Handleiding

Handleiding

Algemene informatie over het project

Het werken vanuit de motivatie van leerlingen staat centraal tijdens het werken met de projecten. Om deze motivatie te vergroten hebben de leerlingen een doel nodig; een publiek. Bepaal met de leerlingen wie het publiek voor dit project gaat zijn er wie ze dus iets gaan leren. Dit blijft de rode draad tijdens het project. Bij publiek kun je denken aan: ouders/ leerlingen van een hogere of lagere groep / mensen uit de wijk/ leerlingen van een andere school / een bepaald bedrijf. Dit onderdeel is heel belangrijk en zal er voor zorgen dat het project valt of staat.

Ga op zoek naar een professional, iemand die meer weet over het onderwerp. Dit kan een ouder, collega of iemand uit het werkveld zijn. Leerlingen voelen zich hierdoor serieus genomen en ook hier zal hun motivatie van groeien. Er zijn vrijwel altijd wel ouders (uit andere groepen) die heel graag wat komen vertellen.

We proberen waar mogelijk elk onderdeel te beginnen met het ophalen van de voorkennis, vanuit een werkvorm of activiteit. Dit kan gebruikt worden om de voorgang van de leerlingen bij te houden. Het laat zien wat ze nog weten van het vorige onderdeel.

De rubriek geeft een visueel overzicht voor leerling en leerkracht. De leerlingen bepalen wat ze al weten voordat we aan het project beginnen en herhalen dit aan het eind van het project. Hierdoor zien ze wat ze geleerd hebben en waar ze nog in kunnen groeien.

Projectbord

Je brengt het project tot leven door het projectbord te gebruiken. Het materiaal hiervoor kunnen jullie in de online handleiding vinden. Hebben jullie een projectmuur op school? Hang hier dan tijdens het project verschillende materialen op om de leerlingen in het zonnetje te zetten en ze te motiveren. Jullie kunnen hier eventueel ook de wist-je-datjes ophangen.

Op de website staat een aparte pagina voor het projectbord, hier kun je extra materiaal vinden. Bij sommige projecten kunnen de leerlingen voor een groot deel de leiding overnemen, als jullie hier voor kiezen kunnen jullie op deze pagina ook extra informatie vinden over de verschillende rollen (projectleider, projectbordmanager, etc)

Extra materiaal

Planning titel: Fase 1 & 2: de leerkracht zorgt voor de benodigde achtergrondinformatie en geeft les(sen)/workshop(s) over het onderwerp.

Fase 3 - 6: de leerkracht neemt een duidelijke coachende rol op zich en begeleidt de leerlingen.

Opdrachten tijdens de introductie:

De leerlingen leren meer over verschillende stijlen binnen de kunstwereld, hierbij gaan we in op de elementen kleur, vorm, textuur en compositie.

Eindproduct: De leerlingen gaan klassikaal een kunstwerk maken voor in het schoolgebouw. Ze gebruiken hierbij de invloeden van de stijl van een kunstenaar die ze hebben uitgekozen.

Opdrachten tijdens de introductie:
– voorkennis ophalen
– meer leren over kleur, vorm, textuur en compositie (begrijpend lezen)
– zelf kunst bekijken en beoordelen vanuit kleur, vorm, textuur en compositie (begrijpend lezen)
– wat gaat het eindproduct worden
– welke kunstenaar gebruiken we als inspiratie
– noodzakelijke vraag (wat wil ik zelf nog graag weten)
– rubriek invullen

Klassikaal:
– projectbord maken in de klas zodat er een overzicht is van het project

Materialen

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboek leerlingen

Projectbord & A3-materiaal:
– introductie

Kopieerbladen:
– introductie

Handleiding:
– achtergrondinformatie

Opdrachten tijdens deelvraag 1:

Geef meer informatie over de verschillende stromingen binnen de kunstwereld. In de PDF handleiding staat een tekst met achtergrondinformatie die jullie kunnen gebruiken bij de slideshow. Op de website staat de slideshow die bij de deelvraag hoort, waarbij 10 belangrijke stromingen worden besproken.
Bepaal zelf hoe diep je ingaat op de stromingen, probeer de onderdelen kleur, vorm, textuur en compositie wel aan bod te laten komen.

Eindproduct
Het is belangrijk dat het een klassikaal project gaat worden waarbij elke leerling een aandeel levert aan het eindproduct.

Opdrachten bij deze deelvraag:
– kijken wat ze nog weten over het leerdoel van de introductie (kan als formatieve toets gebruikt worden)
– informatie geven over de verschillende stromingen
– onderzoek doen naar de kunstenaar
– gevonden informatie delen
– uitleg over eindproduct
– Gallery walk waarbij ze de top 3 ontwerpen uitzoeken
– bepalen vanuit welk ontwerp gewerkt gaat worden

Gebruik eventueel het beoordelingsformulier in deze handleiding om bij te houden wat de leerlingen nog weten tijdens de startopdrachten van de deelvragen (wat weet je nog)

Materialen

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboek leerlingen

Handleiding:
– tekst met achtergrondinformatie over de stromingen

Opdrachten tijdens deelvraag 2:

De leerlingen gaan aan de slag met het maken van het kunstwerk, gebruik eventueel het kanban board (te vinden in materiaal voor projectbord) om overzicht te houden op de voortgang van de leerlingen.

Opdrachten tijdens deelvraag 2:
– kijken wat de leerlingen nog weten van het leerdoel van deelvraag 1 (kan als formatieve toets gebruikt worden)
Sketchnote: Laat de leerlingen tekeningen maken van wat ze nog weten over het project en hier eventueel woorden bij zetten.
– eventueel taken of rollen verdelen en leerlingen aan het werk zetten
– kunstwerk afronden en signeren
– het museum voorbereiden
– planning maken voor de presentaties
– publiek uitnodigen (optioneel)

Materialen

Algemeen:
– werkboek leerlingen
– materiaal voor kunstwerk

Projectbord & A3-materiaal:
– deelvraag 2

Opdrachten tijdens eindproduct:

Tijdens het eindproduct gaan de leerlingen de presentatie voor het publiek voorbereiden. Ze gebruiken eventueel een hulpkaartje met steekwoorden om te onthouden welke onderdelen ze presenteren.

De leerlingen laten ook zien wat ze geleerd hebben d.m.v. het invullen van de rubriek.

Opdrachten tijdens eindproduct:
– de presentatie voorbereiden
– de presentatie oefenen
– de rubriek invullen
– de reflectie invullen

Materialen

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboek leerlingen

Projectbord & A3-materiaal:
– eindproduct