fbpx

○ samenwerken

○ luisteren

○ advies geven

○ meedenken 

○ oplossingen bedenken

○ laten zien dat ik luister

○ meeleven met de ander

○ werken in een team

○ anderen betrekken in het project

○ leiden/leiding geven

○ rollen verdelen

○ volgen (luisteren en uitvoeren)

○ uitvoeren (opdrachten uitvoeren)

○ anderen helpen/ondersteunen

○ een positieve instelling hebben

○ vriendelijk zijn naar anderen

○ naar anderen luisteren

○ anderen betrekken bij het project

○ anderen respecteren

○ letten op hoe het met anderen gaat

○ op een respectvolle manier tips geven aan een ander

○ niet boos worden als iemand op een respectvolle manier feedback geeft

○ respect hebben voor anderen

○ plannen (maken)

○ kritisch denken

○ zelfstandig werken

○ creatief zijn

○ duidelijk vertellen wat ik wil of voel

○ keuzes maken

○ overzicht houden

○ hard werken

○ verantwoordelijkheid nemen

○ naar doelen toewerken/ doel voor ogen hebben

○ eerlijk zijn

○ de moed hebben om te doen wat juist is

○ betrouwbaar zijn

○ voor mezelf opkomen

○ mijn werk goed doen

○ netjes werken

© 2022 Uniek Onderwijs, alleen voor klanten. Delen is strafbaar.