Projectbord

Het projectbord zorgt voor een duidelijk overzicht tijdens het project

Het projectbord helpt jullie tijdens het project.
Alle belangrijke informatie kun je hier vinden.
De projectbordmanager is (eind)verantwoordelijk voor het bord.

Doel

Door het projectbord te gebruiken heb je een duidelijk overzicht en kun je de informatie makkelijk terugvinden. Het zorgt ook voor een gevoel van samenhorigheid.

Hoe

Er zijn één of twee leerlingen verantwoordelijk voor het projectbord, deze leerlingen zorgen ervoor dat de juiste materialen een logische plek krijgen op het projectbord.

Materiaal

De leerkracht zal jullie de materialen geven die je nodig hebt. Daarnaast staan op deze pagina meerdere materialen die je kan gebruiken zoals bijvoorbeeld de kalender om een planning te maken.

Het projectbord

Wat kun je vinden op het projectbord?

Hoofdvraag

We gaan proberen antwoord te geven op deze vraag. Hiervoor gaan we onderzoek doen tijdens de verschillende deelvragen. Bij het eindproduct zullen we het antwoord op onze vraag presenteren

Woordenschat

Dit is de woordenschat die je nodig hebt tijdens het project. Tijdens het eindproject kun je vragen krijgen over deze woorden. Het is dus belangrijk dat je weet wat ze betekenen.

Noodzakelijke vragen

Deze vragen helpen je om het antwoord te vinden op de hoofdvraag. Er zullen veel dingen zijn die je al weet over het onderwerp maar ook veel dingen die je eigenlijk niet weet als je er echt goed over na gaat denken. We willen dat je hier dieper en kritischer gaat nadenken. Download het document.

Leerdoelen

Vraag je coach naar de leerdoelen voor dit project.
Dit zijn de doelen waar je aan gaat werken tijdens het project. Wat doe je als je iets niet snapt?

1. Denk kritisch na en probeer het probleem op te lossen.
2. Vraag je teamgenoot/klasgenoot om hulp.
3. Vraag de coach om hulp.

Het is heel belangrijk dat je om hulp vraagt zodat ook jij een goede score voor het project krijgt.

Rolverdeling

Jullie gaan als een team aan dit project werken. Het kan zijn dat er meerdere kleine groepjes zijn maar jullie hebben hetzelfde doel in dit project. De verschillende rollen helpen het project goed te laten verlopen. De coach is er om jullie te helpen, niet om de groep te leiden.

Werk altijd vanuit respect naar elkaar, praat met elkaar als er problemen zijn maar ook als je ideeën of oplossingen hebt. We hebben geen tijd voor teamleden/leerlingen die niet mee willen werken. Dus denk twee keer na voordat je besluit zo min mogelijk te doen zodat ook jij een leuke tijd gaat hebben. Download het document.

Projectkalender

De projectkalender helpt bij het plannen. Met de verschillende symbolen kunnen jullie gemakkelijk laten zien wat de planning is. De projectleider zorgt voor de planning en de projectbordmanager helpt de kalender op orde te houden. Download hier de kalender.

Rubriek(en)

Vraag je coach naar de rubriek(en) voor dit project.
De rubrieken laten je weten waar je aan toe bent. De rubrieken bespreek je met de coach voordat je aan het project begint. Hebben jullie dit nog niet gedaan? Doe het dan vandaag. Vraag wat de onderdelen betekenen als het niet duidelijk is.

*Deze rubrieken zullen gebruikt worden tijdens de beoordeling. Dit kan zijn tijdens de deelvragen maar ook bij het eindproduct.

Documenten voor het projectbord

Open de documenten en sla ze op als een PDF-bestand. Print ze uit en hang ze op het projectbord.

Tip!

Je kan bepaalde documenten lamineren zodat je ze vaker kan gebruiken! Je kan er dan met een whiteboardmarker op schrijven en dit ook weer verwijderen.

Wat wordt de rolverdeling voor dit project?

Ga met elkaar in gesprek.

  • Wie denken jullie dat een goede projectleider kan zijn en waarom?
  • Wie kan de taak van notulist op zich nemen?
  • Wie zorgt ervoor dat het projectbord altijd op orde is?

Ga met elkaar in gesprek en verdeel de rollen. Niet iedereen zal een individuele rol hebben. Dit is belangrijk want we hebben ook teamleden nodig die creatief kunnen werken zonder steeds na te moeten denken over de planning.

Tijdens het volgende project zullen er weer rollen verdeeld worden en krijgen andere teamleden een vaste taak.

Gelukt?

Noteer de rollen op het projectbord.

Gedaan?

Dan zijn we klaar om aan het project te beginnen!

Rol

Verantwoordelijkheden

ProjectleiderVerantwoordelijk voor het verloop van het project. Zorgt ervoor dat iedereen op schema ligt en helpt waar nodig.
Assistent projectleider:Helpt de projectleider en neemt de taken van de projectleider over als deze afwezig is.
Notulist(en):Als de hele groep een gesprek heeft schrijft de notulist de belangrijke dingen op; dingen die gedaan moeten worden of die niet vergeten mogen worden.
ProjectbordmanagerZorgt er voor dat de projectmuur op orde is en hangt er nieuwe belangrijke informatie bij tijdens het project.
HR:Probeert er voor te zorgen dat de sfeer in de groep goed is. Helpt als er een probleem is dat te maken heeft met het gedrag van iemand. Bijvoorbeeld als iemand niet (genoeg) wilt meewerken of geen respect toont. Als de HR het probleem niet kan oplossen kan hij of zij de coach om tips vragen. Als deze tips niet helpen en de leerling niet wilt meewerken gaat hij of zij door naar directie.
Directie: (directeur school)Als HR het probleem niet kan oplossen gaat de leerling naar de directie. Zij bepalen wat er met deze leerling zal gebeuren en wat de consequenties zijn.

Benieuwd hoe Project Based Learning jouw school kan helpen?