Deelvraag 1

Hoe zou jouw leven als jager eruit gezien hebben?

Doel

Ik leer meer over het leven van de neanderthaler en de homo sapiens/ jagers en verzamelaars.
Tijd van de jagers en boeren (prehistorie – 50 v. C.)

Beoordeling

– sketchnote
– antwoorden op de challenges

Materiaal

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboek leerlingen
bruin A3-papier per team (voor de maquette)

Projectbord & A3-materiaal:
– deelvraag 1

Kopieerbladen:
– deelvraag 1

Extra
– klei voor de challenges

Sketchnote maken ✏️

Laten we even kijken wat je nog weet van de introductie. Heb je goed opgelet en meegedaan of zou dit beter kunnen?
In het werkboek zie je het werkblad, hier kun je zelf controleren wat je geleerd hebt.

Je ziet een lijst met woorden die met de introductie te maken hebben. Gebruik minimaal 7 woorden in jouw sketchnote om aan te geven wat je nog weet over de introductie.
Je kunt hieronder de hulpmiddelen vinden voor de sketchnote.

Bij deelvraag 2 krijg je weer zo’n soort opdracht. Hoe kun je ervoor zorgen dat je dan (weer) veel kan invullen?

Woordenschat

Jullie leerkracht heeft woorden op het bord hangen, deze woorden hebben wel plaatjes maar geen betekenis. Bepaal met de klas wie de betekenis gaat opzoeken en wie de betekenis gaat opschrijven.
Dus bijvoorbeeld:
– leerlingen 1 t/m 12 zoeken de betekenis op en leerlingen 13 t/m 24 schrijven de betekenis op
of
– maak tweetallen en zoek samen de betekenis en schrijf die ook op

Om over na te denken:
• Is het handig om een betekenis op te schrijven die je zelf ook niet snapt?
• Is het handig om het groot en leesbaar op te schrijven zodat iedereen het kan lezen?

Zouden jullie dit misschien tijdens de taalles kunnen doen, zodat jullie de onderdelen van het project over andere leervakken kunnen verdelen? (Als les woordenschat van taal?)

Bereid je maar voor want hier gaan we hoor!

Jullie krijgen bij deze deelvraag 4 verschillende challenges.
Bij elk goed antwoord krijg je een onderdeel voor jullie maquette, als het fout is moet het eerst aangepast worden en hierdoor loop je dus achter op de rest van de klas. Probeer het antwoord dus gelijk goed te hebben.
Hoe kun je dit doen?
• 1: Lees de tekst in je werkboek goed door en vul de tabel zo goed mogelijk in.
Hierdoor heb je veel achtergrondinformatie en kun je goed en hopelijk snel antwoord geven op de vraag van de challenge.
• 2: Bekijk de woorden van de woordenschat nog een keer goed zodat je weet wat alle woorden betekenen.
• 3: Overleg met elkaar als jullie de challenge hebben gekregen, zorg dat je echt naar elkaar gaat luisteren om alle informatie die jullie hebben te kunnen gebruiken.

Opdracht:
1. Bekijk klassikaal de video van klokhuis en leer meer over het leven van de jagers en verzamelaars. Vraag aan de leerkracht of zij meer kan vertellen over dit onderwerp.
2. Lees nu de tekst in je werkboek en vul de tabel in, bespreek het met je teammaatje.
Leestekst die je gaat lezen: Het leven van de jagers en verzamelaars; de neanderthaler en de homo sapien.
3. Bekijk de video’s en schrijf eventueel belangrijke informatie op voor later.
Klaar? Bekijk de andere bronnen die hierbij staan om zoveel mogelijk te weten te komen over het onderwerp.

💡 Kunnen jullie de tekst over Trijntje lezen tijdens de begrijpend lezen tekst?
PS: Zorg ervoor dat de tekst op de juiste groep staat, dit kun je aanpassen op de website van Canon van Nederland.

✨ Challenge 1 t/m 4 ✨

Jullie gaan aan de slag met de verschillende challeges! Bij elke challenge krijg je:
een opdracht
een tijdsframe
een prijs

De leerkracht zal jullie laten zien en vertellen wat de challenge is, hoeveel tijd jullie hiervoor krijgen en wat jullie kunnen verdienen bij deze challenge.

Heel veel succes!

Voor de leerkracht: jullie kunnen de slideshow met de challenges in de online handleiding vinden. De prijzen voor de challenges staan in de papieren handleiding (PDF-document)

Jouw leefgebied maken!

Je hebt bij de challenges, als het goed is, verschillende prijzen gewonnen. Deze prijzen ga je gebruiken om jullie leefgebied te ontwerpen. Jullie mogen zelf bepalen hoe het eruit gaat zien. Bepaal of je met 1 of 2 A3-vellen gaat werken, maak het zo realistisch mogelijk. Bepaal of je het wilt afmaken met verf door er bepaalde accenten aan te geven of misschien wil je natuurproducten gebruiken om de natuur in het leefgebied na te bootsen.

Na dit onderdeel gaan we elkaars leefgebied bekijken en tips en tops geven, bekijk de Gallery walk om te zien wat jouw leefgebied moet hebben.
Bekijk de video nog een keer om te kijken wat we bedoelen met de verschillende onderdelen.

☝️ Bewaar het stripverhaal en de tekening(en) die je bij de challenges hebt gemaakt, deze gebruik je bij de presentatie van jouw eindproduct.
Vind je dat je het stipverhaal of de tekeningen mooier kan maken, vraag dan aan de leerkracht of je dit als klaar-opdracht mag maken deze week.

Je hebt ook klei gekregen zodat je een vuursteen kan maken, ga op onderzoek uit (online of in boeken) en probeer de vuursteen zo realistisch mogelijk na te maken.

Gallery walk

We hebben allemaal een leefgebied gemaakt voor de jagers en verzamelaars en we hebben hier (hopelijk) ook allemaal heel erg ons best voor gedaan.
Het is nu tijd om te kijken hoe het gaat er of we dingen kunnen veranderen of aanpassen om het nog beter te maken.
Hier gaan we elkaar bij helpen en dat doen we met een Gallery Walk.

Lees de informatie bij de instructie van de Gallery Walk en help elkaar met tips en tops.
Op welke manier zou jij jouw klasgenoten graag willen helpen?
✅ Op een respectvolle manier: “Heel gaaf wat je gemaakt hebt! Ik heb er al veel van kunnen leren. Ik zie alleen dat de hutten niet hoger liggen dan de rest, misschien kun je er iets omheen tekenen zodat je ziet dat ze hoger liggen.”
❌ “De hutten liggen niet hoog genoeg, je weet toch dat dit wel moet.”

Leefgebied jagers en verzamelaars afmaken.

Jullie hebben bij het vorige onderdeel tips en tops gekregen over het leefgebied. Kijk of je nog iets kan toevoegen of aanpassen.

Klaar?
Leg alle spullen bij elkaar zodat je het makkelijk kan pakken voor de eindpresentatie.

✨ Einde deelvraag 1 ✨

Bij deelvraag 2:
– leer je meer over het leven van de boeren
– krijg je verschillende challenges waar je weer prijzen mee kan verdienen
– maak je het leefgebied van de boeren
– maak je een trechterbeker van klei
– leer je meer over hunebedden en weet je hoe ze gemaakt worden

Voortgang

  • 50% 50%