Handleiding

Handleiding

Algemene informatie over het project

Het werken vanuit de motivatie van leerlingen staat centraal tijdens het werken met de projecten. Om deze motivatie te vergroten hebben de leerlingen een doel nodig; een publiek. Bepaal met de leerlingen wie het publiek voor dit project gaat zijn er wie ze dus iets gaan leren. Dit blijft de rode draad tijdens het project. Bij publiek kun je denken aan: ouders/ leerlingen van een hogere of lagere groep / mensen uit de wijk/ leerlingen van een andere school / een bepaald bedrijf. Dit onderdeel is heel belangrijk en zal er voor zorgen dat het project valt of staat.

Ga op zoek naar een professional, iemand die meer weet over het onderwerp. Dit kan een ouder, collega of iemand uit het werkveld zijn. Leerlingen voelen zich hierdoor serieus genomen en ook hier zal hun motivatie van groeien. Er zijn vrijwel altijd wel ouders (uit andere groepen) die heel graag wat komen vertellen.

We proberen waar mogelijk elk onderdeel te beginnen met het ophalen van de voorkennis, vanuit een werkvorm of activiteit. Dit kan gebruikt worden om de voorgang van de leerlingen bij te houden. Het laat zien wat ze nog weten van het vorige onderdeel.

De rubriek geeft een visueel overzicht voor leerling en leerkracht. De leerlingen bepalen wat ze al weten voordat we aan het project beginnen en herhalen dit aan het eind van het project. Hierdoor zien ze wat ze geleerd hebben en waar ze nog in kunnen groeien.

Het Kanban board zorgt voor overzicht en planning. De leerlingen weten wat ze moeten doen en jij als leerkracht kan heel snel zien hoe ver ze zijn, of ze hulp nodig hebben en of iedereen evenveel werk verricht (inzet)

Projectbord

Op de website staan een aparte pagina voor het projectbord, hier kun je extra materiaal vinden. Bij sommige projecten kunnen de leerlingen voor een groot deel de leiding overnemen, als jullie hier voor kiezen kunnen jullie op deze pagina ook extra informatie vinden over de verschillende rollen (projectleider, projectbordmanager, etc)

Extra materiaal

In de map kopieerbladen kunnen jullie extra materiaal vinden voor de vakgebieden binnen dit thema (rekenen, taal, spelling etc.). Dit kunnen jullie extra inzetten of als vervangende opdracht aanbieden.

Fase 1 & 2: de leerkracht zorgt voor de benodigde achtergrondinformatie en geeft les(sen)/workshop(s) over het onderwerp.

Fase 3 - 6: de leerkracht neemt een duidelijke coachende rol op zich en begeleidt de leerlingen.

Opdrachten tijdens de introductie:

De leerlingen bepalen welk tijdvak ze gaan onderzoeken tijdens dit project, wie hun publiek gaat worden en voor wie ze dus het eindproduct gaan maken.

Eindproduct: De leerlingen werken in teams van 2 (eventueel 3) leerlingen en kiezen allemaal een tijdvak uit. Elk team:
– doet onderzoek naar het tijdvak
– maakt een muurkrant over het tijdvak
– geeft een presentatie over het tijdvak

Opdrachten tijdens de introductie:
– voorkennis ophalen
– kennismaken met de verschillende tijdvakken
– woordenschat verbreden
– noodzakelijke vraag (wat wil ik zelf nog graag weten)
– rubriek invullen

Klassikaal:
– projectbord maken in de klas zodat er een overzicht is van het project

Materialen:

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboeken leerlingen

Projectbord & A3 materiaal:
– introductie

Kopieerbladen:
– noodzakelijke vraag
– voortgang en beoordeling
– introductie

Opdrachten tijdens deelvraag 1:

De leerlingen geven de voorkeur aan voor hun tijdvak en beginnen aan het eerste deel van de muurkrant.

Opdrachten tijdens deelvraag 1:
– woordenschat herhalen
– tekst lezen over archeologie: Graven naar vroeger
– bepalen welk tijdvak ze willen onderzoeken
Gebruik dit moment om les te geven over de verschillende tijdvakken, bespreek elk tijdvak kort nu je vanuit de motivatie vak leerlingen werkt → gebruik hiervoor bijgevoegde link (je kunt het taalniveau eventueel aanpassen)
– informatie over eindproduct, publiek bepalen
– rubriek bekijken en leerdoelen bespreken
– eerste deel muurkrant maken → eten en woning

Klassikaal:
– projectbord aanvullen met de woordenschat, deze woordenschat kan ingezet worden op meerder momenten in de week.

Materialen:

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboeken leerlingen

Projectbord & A3 materiaal:
– deelvraag 1

Kopieerbladen:
– deelvraag 1

Opdrachten tijdens deelvraag 2:

– herhalen wat een tijdvak is
– deel 2 van de muurkrant maken → speciaal onderdeel (dit is vanuit de SLO-doelen opgesteld)
– eventueel onderzoek doen voor deel 3 van de muurkrant → eigen invulling onderwerp
– controlepunt 1: wat hebben zo tot nu toe geleerd
– twee onderdelen invullen in hun rubriek

Materialen:

Algemeen
– laptop/tablet
– werkboeken leerlingen

Kopieerbladen:
– deelvraag 2

Opdrachten tijdens deelvraag 3:

De leerlingen gaan bij deze deelvragen de reeds gemaakte onderdelen toevoegen aan de muurkrant (deel 1 en 2), dit doen ze nadat ze feedback van hun mede-leerlingen hebben gekregen. Laat ze de rubriek van de muurkrant gebruiken om een houvast te bieden over de verwachtingen

– informatie over tijdvakken herhalen
– tekst lezen en verhaal afmaken
– reflecteren op elkaars muurkrant (Gallery Walk)
– tips en tops verwerken in eindproduct

Materialen:

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboeken leerlingen

Projectbord & A3 materiaal:
– deelvraag 3: muurkrant delen met de leerringen (eventueel online via Canva, link staat bij materialen in deze handleiding)

Opdrachten tijdens deelvraag 4:

– gezamenlijke herhaling tijdvak
– deel 3 van de muurkrant onderzoeken en toevoegen
– feedback geven op elkaar vanuit de Gallery Walk
– publiek uitnodigen voor de presentatie
– exit ticket, controlepunt 2
Hierin staan alle onderdelen van de rubriek verwerkt en kunnen de leerlingen aantonen dat ze de leerdoelen beheersen

Materialen:

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboeken leerlingen

Projectbord & A3 materiaal:
– muurkrant (eventueel online via Canva)

Kopieerbladen
– deelvraag 4

Opdrachten tijdens eindproduct:

– terugblik op de hoofdvraag vanuit dieper leren: Blooms taxonomy
– stappenplan presenteren
– voorbereiding presenteren
– oefenronde presenteren: presenteren voor elkaar of leerlingen van een andere groep
– reflectie op project
– presenteren aan het publiek

Materialen:

Algemeen:
– werkboeken leerlingen
– hulpkaartjes presentaties (indexkaarten)

Kopieerbladen:
– eindproduct