Handleiding

Handleiding

Algemene informatie over het project

Het werken vanuit de motivatie van leerlingen staat centraal tijdens het werken met de projecten. Om deze motivatie te vergroten hebben de leerlingen een doel nodig; een publiek. Bepaal met de leerlingen wie het publiek voor dit project gaat zijn er wie ze dus iets gaan leren. Dit blijft de rode draad tijdens het project. Bij publiek kun je denken aan: ouders/ leerlingen van een hogere of lagere groep / mensen uit de wijk/ leerlingen van een andere school / een bepaald bedrijf. Dit onderdeel is heel belangrijk en zal er voor zorgen dat het project valt of staat.

Ga op zoek naar een professional, iemand die meer weet over het onderwerp. Dit kan een ouder, collega of iemand uit het werkveld zijn. Leerlingen voelen zich hierdoor serieus genomen en ook hier zal hun motivatie van groeien. Er zijn vrijwel altijd wel ouders (uit andere groepen) die heel graag wat komen vertellen.

We proberen waar mogelijk elk onderdeel te beginnen met het ophalen van de voorkennis, vanuit een werkvorm of activiteit. Dit kan gebruikt worden om de voorgang van de leerlingen bij te houden. Het laat zien wat ze nog weten van het vorige onderdeel.

De rubriek geeft een visueel overzicht voor leerling en leerkracht. De leerlingen bepalen wat ze al weten voordat we aan het project beginnen en herhalen dit aan het eind van het project. Hierdoor zien ze wat ze geleerd hebben en waar ze nog in kunnen groeien.

Projectbord

Je brengt het project tot leven door het projectbord te gebruiken. Het materiaal hiervoor kunnen jullie in de online handleiding vinden. Hebben jullie een projectmuur op school? Hang hier dan tijdens het project verschillende materialen op om de leerlingen in het zonnetje te zetten en ze te motiveren. Jullie kunnen hier eventueel ook de wist-je-datjes ophangen.

Op de website staat een aparte pagina voor het projectbord, hier kun je extra materiaal vinden. Bij sommige projecten kunnen de leerlingen voor een groot deel de leiding overnemen, als jullie hier voor kiezen kunnen jullie op deze pagina ook extra informatie vinden over de verschillende rollen (projectleider, projectbordmanager, etc)

Extra materiaal

Extra materiaal

Schooltv
– Afspeellijst jagers en verzamelaars link

Klokhuis
– Steentijd: jagers en verzamelaars link

Canon van Nederland
– Neanderthaler in Schijndel link
– Vuistbijlen link
– Neanderthalers, Vuistbijl van Bladel link

LessopUp
– Jagers en verzamelaars link
– Jagers en boeren link

Docukit
– Verzameling informatieboekjes link

Archeon
– Gastspreker of schoolreisje link

Fase 1 & 2: de leerkracht zorgt voor de benodigde achtergrondinformatie en geeft les(sen)/workshop(s) over het onderwerp.

Fase 3 - 6: de leerkracht neemt een duidelijke coachende rol op zich en begeleidt de leerlingen.

Opdrachten tijdens de introductie:

De leerlingen leren meer over de eerste mensen: de neanderthaler en de homo sapien. Probeer verschillende boeken over dit onderwerp in de klas te verzamelen, hierdoor zullen de leerlingen in vrije momenten meer kunnen leren over dit onderwerp. Probeer hier ook een aantal atlassen bij te leggen zodat deze gebruikt gaan worden bij het onderzoek

Eindproduct: De leerlingen gaan 2 maquettes maken, één over het leefgebied van de jagers en verzamelaars en één over het leefgebied van de boeren. Daarnaast maken ze een vuursteen en trechterbeker van klei.

Opdrachten tijdens de introductie:
– voorkennis ophalen vanuit een formatief handelen opdracht
– meer leren over het leven van wilde dieren
– bepalen welk dier ze willen onderzoeken
– informatie over het eindproduct
– de voorkant van het lapbook maken
– de rubriek met de leerdoelen bekijken
– de rubriek eventueel al invullen

Klassikaal:
– projectbord maken in de klas zodat er een overzicht is van het project

Materialen

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboek leerlingen

Projectbord & A3-materiaal:
– introductie
– gekleurde A3-bladen voor de maquettes

Kopieerbladen:
– introductie

Opdrachten tijdens deelvraag 1:

Geef meer informatie over het leven van de jagers en verzamelaars bij de woordenschat en het onderdeel ‘Bereid je maar voor want hier gaan we weer hoor’. Print de materialen voor de challenges uit en laat de leerlingen de materialen bewaren voor de presentatie. Probeer de begrijpend lezen les te gebruiken om de tekst over Trijntje te lezen, hier is ook een video bij.

Opdrachten bij deze deelvraag:
– nieuwe woorden leren -> de laatste woorden van de woordenschat
– onderzoek doen naar het leven van de jagers en verzamelaars
– werken aan de maquette van de jagers en verzamelaars
– een vuursteen maken van klei

Gebruik eventueel het beoordelingsformulier in deze handleiding om bij te houden welke groep de juiste antwoorden op de challenges hebben gegeven. Hierdoor heb je een overzicht van de voortgang van de leerlingen.

Materialen

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboek leerlingen

Projectbord & A3-materiaal:
– deelvraag 1

Kopieerbladen:
– deelvraag 1 (1 per team)

Extra:
– klei voor de challenges
– slideshow challenges (zie link) dit zijn de challenges voor deelvraag 1 en 2, werk door tot je onderdeel boeren tegenkomt.

Opdrachten tijdens deelvraag 2:

Geef meer informatie over het leven van de boeren bij de woordenschat en het onderdeel ‘Bereid je maar voor want hier gaan we weer hoor’. Print de materialen voor de challenges uit en laat de leerlingen de materialen bewaren voor de presentatie. Probeer de begrijpend lezen les te gebruiken om de tekst over het hunebed te lezen, hier is ook een video bij.

Opdrachten tijdens deelvraag 2
– meer leren over het leven van de boeren
– verschillende challenges waar ze weer prijzen mee kunnen verdienen
– het leefgebied van de boeren maken
– een trechterbeker van klei maken
– meer leren over hunebedden en hoe ze gemaakt worden

Materialen

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboek leerlingen

Projectbord & A3-materiaal:
– deelvraag 2

Kopieerbladen:
– deelvraag 2 (1 per team)

Extra:
– klei voor de challenges
– slideshow challenges (zie link deelvraag 1)

Opdrachten tijdens eindproduct:

– vragen voor het publiek opschrijven en uitprinten
– alle materialen verzamelen en de presentatie oefenen
– presenteren voor het publiek
– reflecteren op hun werkhouding bij dit project
toetsmoment (optioneel) zie kopieerblad: op het kopieerblad staan de woorden van de woordenschat. Laat de leerlingen zelf bepalen hoe ze aan jou laten zien dat ze de kennis beheersen: maken ze een tekening met uitleg over de woorden, schrijven ze een tekst, maken ze er een uitgebreid stripverhaal van, etc.
rubriek presenteren: vul de rubriek in tijdens het oefenen van de presentaties, zo kunnen ze zien wat ze kunnen verbeteren. Pas het eventueel later aan als ze presenteren aan het publiek. Je kan ook leerlingen van hogere groepen vragen hierbij te helpen door ze een rubriek mee te geven en bij het aangewezen groepje mee te kijken tijdens de officiële presentaties, hierbij leren ze zelf ook wat belangrijk is.

Materialen

Algemeen:
– eventueel laptop/tablet
– werkboek leerlingen

Kopieerbladen:
– eindproduct