Deelvraag 2

Weet jij het verschil tussen de jagers & verzamelaars en de boeren?

Doel

Ik leer meer over het leven van de boeren.
Tijd van de jagers en boeren (prehistorie – 50 v. C.)

Beoordeling

– leefgebied van de boeren
– antwoorden op de challenges

Materiaal

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboek leerlingen

Projectbord & A3-materiaal:
– deelvraag 2

Kopieerbladen:
– deelvraag 2

Weet je het nog?

Laten we even kijken wat je nog weet van deelvraag 1. Heb je goed opgelet en meegedaan met jouw team of zou dit beter kunnen?
In het werkboek zie je het werkblad, hier kun je zelf controleren wat je geleerd hebt.

Je gaat quizvragen maken voor jullie publiek, we gebruiken hier de leerdoelen voor: win-win! Door de leerdoelen te gebruiken kun jij aan de leerkracht laten zien wat jij geleerd hebt bij deelvraag 1 en je zorgt ervoor dat je de juiste vragen stelt aan jouw publiek.

Hoe doe je dit?
Je mag niet terugkijken, we willen dat je laat zien wat je zelf nog weet. Als je de vragen en antwoorden aan de leerkracht hebt laten zien mag je zelf controleren of het klopt wat je hebt opgeschreven. Doe dit goed want anders leer je jouw publiek het verkeerde of moet het publiek jou vertellen dat jouw antwoord op de vraag niet klopt; en dat wil je natuurlijk niet!
Je maakt deze opdracht alleen zodat jij en jouw leerkracht kunnen zien of je de informatie van deelvraag 1 goed begrepen hebt. Als je de vragen hebt ingeleverd en weer terug hebt gekregen van de leerkracht bewaar je ze voor de eindpresentatie.

Voorbeeldvragen:
– Hoe overleefden de jagers in de natuur, wat aten ze?
Antwoord: …..
– Jagers zijn nomaden, kun jij vertellen wat nomaden zijn?
Antwoord: …..

Bij het eindproduct krijg je weer zo’n soort opdracht. Hoe kun je ervoor zorgen dat je dan (weer) veel kan invullen zonder terug te kijken?

Woordenschat

Tijdens de presentatie is het belangrijk dat je weet waar je over praat, het is dus belangrijk dat je de woorden van de woordenschat goed begrijpt. Laten we dit nog even samen herhalen en oefenen.

Bekijk de woordenschat op de projectmuur. Maak tweetallen of doe deze opdracht met de hele klas.
Je kiest een woord uit en beeld dit woord uit, de ander moet het woord raden.
🟡 Bonuspunten! Kun je het woord dat jouw klasgenootje uitbeeldt raden en de betekenis van het woord geven, dan krijg je bonuspunten.

Zet de timer op 5 minuten en ga verder met het volgende onderdeel.

Bereid je maar voor want hier gaan we weer hoor!

Jullie krijgen bij deze deelvraag ook weer 4 verschillende challenges.
Bij elk goed antwoord krijg je een onderdeel voor jullie maquette, als het fout is moet het eerst aangepast worden en hierdoor loop je dus achter op de rest van de klas. Probeer het antwoord dus gelijk goed te hebben.
Hoe kun je dit doen?
• 1: Lees de tekst in je werkboek goed door en vul de tabel zo goed mogelijk in.
Hierdoor heb je veel achtergrondinformatie en kun je goed en hopelijk snel antwoord geven op de vraag van de challenge.
• 2: Bekijk de woorden van de woordenschat nog een keer goed zodat je weet wat alle woorden betekenen.
• 3: Overleg met elkaar als jullie de challenge hebben gekregen, zorg dat je echt naar elkaar gaat luisteren om alle informatie die jullie hebben te kunnen gebruiken.

Opdracht:
1. Bekijk klassikaal de video van klokhuis en leer meer over het leven van de boeren. Vraag aan de leerkracht of zij meer kan vertellen over dit onderwerp.
2. Lees nu de tekst in je werkboek en vul de tabel in, bespreek het met je teammaatje.
Leestekst die je gaat lezen: Beste landbouwhelden.
3. Bekijk de video’s en schrijf eventueel belangrijke informatie op voor later.
Klaar? Bekijk de andere bronnen die hierbij staan om zoveel mogelijk te weten te komen over het onderwerp.
💭 Tip: Bekijk de video over de bouw van de hunebedden goed, deze informatie heb je misschien nodig tijdens de challenge 💭

💡 Kunnen jullie de tekst over de hunebedden lezen tijdens de begrijpend lezen tekst?
PS: Zorg ervoor dat de tekst op de juiste groep staat, dit kun je aanpassen op de website van Canon van Nederland.

✨ Challenge 1 t/m 4 ✨

Jullie gaan weer aan de slag met de verschillende challeges! Bij elke challenge krijg je:
een opdracht
een tijdsframe
een prijs

De leerkracht zal jullie laten zien en vertellen wat de challenge is, hoeveel tijd jullie hiervoor krijgen en wat jullie kunnen verdienen bij deze challenge.

Heel veel succes!

Voor de leerkracht: jullie kunnen de slideshow met de challenges in de online handleiding vinden. De prijzen voor de challenges staan in de papieren handleiding (PDF-document)

Jouw leefgebied maken!

Je hebt bij de challenges, als het goed is, weer verschillende prijzen gewonnen. Deze prijzen ga je gebruiken om jullie leefgebied te ontwerpen. Jullie mogen zelf bepalen hoe het eruit gaat zien. Bepaal of je met 1 of 2 A3-vellen gaat werken, maak het zo realistisch mogelijk. Bepaal of je het wilt afmaken met verf door er bepaalde accenten aan te geven of misschien wil je natuurproducten gebruiken om de natuur in het leefgebied na te bootsen.

Na dit onderdeel gaan we elkaars leefgebied bekijken en tips en tops geven, bekijk de onderdelen om te zien wat jouw leefgebied moet hebben.
Bekijk de video in de link nog een keer om te kijken wat we bedoelen met de verschillende onderdelen.

☝️ Bewaar het stripverhaal en de tekening(en) die je bij de challenges hebt gemaakt, deze gebruik je bij de presentatie van jouw eindproduct.
Vind je dat je het stipverhaal of de tekeningen mooier kan maken, vraag dan aan de leerkracht of je dit als klaar-opdracht mag maken deze week.

Je hebt ook klei gekregen zodat je een trechterbeker kan maken, ga op onderzoek uit (online of in boeken) en probeer de trechterbeker zo realistisch mogelijk na te maken.

Gallery walk

We hebben allemaal een leefgebied gemaakt voor de jagers en verzamelaars en we hebben hier (hopelijk) ook allemaal heel erg ons best voor gedaan.
Het is nu tijd om te kijken hoe het gaat er of we dingen kunnen veranderen of aanpassen om het nog beter te maken.
Hier gaan we elkaar bij helpen en dat doen we met een Gallery Walk.

Lees de informatie bij de instructie van de Gallery Walk en help elkaar met tips en tops.
Op welke manier zou jij jouw klasgenoten graag willen helpen?
✅ Op een respectvolle manier: “Heel gaaf wat je gemaakt hebt! Ik heb er al veel van kunnen leren. Ik zie alleen bijna geen (trechter)potten en bijlen, misschien kun je deze nog tekenen”
❌ “De akkers liggen niet naast het huis, iedereen weet toch dat ze daar moeten liggen.”

Leefgebied boeren afmaken

Jullie hebben bij het vorige onderdeel tips en tops gekregen over het leefgebied. Kijk of je nog iets kan toevoegen of aanpassen.

Klaar?
Leg alle spullen bij elkaar zodat je het makkelijk kan pakken voor de eindpresentatie.

Publiek uitnodigen!

Het is tijd om het publiek uit te nodigen! Hoe gaan jullie dit doen?
Bepaal met de groep op welke dag en tijdstip het publiek mag komen en hoe jullie de uitnodigingen gaan maken.

✨ Einde deelvraag 2 ✨

Bij het eindproduct ga je:
– de vragen voor het publiek opschrijven en uitprinten
– alle materialen verzamelen en de presentatie oefenen
– presenteren voor het publiek
– reflecteren op jouw werkhouding bij dit project

Voortgang

  • 75% 75%