de kans te geven een eigen cruise te verzorgen.

De studenten achtergrondinformatie geven over het onderwerp.

Leerdoel

samenwerken

kritisch denken

probleem oplossen

zelfregulering

ICT- basisvaardigheden

Beoordeling

Goed om te weten

Probeer het dieper denken bij studenten te bereiken. Wat is nu echt de vraag hier? 

Ze moeten het doel inzien en eigen maken om de intrinsieke motivatie te vergroten.

Tijdens de introductie krijgen de studenten informatie over het onderwerp en gaan ze achterhalen welke kennis ze missen om de hoofdvraag te beantwoorden.

Planning

Introductie

Maak de studenten enthousiast over het onderwerp. Ze gaan een cruise verzorgen voor klanten.

Het streven is om echte klanten in school te halen, dit kunnen ouders/leerkrachten/etc. zijn.

De studenten gaan in gesprek met de klanten om te kijken wat zij verwachten op een cruise. (dit kan eventueel ook online)

 

Vragen om te achterhalen wat studenten al weten over een cruise. (voorkennis ophalen)

Bespreek klassikaal wat jullie al weten over een cruise. Verwerk dit in een mindmap in verschillende onderdelen (prijs/ locatie/ ervaringen/ werknemers/ etc.)

– Heb je ooit een cruise gezien? Heb je hem in het echt gezien of op de tv? Waar was je benieuwd naar toen je hem zag?

– Waar moeten we aan denken bij het organiseren van de cruise?

– Waarom denk je dat mensen een cruise boeken?

– Hoeveel zou een cruise gemiddeld voor klanten kosten?

 

Noodzakelijke vragen opstellen.

Laat de studenten bedenken wat ze moeten weten om een cruise te kunnen verzorgen.

De vragen moeten zoveel mogelijk vanuit de studenten komen, maar probeer deze ook aan bod te laten komen:

– Waarom is het belangrijk te weten wie jouw doelgroep is?

– Hoeveel mensen kunnen er gemiddeld met een cruise mee?

– Hoeveel verschillende ruimtes heeft een cruise gemiddeld?

– Hoe kunnen we erachter komen wat de wensen van onze klanten zijn?

– Hoe houd je rekening met de wensen van verschillende mensen?

Wat moeten de studenten te weten komen om antwoord te geven op de hoofdvraag? Laat ze de noodzakelijke vragen opschrijven en op het projectbord hangen. Zijn er vragen die ze kunnen samenvoegen en die ze dus in teams kunnen onderzoeken? Weten ze na het beantwoorden van deze noodzakelijke vragen voldoende om aan het project te beginnen? 

Vraag ook aan de studenten:

– Welke noodzakelijke vraag vinden jullie goed omschreven? Waarom?

– Hoe schrijf je een goede noodzakelijke vraag? (gericht, open, diepgang)

– Waarom is het belangrijk een goede noodzakelijke vraag te schrijven? (gericht informatie zoeken)

– Hoe kan de mindmap helpen bij het stellen van noodzakelijke vragen? (informatie ordenen, overzicht)

– Wanneer gebruik je in het werkveld een noodzakelijke vraag? (bijvoorbeeld als je meer diepgang over een onderdeel/onderwerp wilt krijgen of als je een onderzoek gaat doen)

 

Onderzoek

Na het ordenen van de noodzakelijke vragen gaan de studenten (online) onderzoek doen en de gevonden informatie verzamelen. Bespreek vooraf hoe je dit gaat doen. (op een gezamenlijk blad, ieder z’n eigen blad, een onderzoeksmuur)

– Waar heb je aan gedacht bij het doen van jouw onderzoek?

– Denk je dat dit in het echte leven ook zo zou gaan? Waarom wel of waarom niet?

Laat de studenten hun naam op de noodzakelijke vragen schrijven en bewaar ze voor de eindreflectie en beoordeling.

Geef aan dat ze als eindproduct een eigen cruise gaan verzorgen en hiervoor een marketingposter gaan maken.

 

Inspiratie en motivatie

🇳🇱 Nederlands:

– Video’s 

• Een kijkje op het grootste cruiseschip ter wereld – RTL NIEUWS

• Een dag aan boord van een cruiseschip

• Kijkje op superdeluxe megaschip in Rotterdam

• Markt voor cruiseschepen kan nog beter

• Wat te doen op ‘s werelds grootste cruiseschip? – Z TODAY

• De vrolijke en familievriendelijke AIDAcosma | Cruise TV #26

 

Website

• Holland American Line

Family Cruises MSC

 

🇺🇸 Engels:

Rechtzaak tegen cruiseschip. 

• Royal Caribbean Lawsuit

 

Vooruitblik op het project

Rubriek en hoofdvraag

Bekijk en bespreek de rubriek en de hoofdvraag met de studenten. 

Laat de studenten weten wat je van ze verwacht binnen dit project.

Reflectie op introductie:

– Over welk onderdeel van dit project ben je het meest enthousiast? Waarom? 

– Welk deel van dit project zal volgens jou de grootste uitdaging voor worden? Waarom? 

– Heb je na het onderzoek nieuwe noodzakelijke vragen die je graag aan het projectbord zou willen toevoegen?

 

Publiek

Ga op zoek naar klanten voor de cruise.

Deze klanten moeten 2 keer langs kunnen komen (live of online)

Eén keer voor het interview aan het begin van het project en één keer voor het presenteren van het eindproduct. (vraag eventueel familie of vrienden om te helpen)

 

Voeg de materialen toe aan het projectbord.

De studenten voegen de noodzakelijke vragen en de antwoorden ook toe aan het projectbord.

Deelvragen

Deelvragen

2: Wie zijn wij?

3: Op welk publiek richten jullie de cruise? 

4: Hoe lang is de reis? Wat is de vertrek- en aankomsthaven? Welke route nemen jullie?

5: Hoe gaat het menu van het hoofdrestaurant eruit zien?

6: Welke verschillende hutten gaan jullie aanbieden?

7: Welke excursies aan land raden jullie aan?

8: De passagiers kiezen een cruise omdat er leuke activiteiten aan boord zijn. Welke activiteiten kunnen ze op jullie cruise doen?

9: Het is de laatste dag, hoe bedanken jullie de passagiers?

Einde project: beoordeling

Doel

De studenten gaan onderzoek doen om meer te weten te komen over cruise reizen. Vervolgens gaan ze hun eigen cruise verzorgen en plannen. Hierbij moeten ze de wensen van de klanten in hun achterhoofd houden.

 

Uitdagingen & voorvallen

Tijdens het projecten zullen er voorvallen ontstaan of uitdagingen voorbij komen die de studenten ter plaatsen moeten oplossen. Hier kunnen ze geld mee verliezen of winnen. 

Dit geld hebben ze nodig om aan het eind van het project een marketingposter te maken.

Onderdelen / Deelvragen

2: Wie zijn wij?

De studenten gaan omschrijven wie ze zijn. Bespreek vooraf welk doel van Nederlands en/of spelling beoordeeld zal worden. Dit kan het doel zijn waar jullie momenteel in de methode aan werken of een doel waarvan je weet dat meer aandacht verdient.

Tijdens het maken van het moodboard werken ze aan het doel van handvaardigheid: warme en koude kleuren. Ze moeten beschrijven hoe ze hier mee aan de slag gaan.  

3: Op welk publiek richten jullie de cruise? 

De studenten bepalen de doelgroep voor de cruise. Ook hier geef je op voorhand weer aan welke regel van Nederlands of spelling aan bod komt. 

 4: Hoe lang is de reis? Wat is de vertrek- en aankomsthaven? Welke route nemen jullie?

De studenten gaan aan de slag met topografie en rekenen/wiskunde. Welke plaatsen/landen gaan ze bezoeken en wat is de afstand tussen deze plaatsen/landen?

5: Hoe gaat het menu van het hoofdrestaurant eruit zien?

De studenten gaan weer aan de slag met wereldoriëntatie. Ze gaan vanuit de verschillende voedingsgroepen een menu samenstellen voor de gasten.

6: Welke verschillende hutten gaan jullie aanbieden?

De studenten gaan aan de slag met wiskunde: oppervlakte en indeling. Ze bekijken de voorbeelden op de aangeboden website en ontwerpen 1 hun voor hun cruise.

7: Welke excursies aan land raden jullie aan?

Topografie, de studenten gaan op zoek naar activiteiten voor de gasten op 3 aanmeerpunten.

Hierbij moeten ze ook de locatie, temperatuur, munteenheid en taal noteren. 

8: De passagiers kiezen een cruise omdat er leuke activiteiten aan boord zijn. Welke activiteiten kunnen ze op jullie cruise doen?

Planning en organisatie. De studenten verplaatsen zich in de passagiers en bedenken verschillende activiteiten. Deze plannen ze op verschillende locaties (op de boot). De activiteiten duren 30, 45, en 120 minuten. 

9: Het is de laatste dag, hoe bedanken jullie de passagiers?

De studenten schrijven een brief voor de passagiers om er voor te zorgen dat ze met een positief gevoel naar huis gaan. Hopelijk boeken de passagiers op deze manier weer een cruise bij hun.

Einde project: beoordeling

De studenten geven een beoordeling over het project.

Uitdagingen & voorvallen

Inzetten tijdens het project

Uitdagingen voor € 25,-

◌ Schrijf op het eind van het project een review via de Google Form, elk teamlid dat het invult krijgt € 25,-

 

Challenges voor €100,-

◌ Maak een teamfoto met attributen 

Voorbereiding 5 minuten, ieder krijgt 2 foto’s

 

◌ Jullie hebben 4 namen bedacht voor de cruise. Nu blijkt het dat ze allemaal Copyright hebben. Bedenk een nieuwe naam voor de cruise. 

Tijd: 3 minuten, schrijf het op een kladblaadje. De andere teams stemmen, het team met de meeste stemmen krijgt de €100,-

 

◌ Bedenk een pakkende slogan in het Nederlands. 

(voorbeeld Nike: Just do it)

Tijd: 3 minuten, schrijf het op een kladblaadje. De andere teams stemmen, het team met de meeste stemmen krijgt de €100,-

 

◌ Ontwerp een logo online of op papier.

Dit mogen ze thuis doen en leveren ze 1 of 2 dagen later in.€150,-

 

◌ Ontwerp 5 tegoedbonnen waar je geen of minimaal verlies mee hebt. Op het moment dat je een tegoedbon moet inzetten tijdens dit project moet je het verlies dat je hiermee draait betalen.

Bedenktijd: 5 minuten. Na de bedenktijd noteren ze het in hun Online notebook

 

★ Special event: € 150

De gasten zijn ontevreden, er is veel wind en de boot blijft van links naar recht gaan. Mensen worden onrustig en er ontstaan ruzies op de boot. Bedenk een oplossing, als in activiteiten voor de gasten om ze weer enthousiast te maken. Let op: het moet haalbaar zijn, dus geen pretparken/attracties die er niet zijn.

 

★ Special event: € 150

Iemand wordt heel erg ziek op de boot, wat doe je op zo’n moment?

Ga op onderzoek online. Geef je presentatie in de vorm van een toneelstukje.

 

★ Special event: € 150

Een van de luxe kamers is niet op orde, de elektriciteit werkt niet meer. Alle luxe kamers zijn bezet, de gasten willen hun geld terug. Hoe houd je de gasten tevreden?

 

Kamer

Prijs

Winst

Beschikbaar

Luxe kamer 

€ 320 

€ 170 

0

Passagiershut 

€ 285

€ 135

2

Binnenhut

€210

€ 60

10

 

Het team met de beste oplossing wint €150

De andere teams moeten €170 betalen.

 

★ Special event: €250

Je maakt een reclamevideo en krijgt hierdoor last minute nog een aanmelding van een gezinslid. 

 

★ Special event: – €100

Bij een controle zijn jullie erachter gekomen dat er producten over datum zijn en hierdoor moeten jullie nieuwe producten kopen.

– Dit heeft effect op elk team, ze hoeven hier niets voor te doen, het is een mededeling.

Extra opdrachten

creativiteit

3D-model maken

Laat de studenten een 3D-model maken van de cruise. Dit kunnen ze maken van papier of maken met bouwmaterialen die op school aanwezig zijn: lego, blokken, etc. ​

art

Plattegrond

Laat de studenten een (globale) plattegrond maken van de cruise. Wat willen ze op het bovendek plaatsen? Welke ruimtes zijn te vinden op de verschillende verdiepingen?

Bron voorbeeld: Sea travel transpotation. Vector illustration

art

Inrichting: materiaal en structuur

Laat de studenten verschillende kleuren mixen om de juiste kleuren voor de meubels/inrichting te krijgen. Laat ze daarna kleuren op verschillende oppervlaktes om kennis te maken met verschillende structuren.
Laat ze eventueel een eigen soort behang ontwerpen.

Mogelijke beoordeling: Kleurgebruik en creativiteit.

Einde

Marketingposter

Deelvraag

Hoe kunnen we d.m.v. een poster reclame maken voor onze cruise.

Doel

Proberen alle benodigde informatie aan een poster toe te voegen om zo de klanten te informeren en aan te moedigen een reis bij hun te boeken.

Beoordeling

Goed om te weten

De studenten maken een poster om hun cruise te promoten. Jullie beoordelen de poster op inhoud en creativiteit, dit kan vanuit de rubriek gedaan worden. Deze rubriek bespreek je vooraf met de studenten zodat ze hier bewust van zijn. 

Tijdens het project hebben ze geld kunnen verdienen waarmee ze materialen kunnen kopen voor hun poster. Als ze weinig materiaal kunnen kopen zullen ze creatiever moeten zijn om de poster te laten opvallen tussen de rest van het aanbod.

Planning

Bepaal vooraf hoeveel tijd je wilt besteden aan het maken van de poster. Dit kan eventueel met de groep besproken worden. 

In de realiteit hebben bedrijven niet heel veel tijd om de marketing op orde te hebben. Hoe eerder ze het af hebben hoe eerder ze kunnen gaan promoten. Je zou er dus voor kunnen kiezen ze een bepaald aantal uur te geven of een einddatum vast te zetten.

Afsluiting project

Bespreek het proces met de leerlingen. Hoe zijn we begonnen en wat hebben we geleerd?

Pak de rubriek van de 21e-eeuwse vaardigheden erbij en bespreek de doelen. Waar hebben ze vooruitgang in geboekt en hoe hebben ze dit gedaan? Waar zouden ze tijdens het volgende project graag aan blijven werken en welke nieuwe doelen stellen ze zichzelf?

Laat ze terug kijken op het hele proces, waar zijn ze het meest trots op? 

Je kan er voor kiezen ze dit op te laten schrijven en op de muur te hangen. 

Rolverdeling tijdens project

Bespreek de samenwerking in de groep. Hoe vonden de leerlingen het om een specifieke rol te hebben? Waar hadden ze moeite mee en wat ging ze goed af? Welke tips hebben ze voor de leerlingen die de volgende keer deze rol op zich zullen nemen?

Einde

© 2022 Uniek Onderwijs, alleen voor klanten. Delen is strafbaar.

Volg ons

Uniek Onderwijs – Den Haag

+316 2838 0555 | info@uniekonderwijs.com