Grieken en Romeinen

Romein of Germaan, wat zou jij het liefst zijn geweest als je in die tijd leefde?

Doel

Ik leer meer over de Romeinen en Germanen. Tijd van de Grieken en Romeinen (3000 v. Chr. – 500 na Chr.)

Beoordeling

– woordenschat
– noodzakelijke vraag

Materiaal

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboek leerlingen

Projectbord & A3-materiaal:
– introductie

Kopieerbladen:
– introductie

Wat weet jij al over de Grieken en Romeinen?

Wat weet je al over de Grieken en Romeinen?
1. Schrijf in de cirkel de dingen die je al weet.
2. Schrijf in het vak om de cirkel hoe je deze dingen weet (van je ouders/op school geleerd, in een boek gelezen, op tv gezien, etc.)

Woordenschat begrijpen

Lees in tweetallen de woorden van de woordenschat in jullie werkboek en/of op het projectbord.
We hebben andere betekenissen gebruiken bij de woordenschat op het projectbord zodat het op verschillende manieren wordt uitgelegd. Begrijp je de betekenis niet in het werkboek? Bekijk dan het woord op het projectbord, misschien begrijp je deze betekenis wel.

Wat weet je al over deze woorden? Kun je hier meer over vertellen?
Vraag de leerkracht om hulp als jullie niet weten wat een woord of woorden betekenen.

Woordenschatkaart

Kies de 6 moeilijkste woorden van de woordenschat uit.
Schrijf de betekenis van de woorden in jouw eigen woorden op.
Maak een zin met de woorden.

De Romeinen en Germanen → Germanen, Bataven en Franken.

Kritisch nadenken voordat we de tekst gaan lezen:

1. Wat hebben de Romeinen met Nederland te maken?
2. Wat hebben de Germanen met Nederland te maken?
3. Wat zou het verschil zijn tussen de Romeinen en Germanen?
4. Als we het hebben over Romeinen denken we altijd aan wegen, waarom denk je?
5. Herken je een deel van een woord in de Germaanse stam Franken, in welk deel van Europa leefden ze denk je?
6. De Romeinen en een deel van de Germanen woonden in Nederland. Er was een natuurlijke grens tussen deze volken, waar denk je dat deze grens in Nederland lag?

Lees de tekst in tweetallen of klassikaal.

Bekijk na het lezen van de tekst de video over de Germanen en Romeinen 15 minuten.
Kijkopdracht: In je werkboek zie je een werkblad met uitvindingen van de Romeinen, in de film benoemen ze deze. Wie kan er de meeste ontdekken in de video? Schrijf ze op in je werkboek.

Noodzakelijke vraag

Romein of Germaan, wat zou jij het liefst zijn geweest als je in die tijd leefde?

Dit is de hoofdvraag. Om deze vraag te beantwoorden moet je eerst zorgen dat je alle onderdelen van de vraag kunt beantwoorden:
■ Wat is een Romein?
■ Wat is een Germaan?
■ In welke tijd leefden de Romeinen en Germanen?

Dit lijken hele logische vragen, maar als jij ze niet volledig kunt beantwoorden zal jouw onderzoek niet gericht genoeg zijn.

Noodzakelijke vraag
Je hebt al veel geleerd over de Romeinen en Germanen.
Wat wil je nog graag leren?
Je mag nu zelf een vraag bedenken en opschrijven.
Pak het kopieerblad en schrijf de vraag op, zoek het antwoord in een boek of op de computer en schrijf het op.
Klaar?
Hang de vraag op het projectbord.

Wat gaan we doen?

Wat?
Tijdens dit project leer je meer over het leven van de Grieken, Romeinen en Germanen.

Hoe?
– Introductie: Hier leer je meer over de Romeinen en Germanen.
– Deelvraag 1: Hier leer je meer over de Romeinse Limes.
– Deelvraag 2: Hier leer je meer over het christendom en de Grieken.
– Eindproduct: Hier leer je meer over het presenteren van jouw eindproduct en het reflecteren op jouw werkhouding tijdens het project.

Eindproduct
Dit is een onderdeel van een schoolbreed project, verschillende groepen onderzoeken een tijdvak en jullie presenteren dit op dezelfde dag aan elkaar.
In dit project gaan we werken aan verschillende onderdelen die laten zien hoe de tijd van de Grieken en Romeinen eruit zag. Jullie verdelen de verschillende onderdelen over de groep en zo het je aan het eind van het project een:
⇛ I kaart van Nederland met het Romeinse rijk en leefgebied van de Germanen
⇛ II afbeelding/ tekening van Romeinse straten
⇛ III een tekening van Romeins fort
⇛ IV 3D gebouw van de Romeinen
⇛ V Romeinse cijfers met uitleg
⇛ VI tekening over het christendom → van meerdere goden naar 1 god
⇛ VII afbeeldingen van dingen die we geleerd hebben van de Romeinen (wist-je-dats)
⇛ VIII tekening van de leefwijze van de Germanen
⇛ IX eigen idee

Tijdens de presentatie vertel je iets over het onderdeel dat je gemaakt hebt: waarom heb je het gemaakt en waarom was het zo belangrijk?

💡 Kritisch nadenken: Sommige onderdelen van het eindproduct zijn meer werk dan andere. Het 3D gebouw kan bijvoorbeeld veel werk kosten. Hoe kun je ervoor zorgen dat iedereen toch genoeg tijd heeft om het af te maken?
Zou het een idee zijn om de onderdelen nu al te verdelen en de grote onderdelen te geven aan leerlingen die vaker tijd over hebben na de lessen?

Ons publiek
Dit project is onderdeel van een schoolbreed project. Als jullie het met de hele school doen maak je dus je eindproduct voor de leerlingen van andere groepen. De leerlingen krijgen van jullie een aantal vragen die ze moeten beantwoorden, deze antwoorden vinden ze als ze luisteren naar jullie uitleg.

Als jullie het niet als schoolbreed project gaan doen kunnen jullie zelf kiezen wie jullie publiek gaat zijn.
Gaan jullie het maken voor leerlingen uit jongere groepen of voor volwassenen? Zorg ervoor dat de schrijftaal en woordenschat aansluit op het publiek; moet je makkelijke of moeilijke woorden gebruiken?
Aan het eind van het project nodigen jullie het publiek uit om langs te komen en naar jullie eindproduct te komen kijken, wie gaan jullie uitnodigen en wanneer?

Professional
Ken je iemand die meer weet over het leven van de Grieken, Romeinen en Germanen? Of misschien iemand die meer weet over het einde van de prehistorie? Zou je hem of haar kunnen uitnodigen voor een gastles zodat we hier meer over te weten kunnen komen? Vraag thuis of je vader, moeder, oom, tante zou kunnen helpen.
Dingen om over na te denken:
1. Hoe vragen we een professional om hulp?
2. Wanneer kan deze persoon of personen langskomen?

Conclusie:
Aan het eind van het project heeft elk team:
– een onderdeel van het eindproduct gemaakt
– een presentatie over het onderdeel van het eindproduct (je gaat hier niks extra’s voor maken, je zorgt er alleen voor dat je met de juiste woorden kan uitleggen hoe de mensen in deze periode leefden)

Wat gaan we leren tijdens dit project?

Rubriek: wat leren we dit project?

Bekijk de rubriek in je werkboek.
Hier zie je wat je tijdens het project gaat leren.
Pak een kleurpotlood en kleur het vakje in bij ‘introductie’.

Bekijk het voorbeeld.
Laat zien wat je nu al weet of kan.
Aan het eind van het project doen we het nog een keer met een andere kleur, zo ziet je heel goed wat je geleerd hebt.

✨ Einde introductie! ✨

Bij deelvraag 1 gaan we:
– kijken wat we nog weten
– de woordenschat herhalen
– onderzoek doen naar de Romeinse Limes

Voortgang

  • 25% 25%