Deelvraag 1

Hoe kan ik te weten komen bij welke stroming onze kunstenaar hoort?

Doel

Ik leer meer over de verschillende stromingen in de kunstwereld. Aan het eind van de les kan ik aan iemand anders uitleggen bij welke stroming onze kunstenaar hoort.

Beoordeling

– dit weet ik nog
– mijn eerste ontwerp

Materiaal

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboek leerlingen
– witte blaadjes

Projectbord & A3-materiaal:
– deelvraag 1

Handleiding:
– voorleestekst stromingen

Wat weet ik nog over de introductie?

Laten we even kijken wat je nog weet van de introductie. Heb je goed opgelet en meegedaan of zou dit beter kunnen?
In het werkboek zie je het werkblad, hier kun je zelf controleren wat je geleerd hebt.

Pak het werkblad in je werkboek en vul in wat je al weet Kunstenaars en kunstrovers
1. Wat weet je nog van de introductie. Vul zoveel mogelijk informatie in, gebruik eventueel de woorden van de woordenschat.
2. Aan de rechterkant zie je een leeg vak. De leerkracht geeft jullie een seintje, jullie mogen naar de projectmuur lopen om hier meer informatie van andere groepen te stelen. Is het te druk bij de projectmuur? Steel dan de informatie van een klasgenootje.

Stromingen binnen de kunstwereld, wat weet jij er al over?

De kunstwereld heeft verschillende stromingen:
Een stroming in de kunstwereld is als een groep kunstenaars die allemaal op een vergelijkbare manier kunst maken. Ze delen ideeën, gevoelens en manieren om dingen te schilderen of te maken. Sommige stromingen houden van heldere kleuren en rechte lijnen, terwijl andere stromingen juist van wazige vormen en gevoelens houden. Het is als een soort club van kunstenaars die allemaal op dezelfde manier denken en werken!

We gaan vandaag 10 verschillende stromingen bekijken, bij elke stroming bekijken we ook de kleur, textuur, vorm en compositie.
De leerkracht laat jullie een slideshow zien van deze verschillende stromingen met voorbeelden van kunstwerken.
Na de slideshow:
1. Bij welke stroming zou jij als kunstenaar willen horen, waarom?
2. Bij welke stroming hoort de kunstenaar die wij gekozen hebben, hoe weet je dat? Heb je eventueel de informatie bij de introductie gebruikt om te kijken in welke tijd de kunstenaar leefde?
Weet je nog niet bij welke stroming jullie kunstenaar hoort, zoek het dan online op.

Wie is onze kunstenaar en wat kunnen we over hem of haar te weten komen?

We hebben al veel geleerd over de stijl en stromingen binnen de kunstwereld.
Wat moeten we nog te weten komen over onze kunstenaar?
Probeer kritische vragen te stellen, bijvoorbeeld:
Hoe omschrijf je [naam kunstenaar]?
Waar is [naam kunstenaar] geboren?
Welke kunstwerken heeft [naam kunstenaar] gemaakt?
Wat zijn kenmerken van de kunstwerken van [naam kunstenaar]?
Welke kleuren gebruikt de kunstenaar veel? (donker-licht, fel-licht)
Welke vormen gebruikt de kunstenaar veel?
Welke textuur gebruikt de kunstenaar veel?
Hoe werkt [naam kunstenaar] met compositie?
Waarom vinden mensen de kunst van [naam kunstenaar] heel mooi, denk ik?
Wat is mijn mening over de kunstwerken van [naam kunstenaar]? Hoe vind ik ze en waarom?
Waarom maakt [naam kunstenaar] zijn kunstwerken denk ik? Wil hij mensen opvrolijken, aan het denken zetten, informeren, of iets anders?
Hoe duur zijn kunstwerken van [naam kunstenaar] ongeveer?

Groep 8, gebruik eventueel de vragenlijst van BLOOMS taxonomie. (De andere groepen mogen dit natuurlijk ook proberen)

1. Bedenk allemaal een vraag en schrijf deze in jouw werkboek.
2. Zet de timer op 10 minuten en zoek antwoord op jouw vraag.
3. Antwoord gevonden? Bedenk dan een andere vraag en schrijf dit antwoord ook op.

Onze gevonden informatie delen!

We hebben allemaal onderzoek gedaan naar onze kunstenaar, hoe gaan we deze informatie delen?
Stem met de klas:
1. We lopen rond in de klas en als de leerkracht klapt stoppen we en delen we de informatie met de persoon die voor ons staat.
2. We delen onze informatie in ons groepje.
3. We delen de informatie klassikaal
– één leerling begint en geeft informatie
– iedereen luistert goed naar elkaar
– als je iets hoort wat jij ook gevonden hebt, hoef je dit niet meer te delen met de klas
– hoor je iets waar je meer over weet, steek dan je vinger op en geef extra informatie hierover

Kritisch nadenken
❓ Schrijven jullie de informatie (in steekwoorden) ergens op?
1. Doet de leerkracht dit op het smartboard? Printen jullie het erna uit voor op het projectbord?
2. Doen 1-2 leerlingen dit samen op een A3-vel?

Wat gaan we maken?

We gaan beginnen met ons eerste ontwerp!

We hebben veel geleerd over zijn stijl en de stroming, dit gaan we gebruiken in ons eigen kunstwerk.
Iedereen maakt een eigen eerste ontwerp, bij dit ontwerp moet je denken aan de volgende onderdelen:
🎨 Gaan jullie werken op plat vlak, 2D of 3D?
🎨 Welk soort kunstwerk gaan jullie maken: beeldhouwkunst, schilderkunst, tekenkunst?

Het kunstwerk moet ook voldoen aan een paar randvoorwaarden:
– we moeten het op school kunnen tentoonstellen (als we het niet kunnen ophangen of neerzetten kunnen we er ook een foto van maken)
– het moet een groepswerk* zijn, iedereen moet aan het kunstwerk gewerkt hebben
– het is in de stijl van de kunstenaar gemaakt (vanuit eigen creativiteit, geen kopie van het kunstwerk)

* Groepswerk: Je maakt het kunstwerk met de hele groep, iedereen maakt dus een onderdeel en alle onderdelen samen wordt het kunstwerk.

Voorbeeld bij schilderkunst en tekenkunst: Het kunstwerk De vissen en vogels van kunstenaar Escher
– Elke leerling maakt een vogel of vis, de vogels en vissen samen vormen het kunstwerk.

Voorbeeld bij beeldhouwkunst: Kunstwerk van kunstenaar Gaudí
– Elke leerling helpt met het vormgeven van het beeld en voegt een deel van het mozaïek toe.
– Elke leerling maakt een deel van het kunstwerk met klei, voegt hier mozaïek aan toe en jullie maken er samen het geheel van dat jullie van tevoren ontworpen hebben. (verdeel het ontwerp in stukken en geef elke leerling een deel)

Voorbeeld bij beeldhouwkunst: Kunstwerk van kunstenaar Pablo Picasso
– Verdeel het kunstwerk in 5 of 10 delen en verdeel de klas in gelijke groepjes, elk groepje maakt een deel van het kunstwerk. Voeg alle delen samen tot 1 geheel.

Gallery walk

1. Leg jouw ontwerp op tafel.
2. Pak een post-it/blaadje en een potlood.
3. Als de leerkracht een signaal geeft loop je rond en bekijk je de andere ontwerpen zonder ze aan te raken en zonder te praten.
4. Beoordeel de werken en de randvoorwaarden.
5. Schrijf de namen van de 3 mooiste ontwerpen op jouw post-it/blaadje. (Deze moeten aan de randvoorwaarden voldoen)

Vervolgens ga je zitten en bekijkt de leerkracht welke werken de top 3 van de klas zijn.

👩‍🎨 Let op! Kunst kan niet goed of fout zijn, het gaat er nu om wie dezelfde mening heeft als jou over een kunstwerk.
👩‍🎨 Kunstwerken noemen we ook niet lelijk, je kan zeggen: Dit is niet helemaal mijn smaak.
🐞 Respect: Ben een goed persoon, heb respect voor elkaars werk! Is het belangrijk om tegen anderen te zeggen welk ontwerp jij “Echt niet mooi vond.” of kan je dit voor jezelf houden uit respect voor de kunstenaar?

Top 3!

Jullie hebben een top 3 gekozen, bekijk deze drie werken en bepaal welk werk jullie het beste met de hele klas kunnen maken.

Vanaf nu is het gekozen ontwerp het ontwerp voor de hele klas en mogen we dingen aanpassen en toevoegen om het een groepswerk te maken.
– Moeten er nog dingen worden aangepast aan het werk of moeten er nog dingen toegevoegd worden?
– Hoe gaan jullie het kunstwerk verdelen over de groep? Maakt iedereen een eigen stuk om maak je in groepjes een onderdeel?
Verdeel de taken en ga aan de slag!

Doel: aan het eind van dit onderdeel is het ontwerp van het kunstwerk af en is het verdeeld over de groep zodat we het met de hele klas kunnen maken.

Einde deelvraag1 ! ✨

Bekijk nog eens het doel van dit onderdeel, heb je dit doel behaald? Waarom wel of waarom niet?

Doel van de introductie:
Ik leer meer over de verschillende stromingen in de kunstwereld. Aan het eind van de les kan ik aan iemand anders uitleggen bij welke stroming onze kunstenaar hoort.

Bij deelvraag 1:
– ga je kijken wat je nog weet over de dingen die je geleerd hebt bij deelvraag 1
– ga je aan de slag met het maken van het kunstwerk

Voortgang

  • 50% 50%