Handleiding

Handleiding

Algemene informatie over het project

Het werken vanuit de motivatie van leerlingen staat centraal tijdens het werken met de projecten. Om deze motivatie te vergroten hebben de leerlingen een doel nodig; een publiek. Bepaal met de leerlingen wie het publiek voor dit project gaat zijn er wie ze dus iets gaan leren. Dit blijft de rode draad tijdens het project. Bij publiek kun je denken aan: ouders/ leerlingen van een hogere of lagere groep / mensen uit de wijk/ leerlingen van een andere school / een bepaald bedrijf. Dit onderdeel is heel belangrijk en zal er voor zorgen dat het project valt of staat.

Ga op zoek naar een professional, iemand die meer weet over het onderwerp. Dit kan een ouder, collega of iemand uit het werkveld zijn. Leerlingen voelen zich hierdoor serieus genomen en ook hier zal hun motivatie van groeien. Er zijn vrijwel altijd wel ouders (uit andere groepen) die heel graag wat komen vertellen.

We proberen waar mogelijk elk onderdeel te beginnen met het ophalen van de voorkennis, vanuit een werkvorm of activiteit. Dit kan gebruikt worden om de voorgang van de leerlingen bij te houden. Het laat zien wat ze nog weten van het vorige onderdeel.

De rubriek geeft een visueel overzicht voor leerling en leerkracht. De leerlingen bepalen wat ze al weten voordat we aan het project beginnen en herhalen dit aan het eind van het project. Hierdoor zien ze wat ze geleerd hebben en waar ze nog in kunnen groeien.

Projectbord

Je brengt het project tot leven door het projectbord te gebruiken. Het materiaal hiervoor kunnen jullie in de online handleiding vinden. Hebben jullie een projectmuur op school? Hang hier dan tijdens het project verschillende materialen op om de leerlingen in het zonnetje te zetten en ze te motiveren. Jullie kunnen hier eventueel ook de wist-je-datjes ophangen.

Op de website staat een aparte pagina voor het projectbord, hier kun je extra materiaal vinden. Bij sommige projecten kunnen de leerlingen voor een groot deel de leiding overnemen, als jullie hier voor kiezen kunnen jullie op deze pagina ook extra informatie vinden over de verschillende rollen (projectleider, projectbordmanager, etc)

Extra materiaal

– Afleveringen over de Viabelgica, leuke video’s over de overblijfselen van de Romeinen in Limburg: Link naar afleveringen (link officiële website: Link naar website)
De Romeinse Limes: (Link) → https://www.romeinen.nl/weten/limes/limes-op-de-kaart
– Welkom bij de Romeinen → Link naar afspeellijst afleveringen
– Romeinse stadsmuur in Maastricht: Link
– Germaanse goden→ meester Henk: Link

Planning titel: Fase 1 & 2: de leerkracht zorgt voor de benodigde achtergrondinformatie en geeft les(sen)/workshop(s) over het onderwerp.

Fase 3 - 6: de leerkracht neemt een duidelijke coachende rol op zich en begeleidt de leerlingen.

Opdrachten tijdens de introductie:

De leerlingen leren meer over de Grieken en Romeinen. Probeer verschillende boeken over dit onderwerp in de klas te verzamelen, hierdoor zullen de leerlingen in vrije momenten meer kunnen leren over dit onderwerp. Probeer hier ook een aantal atlassen bij te leggen zodat deze gebruikt gaan worden bij het onderzoek.

Bij elke deelvraag zit een voorleestekst met meer informatie over het onderwerp.

Eindproduct: De leerlingen maken meerdere materialen en onderdelen om de tijd van de Grieken en Romeinen weer te geven:
⇛ I kaart van Nederland met het Romeinse rijk en leefgebied van de Germanen
⇛ II afbeelding/ tekening van Romeinse straten
⇛ III een tekening van Romeins fort
⇛ IV 3D gebouw van de Romeinen
⇛ V Romeinse cijfers met uitleg
⇛ VI tekening over het christendom → van meerdere goden naar 1 god
⇛ VII afbeeldingen van dingen die we geleerd hebben van de Romeinen (wist-je-dats)
⇛ VIII tekening van de leefwijze van de Germanen
⇛ IX eigen idee

Bij de introductie geef je als leerkracht meer informatie over de Germanen en Romeinen en het Romeinse Rijk.

Opdrachten tijdens de introductie:
– voorkennis ophalen vanuit retrieval practice*
– woordenschat aanleren
– meer leren over de Germanen en Romeinen
– noodzakelijke vraag opstellen en onderzoeken
– informatie over het eindproduct
– de rubriek met de leerdoelen bekijken
– de rubriek eventueel al invullen

Klassikaal:
– projectbord maken in de klas zodat er een overzicht is van het project

* Retrieval practice is “actief ophalen” of “actief terugroepen” van informatie uit het langetermijngeheugen. Het houdt in dat je actief probeert te herinneren wat je hebt geleerd, in plaats van alleen passief te herhalen of te lezen.

Materialen

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboek leerlingen

Projectbord & A3-materiaal:
– introductie

Kopieerbladen:
– introductie

Opdrachten tijdens deelvraag 1:

Bij deelvraag 1 geef je als leerkracht meer informatie over de Romeinse Limes.
– Voorleestekst over de Romeinse Limes in de handleiding.

– kennis herhalen vanuit retrieval practice*
– vanuit een online omgeving “praten” met een Germaan
– topografie: steden en rivier bij de Romeinse Limes leren
– begrijpend lezen: meer leren over het onderwerp (optioneel: vensterplaat vanuit canonvanNederland)
– voorleestekst voorlezen en lesgeven over het onderwerp
– video over interview met Julius Civilis vanuit SchoolTv
– aan de slag met het eindproduct

* Retrieval practice is “actief ophalen” of “actief terugroepen” van informatie uit het langetermijngeheugen. Het houdt in dat je actief probeert te herinneren wat je hebt geleerd, in plaats van alleen passief te herhalen of te lezen.

Materialen

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboek leerlingen

Projectbord & A3-materiaal:
– deelvraag 1

Kopieerbladen:
– deelvraag 1

Opdrachten tijdens deelvraag 2:

Bij deelvraag 2 geef je als leerkracht meer informatie over het christendom en de Griekse goden.
– Voorleestekst over het christendom in het Romeinse Rijk in de handleiding

– kennis herhalen vanuit retrieval practice*
– woordenschat herhalen en toepassen
– voorleestekst voorlezen en lesgeven over het onderwerp
– korte video kijken over de Griekse goden
eindproduct afmaken
– Gallery walk: tips en tops geven over elkaars werk
– aanpassingen verwerken
– publiek uitnodigen

* Retrieval practice is “actief ophalen” of “actief terugroepen” van informatie uit het langetermijngeheugen. Het houdt in dat je actief probeert te herinneren wat je hebt geleerd, in plaats van alleen passief te herhalen of te lezen.

Materialen

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboek leerlingen

Projectbord & A3-materiaal:
– deelvraag 2

Kopieerbladen:
– deelvraag 2

Opdrachten tijdens eindproduct:

– eindopdracht -> kan ingezet worden als toets
– alles afmaken voor presentatie
– reflecteren op werkhouding
– quizvragen uitwerken voor publiek
– presentatie voorbereiden
– rubriek invullen

Materialen

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboek leerlingen

Projectbord & A3-materiaal:
– eindproduct

Kopieerbladen:
– eindproduct