fbpx

Projecten ter voorbereiding op PBL - duidelijk stappenplan

Open je eigen foodtruck

Leerdoel: Nederlands – schriftelijk, taalbeschouwing

Rekenen – getallen en bewerkingen, meet en meetkunde

Kunstzinnige oriëntatie 

Oriëntatie op jezelf en de samenleving – mens en samenleving

(Engels)

Kerndoelen: 5,9,11,12,26,28,29,30,31,33,34,54,55

Taal: Engels of Nederlands
Groep : 3/4/5/6/7/8

Sustainable City

Leerdoel: Oriëntatie op jezelf en de wereld – mens en samenleving, natuur en techniek. Rekenen/wiskunde – wiskundig inzicht en handelen,

getallen en bewerking

Kerndoelen: 4,5,6,8,9,13,15,16,23,24,25,31,33,38,39,41,43,46,47,49,50

Taal: Nederlands en Engels
Groep: 8

 

Be the President

Leerdoel: Nederlands schriftelijk en mondeling onderwijs
Engels – schriftelijk en mondeling onderwijs.
Kerndoelen: 1,2,3,5,8,9,11,

12,13,14,15,16,26,28,31,34,

36,37,38,39,47,50,53

Taal: Engels
Groep : 6/7/8

 

Run for President

Leerdoel: Nederlands schriftelijk en mondeling onderwijs
Engels – schriftelijk en mondeling onderwijs.
Kerndoelen: 1,2,3,5,8,9,11,

12,13,14,15,16,26,28,31,34,

36,37,38,39,47,50,53

Taal: Engels
Groep : 6/7/8

Trip door Europa

Leerdoel: Rekenen – inzicht en handelen, getallen en bewerkingen.
Oriëntatie op jezelf en de wereld – ruimte

Kerndoelen: 1,2,4,5,7,9,12,26,27, 28,29,30,31,32,33,50

Taal: Nederlands
Groep: 6/7/8

Sustainable City
Curaçao

Leerdoel: Oriëntatie op jezelf en de wereld – mens en samenleving, natuur en techniek. Rekenen/wiskunde – wiskundig inzicht en handelen,

getallen en bewerking

Kerndoelen: 4,5,6,8,9,13,15,16,23,24,25,31,33,38,39,41,43,46,47,49,50

Taal: Nederlands en Engels
Groep: 8

Verzorg je eigen Cruise

Leerdoel: Nederlands schriftelijk en mondeling onderwijs.

Rekenen – inzicht en handelen, getallen en bewerkingen.

Kerndoelen: 2,3,4,5,6,7,8,9,11, 12,26,28,29,31,33,34,47,50,54,55

Taal: Engels of Nederlands
Groep : 5/6/7/8

Plan een reis door Amerika

Leerdoel: Oriëntatie op jezelf en de wereld – mens en samenleving, natuur en techniek.

Engels

Rekenen – meten en meetkunde

Kerndoelen: 13,14,15,16,31, 32,33,47,49,50

Taal: Engels
Groep: 7/8

nieuw project

Nieuw project

Leerdoel:

Taal:
Groep: 

 

Projecten vanuit een open hoofdvraag - open eindproduct.​

Start je eigen bedrijf.

Leerdoel: Nederlands- mondeling, schriftelijk en taalbeschouwing

Rekenen – rekenen/wiskunde en getallen en bewerkingen

 

Kerndoelen: 1,2,3,4,5,8,9,12,23,26,28,30,31,33

Taal: Engels of Nederlands
Groep: 4/5/6/7/8

Welkom op onze school!

Leerdoel: Nederlands- mondeling, schriftelijk en taalbeschouwing

Oriëntatie op jezelf en de wereld- mens en samenleving, natuur en techniek en ruimte

Kerndoel: 1,2,3,4,5,8,9,12

Taal: Engels of Nederlands
Groep : 3/4/5/6/7/8

Ontwerp en bouw een tiny house.

Kerndoelen: 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 8 & 9 &12 Nederlands- mondeling, schriftelijk en taalbeschouwing

32 & 33 – Rekenen en wiskunde – meten en meetkunde

47 & 49 & 50 – Oriëntatie op jezelf en de wereld, ruimte

Taal: Nederlands
Groep : 3/4/5/6/7/8

Het verkeer in onze wijk.

Leerdoel: Nederlands schriftelijk en mondeling onderwijs.

Rekenen/wiskunde

Oriëntatie op jezelf en de wereld

Kerndoelen:

2: Nederlands – mondeling

4 & 5 & 9: Nederlands – schriftelijk 12: Nederlands – taalbeschouwing

23: Rekenen – wiskundig inzicht en handelen

35 & 47: OJW, mens en samenleving

Taal: Nederlands
Groep : 3/4/5/6/7/8

Hoe leven we op aarde?

Leerdoel: Nederlands schriftelijk en mondeling onderwijs, Oriëntatie op jezelf en de wereld

Kerndoel:

2: Nederlands – mondeling

4 & 5 & 9: Nederlands – schriftelijk 12: Nederlands – taalbeschouwing

23: Rekenen – wiskundig inzicht en handelen

47 & 50 OJW, ruimte

Taal: Nederlands
Groep: 4/5

Religie

Leerdoel: Nederlands schriftelijk en mondeling onderwijs, Oriëntatie op jezelf en de wereld

2: Nederlands – mondeling

4 & 5 & 9: Nederlands – schriftelijk 12: Nederlands – taalbeschouwing

Kerndoel: 37 & 38 – Oriëntatie op jezelf en de wereld – Mens en samenleving

Taal: Nederlands
Groep: 6/7/8

 

De Middeleeuwen

Kerndoelen: 2: Nederlands – mondeling

4 & 5 & 9: Nederlands – schriftelijk 12: Nederlands – taalbeschouwing

23: Rekenen – wiskundig inzicht en handelen

51 & 52 & 53: – oriëntatie op jezelf en de wereld, tijd

Vakken: Taal, rekenen, woordenschat, begrijpend lezen, WO, studievaardigheden, mondelinge taalvaardigheden

Taal: Nederlands
Groep : 6/7/8

Water in Nederland

Kerndoel: 2: Nederlands – mondeling

4 & 5 & 6 & 8: Nederlands – schriftelijk

39: oriëntatie op jezelf en de wereld –  mens en samenleving 48 & 49: oriëntatie op jezelf en de wereld – ruimte

Vakken: Taal, spelling, woordenschat, begrijpend lezen, studievaardigheden, WO, mondelinge taalvaardigheden

21e-eeuwse vaardigheden

Taal: Nederlands
Groep: 5/6/7/8

Leven in het verleden

Kerndoel:

2: Nederlands – mondeling

4 & 5 & 6 & 8: Nederlands – schriftelijk

52 & 53: – oriëntatie op jezelf en de wereld, tijd

Vakken: Taal, spelling, woordenschat, begrijpend lezen, mondelinge vaardigheden, studievaardigheden

21e-eeuwse vaardigheden

Taal: Nederlands
Groep: 4/5 

Volken

Kerndoel:

1 & 2 Nederlands – mondeling onderwijs

5 Nederlands – schriftelijk onderwijs

37: Oriëntatie op jezelf en de wereld – Mens en samenleving

Vakken: Taal, begrijpend lezen, woordenschat, WO, ICT, mondelinge taalvaardigheden, studievaardigheden

Taal: Nederlands
Groep : 5/6/7/8

Hoe bouw ik een kasteel?

Kerndoel: 4 & 5: Nederlands – schriftelijk onderwijs 

12: Nederlands – taalbeschouwing.

33: Rekenen en wiskunde – Meten en meetkunde. 

51 & 52 & 53: Oriëntatie op jezelf en de wereld – Tijd

Vakken: Taal, rekenen, begrijpend lezen, woordenschat, WO, ICT, mondelinge taalvaardigheden, studievaardigheden

21e-eeuwse vaardigheden

Taal: Nederlands
Groep: 4/5 

Inzetbaar voor leerlingen die uitdaging zoeken, leerlingen kunnen dit project zelfstandig doorlopen.

Trash

Kerndoel:

1 & 2 Nederlands – mondeling onderwijs

5 Nederlands – schriftelijk onderwijs

23 Rekenen: Wiskundig inzicht en handelen – wiskundetaal

39 Oriëntatie op jezelf en de wereld – Mens en samenleving

54 Kunstzinnige oriëntatie – betekenisvolle onderwerpen en thema’s

Vakken: Taal, rekenen, WO, begrijpend lezen, woordenschat, mondelinge taalvaardigheden, studievaardigheden

21e-eeuwse vaardigheden

Taal: Nederlands
Groep: 7/8

The Holocaust

Kerndoel:

2, 4, 5, 8: Nederlands – mondeling, schriftelijk, taalbeschouwing

13: Engels 

52- 53: tijd van wereldoorlogen en holocaust (1900-1950)

54: Kunstzinnige oriëntatie – beeldende vorming 

Vakken: Taal, WO, begrijpend lezen, woordenschat, kunstzinnige oriëntatie, mondelinge taalvaardigheden, studievaardigheden

21e-eeuwse vaardigheden

Taal: Nederlands
Groep : 7/8

De wereld ontdekken

Kerndoel:

2, 4, 5, 8: Nederlands – mondeling, schriftelijk, taalbeschouwing

52-53: oriëntatie op jezelf en de wereld – tijd (Tijd van ontdekkers en hervormers (1500-1600)

Vakken: Taal, WO, begrijpend lezen, begrijpend luisteren, woordenschat, mondelinge taalvaardigheden, studievaardigheden

21e-eeuwse vaardigheden

Taal: Nederlands
Groep: 5 /6 /7 /8

Genius Hour

Kerndoel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12: Nederlands – mondeling, schriftelijk, taalbeschouwing

Vakken: Taal/ spelling & eigen leerdoelen

21e-eeuwse vaardigheden

Taal: Nederlands
Groep: 5/6/7/8

Wilde dieren

Kerndoelen:

2, 4, 5, 8: Nederlands – mondeling, schriftelijk, taalbeschouwing

40 & 41: Oriëntatie op jezelf en de wereld – natuur en techniek

Vakken: Taal, WO, begrijpend lezen, woordenschat, mondelinge taalvaardigheden, rekenen, studievaardigheden

21e-eeuwse vaardigheden

Taal: Nederlands

Eindproduct: PowerPoint (presentatie)
Groep : 6

De ruimte om je heen

Kerndoel:

2, 4, 5, 8: Nederlands – mondeling, schriftelijk, taalbeschouwing

47 & 49: oriëntatie op jezelf en de wereld – ruimte (natuur)

Vakken: Taal, WO, begrijpend lezen, begrijpend luisteren, woordenschat, mondelinge taalvaardigheden, studievaardigheden

21e-eeuwse vaardigheden

Taal: Nederlands
Groep: 6

Planeet Aarde

Kerndoel: 2, 3, 5, 8: Nederlands – mondeling, schriftelijk, taalbeschouwing

33: Rekenen – meten en meetkunde, 46 & 49 Oriëntatie op jezelf en de ruimte – natuur en techniek & ruimte

Vakken: Taal, WO, begrijpend lezen, woordenschat, mondelinge taalvaardigheden, rekenen, studievaardigheden

21e-eeuwse vaardigheden

Taal: Nederlands
Groep: 5/ 6/ 7/ 8

Wilde dieren #2

Kerndoelen:

2, 4, 5, 8: Nederlands – mondeling, schriftelijk, taalbeschouwing

40: Oriëntatie op jezelf en de wereld – natuur en techniek

Vakken: Taal, WO, begrijpend lezen, woordenschat, mondelinge taalvaardigheden,  studievaardigheden

21e-eeuwse vaardigheden

Taal: Nederlands

Eindproduct: Lapbook
Groep : 5/ 6/ 7/ 8

Leven in de ruimte

Kerndoel: 4 & 5: Nederlands – schriftelijk onderwijs 

12: Nederlands – taalbeschouwing.

46: Oriëntatie op jezelf en de wereld – Ruimte

Vakken: Taal, begrijpend lezen, woordenschat, WO, ICT, schriftelijke taalvaardigheden, studievaardigheden

21e-eeuwse vaardigheden

Taal: Nederlands
Groep: 5/6 

Inzetbaar voor leerlingen die uitdaging zoeken, leerlingen kunnen dit project zelfstandig doorlopen.

Trip door Nederland

Kerndoel: 4 & 5: Nederlands – schriftelijk onderwijs 

12: Nederlands – taalbeschouwing.

47,48,49: Oriëntatie op jezelf en de wereld – Ruimte

Vakken: Taal, begrijpend lezen, woordenschat, WO, ICT, schriftelijke taalvaardigheden, studievaardigheden

21e-eeuwse vaardigheden

Taal: Nederlands
Groep: 4/ 5

Bouw je eigen stad!

Kerndoelen:

2, 4, 5, 8: Nederlands – mondeling, schriftelijk, taalbeschouwing

Oriëntatie op jezelf en de wereld

35,37: mens en samenleving

44: natuur en techniek

47,48,49, 50: ruimte

Vakken: Taal, WO, begrijpend lezen, woordenschat, mondelinge taalvaardigheden,  studievaardigheden

21e-eeuwse vaardigheden

Taal: Nederlands

Eindproduct: Eigen stad in 2D
Groep : 5

nieuw project

....

nieuw project

...

Bida projecten vanuit een open hoofdvraag - open eindproduct.​

Kennismakingsproject

Wie ben ik nou echt? Wat vind ik belangrijk en wat is mijn rol in de groep? De leerlingen en coach leren elkaar beter kennen door op zoek te gaan naar elkaars sterke kanten en leerpunten. 

 

Taal: Nederlands
Groep : 3/4/5/6/7/8

Communicatie 1.0

Wat is communicatie en hoe kan goede communicatie mij helpen anderen beter te begrijpen? De leerlingen gaan op onderzoek uit en worden zo bewust van de verschillende manieren van communicatie.


Taal:
Nederlands
Groep: 3/4/5/6/7/8

ICT - Hoe werk jij ermee?

De leerlingen hebben een groot aandeel in dit project. Zij bepalen welke kennis en vaardigheden ze willen verbeteren en hoe ze dit willen doen. Deze kennis zullen ze delen met een publiek, dit kan zijn een lagere groep of een groep van een andere school.

Taal: Nederlands

Groep: 3/4/5/6/7/8

 

Projectonderwijs op de basisschool

Hoe kan ik als leerkracht projectonderwijs goed inzetten om leerlingen intrinsiek te motiveren op school?


Taal:
Nederlands
Leerkrachten

Op zoek naar een specifiek project?

Laat het ons weten, wellicht kunnen we het project verzorgen.