fbpx
Bannerfoto voor projectpagina's website (1920 x 480 px)

Het projectbord

We gaan als team aan een project werken waarbij we allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben: een geweldig eindproduct.

Je leert jouw plek in het team kennen en doet je best om het project goed te laten verlopen. 

We noemen dit de 21e-eeuwse vaardigheden.  We leren met elkaar samen te werken, kritisch na te denken, creatief te zijn, en problemen op te lossen. In de rubriek kan je zien waar je op kan letten om een zo goed mogelijk teamlid te zijn. 

Een halve dag.

Informatie

● Het projectbord helpt jullie tijdens het project.

● Alle belangrijke informatie kun je hier vinden.

● De projectbordmanager is (eind)verantwoordelijk voor het bord. 

Hoofdvraag

We gaan proberen antwoord te geven op deze vraag.
Hiervoor gaan we onderzoek doen tijdens de verschillende deelvragen.
Bij het eindproduct zullen we het antwoord op onze vraag presenteren

Rolverdeling

Jullie gaan als een team aan dit project werken. Het kan zijn dat er meerdere kleine groepjes zijn maar jullie hebben hetzelfde doel in dit project.
De verschillende rollen helpen het project goed te laten verlopen.
De coach is er om jullie te helpen, niet om de groep te leiden.
Werk altijd vanuit respect naar elkaar, praat met elkaar als er problemen zijn maar ook als je ideeën of oplossingen hebt. We hebben geen tijd voor teamleden/leerlingen die niet mee willen werken. Dus denk twee keer na voordat je besluit zo min mogelijk te doen zodat ook jij een leuke tijd gaat hebben.

Screenshot 2022-01-11 at 7.00.01 PM

Woordenschat

Dit is de woordenschat die je nodig hebt tijdens het project. Tijdens het eindproject kun je vragen krijgen over deze woorden. Het is dus belangrijk dat je weet wat ze betekenen.

Screenshot 2023-01-15 at 1.30.22 PM

Projectkalender

De projectkalender helpt bij het plannen. Met de verschillende symbolen kunnen jullie gemakkelijk laten zien wat de planning is. De projectleider zorgt voor de planning en de projectbordmanager helpt de kalender op orde te houden.

Noodzakelijke vragen

Deze vragen helpen je om het antwoord te vinden op de hoofdvraag. Er zullen veel dingen zijn die je al weet over het onderwerp maar ook veel dingen die je eigenlijk niet weet als je er echt goed over na gaat denken. We willen dat je hier dieper en kritischer gaat nadenken.

Rubriek(en)

Vraag je coach naar de rubriek(en) voor dit project.
De rubrieken laten je weten waar je aan toe bent. De rubrieken bespreek je met de coach voordat je aan het project begint. Hebben jullie dit nog niet gedaan? Doe het dan vandaag. Vraag wat de onderdelen betekenen als het niet duidelijk is.
*Deze rubrieken zullen gebruikt worden tijdens de beoordeling. Dit kan zijn tijdens de deelvragen maar ook bij het eindproduct.

cropped-top-view-photo-of-girl-watching-through-imac-4144294-scaled-2.jpg

Leerdoelen

Vraag je coach naar de leerdoelen voor dit project.
Dit zijn de doelen waar je aan gaat werken tijdens het project. Wat doe je als je iets niet snapt?
1. Denk kritisch na en probeer het probleem op te lossen.
2. Vraag je teamgenoot/klasgenoot om hulp.
3. Vraag de coach om hulp.
Het is heel belangrijk dat je om hulp vraagt zodat ook jij een goede score voor het project krijgt.

Documenten voor het projectbord

Open de documenten en sla ze op als een PDF-bestand. Print ze uit en hang ze op het projectbord.

☝️  Vraag: Op welk formaat kan je ze het beste uitprinten en waarom?

⚠️  Tip! Zou het slim zijn om bepaalde documenten te lamineren zodat je ze vaker kan gebruiken? (Je kan er dan met een whiteboardmarker op schrijven en dit ook weer verwijderen.)

Wat wordt de rolverdeling voor dit project?

Ga met elkaar in gesprek.

○ Wie denken jullie dat een goede projectleider kan zijn en waarom?

○ Wie kan de taak van notulist op zich nemen? 

○ Wie zorgt ervoor dat het projectbord altijd op orde is?

Ga met elkaar in gesprek en verdeel de rollen. Niet iedereen zal een individuele rol hebben. Dit is belangrijk want we hebben ook teamleden nodig die creatief kunnen werken zonder steeds na te moeten denken over de planning.

Tijdens het volgende project zullen er weer rollen verdeeld worden en krijgen andere teamleden een vaste taak.  

Rol Verantwoordelijkheden
Verantwoordelijk voor het verloop van het project. Zorgt ervoor dat iedereen op schema ligt en helpt waar nodig.
Helpt de projectleider en neemt de taken van de projectleider over als deze afwezig is.
Als de hele groep een gesprek heeft schrijft de notulist de belangrijke dingen op; dingen die gedaan moeten worden of die niet vergeten mogen worden.
Zorgt er voor dat de projectmuur op orde is en hangt er nieuwe belangrijke informatie bij tijdens het project.
Probeert er voor te zorgen dat de sfeer in de groep goed is. Helpt als er een probleem is dat te maken heeft met het gedrag van iemand. Bijvoorbeeld als iemand niet (genoeg) wilt meewerken of geen respect toont. Als de HR het probleem niet kan oplossen kan hij of zij de coach om tips vragen. Als deze tips niet helpen en de leerling niet wilt meewerken gaat hij of zij door naar directie.
Directie: (directeur school)
Als HR het probleem niet kan oplossen gaat de leerling naar de directie. Zij bepalen wat er met deze leerling zal gebeuren en wat de consequenties zijn.

Gelukt?

Noteer de rollen op het projectbord.

 

Gedaan?

Dan zijn we klaar om aan het project te beginnen!

Deze voortgangsbalk laat zien hoe ver in het project je bent. 

Voortgang
Eindproduct 14%

© 2022 Uniek Onderwijs, alleen voor klanten. Incl. All rights reserved.