Kunstenaars op school! | Bovenbouw

Weet ik echt wat kunst is?

Doel

Ik leer meer over de verschillende stijlen die kunstenaars hebben. Ik leer ook meer over de begrippen kleur, vorm, textuur en compositie. Aan het eind van de les kan ik minimaal 2 van deze begrippen uitleggen aan een ander.

Beoordeling

– inzet bij klassikaal maken van woordspin
– werkblad over de 4 elementen van kunst

Materiaal

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboek leerlingen

Projectbord & A3-materiaal:
– introductie

Kopieerbladen:
– introductie

Handleiding:
– achtergrondinformatie

Wat is kunst?

Wat weet je al over kunst?
We gaan in dit project meer leren over kunst, wat weet je hier al over?

Jullie maken met de klas een woordspin en hangen deze op de projectmuur op school.

Projectbord:
Hebben jullie het projectbord in de klas al gemaakt? Kun je de leerkracht hiermee helpen?
Wat je nu al kan ophangen:
hoofdvraag
rubriek
woordenschat
wist-je-dat
blad voor noodzakelijke vragen
schilderijen

Kleur, vorm, textuur en compositie; wat heeft dit met kunst te maken?

Kritisch nadenken:
Lees de titel van dit onderdeel, kun jij antwoord geven op deze vraag?
Weet je wat de onderdelen betekenen binnen de kunstwereld?
kleur
vorm
textuur
compositie

Kun je de woorden van de woordenschat gebruiken om de betekenis van deze woorden te weten te komen?

We gaan een trip door de wereld van de kunst maken, lees de eerste tekst in je werkboek: Ontdek de wereld van de kunst

Tekst gelezen?
Kijk dan naar het werkblad op de volgende bladzijde, hier ga je de informatie die je over deze onderdelen krijgt ordenen. Je gaat dit werkblad ook gebruiken bij de volgende twee teksten dus het is goed als je plek over hebt.

Zou jij onze nieuwe Rembrandt van Rijn of Vincent van Gogh kunnen worden?

Rembrandt van Rijn en Vincent van Gogh zijn twee bekende en belangrijke schilders van Nederland. In de volgende tekst leer je meer over deze twee kunstenaars: Het leven van Rembrandt van Rijn en Vincent van Gogh.

Voordat je de tekst gaat lezen:
Bekijk de twee schilderijen:
– Welke stijl vind jij het mooiste? Kun je ook vertellen waarom?
– Welke stijl denk je dat het moeilijkste is? Kunnen we dit weten?

Na het lezen van de tekst:
Na het lezen van de tekst vul je het werkblad met de 4 elementen aan, dit werkblad gaat je straks helpen met het maken van het kunstwerk.

Zelf kunst bekijken!

Maak tweetallen

Bekijk de kunst op het projectbord of vergroot de foto hier op de website.
Pak de laatste tekst van de introductie in je werkboek voor je: Ontdek kunst vanuit de 4 elementen: kleur, vorm, textuur en compositie.
Verdeel de blokken van de tekst, wie leest wat?
Pak het werkblad van de 4 elementen en kijk of je nog iets kan toevoegen.

Wat gaan we in dit project doen en wat hebben we nodig?

Wat gaan we doen?
We gaan in dit project een kunstwerk voor het schoolgebouw maken. Elke groep maakt een eigen kunstwerk met de hele klas en elke klas doet dit vanuit een andere kunstenaar.
Hierdoor hebben we aan het eind van het project een museum met kunstwerken vanuit verschillende stijlen en invloeden.

Hoe gaan we dit doen?
In dit project leren we verschillende belangrijke dingen over kunst, al deze informatie kun je straks gebruiken om het kunstwerk te maken.
– introductie: hier leer je meer over de stijl van kunstenaars en de 4 elementen binnen kunst. Weet je de 4 elementen nog?
– deelvraag 1: hier leer je meer over een aantal verschillende stromingen binnen de kunstwereld
– deelvraag 2: hier gaan jullie klassikaal jullie kunstwerk maken
– eindproduct: hier kijk je wat je geleerd hebt en maak je een museum voor de ouders

Wat heb je hiervoor nodig?
het werkboek
het projectbord
de website
een goede samenwerking
creativiteit
boeken over kunst (van de bieb)

    En uiteindelijk dus ook:

kennis over kunst, dit krijg je door goed mee te doen tijdens dit project.

Hoe gaan we het presenteren?
We gaan aan het eind van het project ouders uitnodigen voor een tour door ons museum. Wij moeten dit museum dus gaan organiseren en ‘maken’. Heb je een idee hoe we dit goed kunnen doen? Schrijf het idee op en geef het aan jouw leerkracht.

Welke kunstenaar gaan jullie als inspiratie gebruiken?

We geven je hieronder 20 voorbeelden van kunstenaars, maar je mag ook zelf een eigen kunstenaar bedenken:

1. Claude Monet – 1840-1926
2. Vincent van Gogh – 1853-1890
3. Antoni Gaudi – 1852-1926
4. Wassily Kandinsky – 1866-1944
5. Piet Mondriaan – 1872-1944
6. Henri Matisse – 1869-1954
7. Georgia O’Keeffe – 1887-1986
8. Pablo Picasso – 1881-1973
9. Victor Vasarely – 1906-1997
10. Salvador Dalí – 1904-1989
11. Willem de Kooning – 1904-1997
12. Maurits Cornelis Escher – 1898-1972
13. Alexander Calder – 1898-1976
14. René Magritte – 1898-1967
15. Frida Kahlo – 1907-1954
16. Jackson Pollock – 1912-1956
17. Andy Warhol – 1928-1987
18. Keith Haring – 1958-1990
19. Banksy – (we denken) 1973 – heden
20. Maarten Bel – 1987 – heden

Welke kunstenaar gaan jullie onderzoeken?

Noodzakelijke vraag

Wat zou jij te weten willen komen over de kunstenaar die jullie gekozen hebben?
Schrijf de noodzakelijke vraag op het kopieerblad en zoek het antwoord op.
Hang de vraag met, op zonder, antwoord op de goede plek op het projectbord.

Wat gaan we leren in dit project?

Je hebt in de introductie al super veel mogen leren. Bekijk de rubriek in je werkboek en lees wat je (nog meer) gaat leren in dit project.
Vul de rubriek ook al in; wat weet je nu al?

Einde introductie ! ✨

Bekijk nog eens het doel van dit onderdeel, heb je dit doel behaald? Waarom wel of waarom niet?

Doel van de introductie:
Ik leer meer over de verschillende stijlen die kunstenaars hebben. Ik leer ook meer over de begrippen kleur, vorm, textuur en compositie. Aan het eind van de les kan ik minimaal 2 van deze begrippen uitleggen aan een ander.

Bij deelvraag 1:
– ga je kijken wat je nog weet over de dingen die je geleerd hebt in de introductie
– ga je meer leren over de verschillende stromingen

Voortgang

  • 25% 25%