Deelvraag 1

Over welk tijdvak wil ik meer te weten komen?

Doel

Ik leer wat een tijdvak is in de Nederlandse geschiedenis.

Beoordeling

Werkbladen:
– Weet je het nog?
– Graven naar vroeger

Materiaal

Algemeen
– laptop/tablet
– werkboeken leerlingen

Projectbord & A3-materiaal:
– deelvraag 1

Kopieerbladen:
– deelvraag 1

Weet je het nog?

Pak je werkboek met het werkblad: Is dit een tekenles?
Kies 12 woorden uit van de woordenlijst op het projectbord.
Schrijf eerst de woorden op en maak er dan de tekening bij.
Zat de timer op 8 minuten, na 8 minuten stoppen jullie.
Maak het werkblad af op een ander moment (bijvoorbeeld als je eerder klaar bent met spelling).

Graven naar vroeger

Zou jij in het verleden willen leven?
In dit project gaan we de geschiedenis van Nederland onderzoeken.

Wat gaan we onderzoeken?
– Hoe leren we over de geschiedenis?
– Hoe leefden de mensen?
– Wat zien we nu nog terug van die tijd?
– Zou ik in die tijd willen wonen?

Lees de tekst in jouw werkboek, deze tekst is van Docukit
Vul daarna het werkblad in jouw werkboek in.

Welk tijdvak zou jij graag willen onderzoeken?

Over welk tijdvak zou jij meer te weten willen komen?
Jouw leerkracht zal je hier lesgeven en meer vertellen over de verschillende tijdvakken zodat je een goede keuze kan maken.
Vul het voorkeurformulier in en schrijf ook op waarom je hier meer over te weten wilt komen.

Muurkranten!

Eindproduct

Je gaat een muurkrant maken over jouw tijdvak!
Dit kun je op papier doen of online in Canva.
We gaan onderzoek doen en de informatie die je gevonden hebt gebruik je in de muurkrant. Je maakt er mooie tekeningen bij of voegt plaatjes toe.

Publiek

Voor wie gaan we het eindproduct maken?
Je ziet op de foto dat ouders heel veel hebben kunnen leren van de presentaties. Voor wie gaan wij onze muurkrant maken? Ouders, leerlingen van een andere groep?

Professional

Wie kan ons meer vertellen over de tijdvakken? Kinderen van hogere groepen hebben al veel geleerd en zouden jullie kunnen vertellen wat ze geleerd hebben. Misschien zijn er ouders die ook willen vertellen wat ze zelf al weten.
– Wie gaan jullie uitnodigen en hoe gaan jullie dit doen?
– Wanneer komen ze?

Wat weet je al over jullie tijdvak?

Je krijgt van de leerkracht een kopieerblad, ga op internet antwoord zoeken op de vragen. Gebruik de zoekmachines die bij dit onderdeel staan.

Wat heb je al geleerd?

1. Pak de rubriek in je werkboek
2. Heb je iets nieuws geleerd?
3. Pak een andere kleur en zet een vinkje in het vakje waar je wat geleerd hebt.

✨ Einde deelvraag 1 ✨

Bij deelvraag 2 gaan we:
– kijken wat we nog weten van deze deelvraag
– informatie lezen
– onderzoek doen
– werken aan ons eindproduct, deel 2

Voortgang

  • 20% 20%