Ontdekkers en hervormers

Stel je voor dat je leeft in de tijd van de ontdekkingsreizigers, hoe zou jouw leven er dan uitzien?

Doel

Ik leer meer over de ontdekkingsreizigers in het jaar 1500. Ik weet aan het eind van de les wie Christoffel Columbus, Vasco da Gama en Willem Barentsz zijn.
Tijd van de ontdekkers en hervormers (1500- 1600)

Beoordeling

– woordenschat
– noodzakelijke vraag

Materiaal

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboek leerlingen

Projectbord & A3-materiaal:
– introductie

Handleiding:
– achtergrondinformatie
– antwoordbladen
– kopieerbladen

Wat weet je al?

We gaan in dit project meer leren over de ontdekkingsreizigers en de hervormers. In je werkboek zie je een werkblad met 2 vakken en een cirkel.
Aan de linkerkant staan de woorden van de woordenschat, deze hangen misschien ook al met betekenis op het projectbord.
In het midden zie je een cirkel en aan de rechterkant zie je een leeg vlak.
Wat ga je doen?
1. Pak een potlood en zet een timer van 5 minuten -> schrijf in de cirkel alles op wat je weet over de ontdekkingsreizigers en de hervormers. Je mag alle woorden van de woordenschat gebruiken.
2. Bespreek klassikaal wat jullie hebben opgeschreven, als jouw klasgenootjes dingen zeggen die je zelf niet wist of was vergeten schrijf je ze in het vak rechts.

Woordenschat begrijpen

Lees in tweetallen de woorden van de woordenschat in jullie werkboek en/of op het projectbord.
Wat weet je al over deze woorden? Kun je hier meer over vertellen? Vraag de leerkracht om hulp als jullie niet weten wat een woord of woorden betekenen.

Woordenschatkaart

Kies de 6 moeilijkste woorden van de woordenschat uit.
 
Schrijf de betekenis van de woorden in jouw eigen woorden op.

Maak een zin met de woorden.

Stap in het leven van de ontdekkingsreisigers!

Kritisch nadenken voordat we de tekst gaan lezen:
1. Het vorige tijdvak in de geschiedenis was steden en staten, hadden ze in dat tijdvak al specerijen uit andere landen denk je?
2. In de tekst hebben ze het vaak over handel, weet je wat dit is en kun je hier een voorbeeld van geven?
3. Weet je toevallig al wie Christoffel Columbus is?

4. We gaan ook meer leren over specerijen, wat weet je daar al over? Kun je daar voorbeelden van geven?
5. Wat hoop je te leren, waarom?

Lees de tekst in tweetallen of klassikaal.

Bekijk na het lezen van de tekst de video over Columbus op reis -> 2.40 minuten.

Kijkopdracht: 
Columbus wilde een nieuwe route naar Azië vinden, maar vond Amerika.
Over welke oceaan zocht hij een nieuwe route? Waar ligt deze oceaan?
In welke maand vertrok hij?
Met welke 3 schepen ging hij op reis?
Hoe weten we zo veel over de reis van Columbus en hoe kon hij de route goed onthouden?
Wist Columbus dat hij Amerika had ontdekt?

Handelsroutes

Verdeel de klas in groepjes van 3 leerlingen. Jullie gaan de reizen van Christoffel Columbus, Vasco da Gama en Willem Barentsz onderzoeken. Elke leerling onderzoekt 1 ontdekkingsreiziger, zodra jullie de informatie hebben gevonden deel je dit met de andere leerlingen van je groepje. Vertel wat je hebt geleerd zodat jullie van elkaar leren.

Gebruik het werkboek om de drie werkbladen in te vullen en gebruik de teksten hieronder voor informatie. Het kan zijn dat je online onderzoek moet doen om antwoord te geven op sommige vragen.

💡 Tip! en kritisch nadenken: je kunt de antwoorden van elkaar overschrijven en hier niks van leren. Bij deelvraag 1 krijg je een opdracht om te laten zien wat je weet over deze 3 reizen, dit moet je zelfstandig invullen. Dus, is het het handig om het snel over te schrijven?

Noodzakelijke vraag

Stel je voor dat je leeft in de tijd van de ontdekkingsreizigers, hoe zou jouw leven er dan uitzien?
Dit is de hoofdvraag. Om deze vraag te beantwoorden moet je eerst zorgen dat je alle onderdelen van de vraag kunt beantwoorden:

■ Wat is ontdekkingsreiziger? (Zie woordenschat)

■ Welk tijdvak is de ontdekkingsreizigers, welke jaartallen horen hierbij?
Dit lijken hele logische vragen, maar als jij ze niet volledig kunt beantwoorden zal jouw onderzoek niet gericht genoeg zijn.

Noodzakelijke vraag

Je hebt al veel geleerd over de ontdekkingsreizigers. 

Wat wil je nog graag leren? 

Je mag nu zelf een vraag bedenken en opschrijven.

Pak het kopieerblad en schrijf de vraag op, zoek het antwoord in een boek of op de computer en schrijf het op.

Klaar?

Hang de vraag op het projectbord.

Wat gaan we doen?

Wat?
Tijdens dit project leer je meer over het leven in de tijd van de ontdekkingsreizigers.

Hoe?

– Introductie: Hier leer je meer over de ontdekkingsreizigers.

– Deelvraag 1: Hier leer je meer over de veranderingen in de katholieke kerk.

– Deelvraag 2: Hier leer je meer over de opstand in Nederland.

– Eindproduct: Hier leer je meer over het presenteren van jouw eindproduct en het reflecteren op jouw werkhouding tijdens het project.

Eindproduct
Dit is een onderdeel van een schoolbreed project, verschillende groepen onderzoeken een tijdvak en jullie presenteren dit op dezelfde dag aan elkaar.

Jullie gaan aan het eind van het project een waxmuseum organiseren. Hierbij kies je een persoon uit en ga jij de belangrijkste dingen vertellen over zijn of haar leven. Je bent (vertegenwoordigd) dan deze persoon, hierdoor kleed jij je ook in de juiste stijl.
 
De bezoekers van het waxmuseum kunnen dan bij jou komen staan om meer over jou te weten te komen. Je maakt een muurkrant met de belangrijkste informatie en tekeningen/afbeeldingen. Hier gaan we tijdens dit project aan werken. Bij verschillende opdrachten ga jij dus een tekst schrijven vanuit jouw persoon. Aan het eind van het project maak je van alle opdrachten de muurkrant en kunnen we het waxmuseum inrichten.
 
Je mag dit alleen of in tweetallen doen, als je het in tweetallen doet wissel je af bij het presenteren, dit doe je dan dus om en om.

Ons publiek

Dit project is onderdeel van een schoolbreed project. Als jullie het met de hele school doen maak je dus je eindproduct voor de leerlingen van andere groepen. De leerlingen krijgen van jullie een aantal vragen die ze moeten beantwoorden, deze antwoorden krijgen ze als ze luisteren naar jullie uitleg.
Als jullie het niet als schoolbreed project gaan doen kunnen jullie zelf kiezen wie jullie publiek gaat zijn.
Gaan jullie het maken voor leerlingen uit jongere groepen of voor volwassenen? Zorg ervoor dat de schrijftaal en woordenschat aansluit op het publiek; moet je makkelijke of moeilijke woorden gebruiken?
Aan het eind van het project nodigen jullie het publiek uit om langs te komen en naar jullie eindproduct te komen kijken, wie gaan jullie uitnodigen en wanneer?

Professional
Ken je iemand die meer weet over het leven in de tijd van de ontdekkingsreizigers? Of misschien iemand die meer weet over de Hanze? Zou je hem of haar kunnen uitnodigen voor een gastles zodat we hier meer over te weten kunnen komen? Vraag thuis of je vader, moeder, oom, tante zou kunnen helpen.
Dingen om over na te denken:
1. Hoe vragen we een professional om hulp?
2. Wanneer kan deze persoon of personen langskomen?

Conclusie:

Aan het eind van het project heeft elk team:

– een presentatie voor bij zijn persoon gemaakt

– de juiste kleren die passen bij de persoon die je vertegenwoordigd
 
Op de foto zie je een leerling van groep 5 in het waxmuseum

Wat gaan we leren tijdens dit project?

Rubriek: wat leren we dit project?

Bekijk de rubriek in je werkboek.
Hier zie je wat je tijdens het project gaat leren.
Pak een kleurpotlood en kleur het vakje in bij ‘introductie’.

Bekijk het voorbeeld.
Laat zien wat je nu al weet of kan.
Aan het eind van het project doen we het nog een keer met een andere kleur, zo ziet je heel goed wat je geleerd hebt.

✨ Einde introductie! ✨

Het leerdoel van de introductie was:
Ik leer meer over de ontdekkingsreizigers in het jaar 1500. Ik weet aan het eind van de les wie Christoffel Columbus, Vasco da Gama en Willem Barentsz zijn.
Tijd van de ontdekkers en hervormers (1500- 1600)

Kun je meer vertellen wie Christoffel Columbus, Vasco da Gama en Willem Barentsz zijn? Kun je ook wat vertellen over hun reizen?

❌ Als dit niet lukt, hoe kan dit?

✅ Als het wel lukt, goed gedaan!

Bij deelvraag 1 gaan we:

– kijken wat we nog weten

– meer leren over de veranderingen in de katholieke kerk
– beginnen met het eindproduct

Voortgang

  • 25% 25%