fbpx

Hoofdvraag:
Hoe kunnen wij als leerlingen, ervoor zorgen dat verschillende religies elkaar beter leren begrijpen en respecteren?

Meer te weten komen over verschillende religies.

– Noodzakelijke vraag opstellen (individueel)

– Antwoord op noodzakelijke vraag (individueel)

Een halve dag

Dit weet ik al over religies

Wat weet je al over religie? Op het werkblad in je werkboek  zie je een cirkelkaart. 

– Midden: In het midden staat het onderwerp

– Cirkel in het midden: Alles wat je weet over het onderwerp, dit kunnen betekenissen, voorbeelden, ideeën, etc. zijn.

– In het rechthoek om de cirkel: Hoe weet je dit? Van wie of wat heb je dit geleerd? (Denk aan ouders, boeken, tv, buiten lopen, opa en oma, etc.)

✍🏽 Schrijf op wat je al weet, als je klaar bent mag je er kleine tekeningen bij maken

Religies in de wereld

Lees de tekst in je werkboek en leer meer over een aantal religies in de wereld.

Bekijk daarna onderstaande video’s.

Aan de slag!

Wat gaan we doen?

Doel: Wij gaan met de klas anderen informeren over verschillende religies en levensovertuigingen. 

Hoe:

1. We verdelen de klas in groepjes en kiezen een  religie of levensovertuiging uit. 

2. Elk groepje gebruikt het onderzoeksverslag om zoveel mogelijk te weten te komen over de religie of  levensovertuiging die ze gekozen hebben.

3. Verwerk de informatie op een poster (op Canva) en presenteer hem aan jullie publiek*.

 

* Wie willen jullie uitnodigen als publiek?

 

Waar zou jij meer te weten over willen komen?

In jullie werkboek staat een korte uitleg over de religies en levensovertuigingen waaruit je mag kiezen.

 

☝🏽 We willen je vragen niet je eigen religie of levensovertuiging te kiezen. Het doel is namelijk om meer te leren over de andere religies en levensovertuigingen.

Het eindproduct!

Informatieposter

Je gaat informatie zoeken vanuit het onderzoeksverslag en verwerkt dit aan het eind op een poster (in Canva)

 

Onderzoek: stap 1!

Noodzakelijke vraag

Wat zou je graag willen weten over de de religie of levensovertuiging die je gekozen hebt?

Je gaat een noodzakelijke vraag bedenken en het antwoord online zoeken.

 

Het is het doel om de onderdelen wie, wat, waar en wanneer toe te voegen, gebruik hier de afbeelding hiernaast voor.

 

 

 


Beoordeling voor dit project

Rubriek

In deze rubriek kun je zien waar je een beoordeling voor krijgt. Je kunt hier op 2 manieren mee werken:

1. Vul hem nu in en aan het eind van het project, zo zie je hoe je gegroeid bent tijdens dit project.

2. Lees hem nu door maar vul hem alleen op het einde in.  

☝🏽 Snap je alles wat in de rubriek staat? 

Deze voortgangsbalk laat zien hoe ver je in het project bent. 

Eindproduct 25%
Volg ons

Uniek Onderwijs – Den Haag

+316 2838 0555 | info@uniekonderwijs.com