Handleiding

Handleiding

Algemene informatie over het project

Het werken vanuit de motivatie van leerlingen staat centraal tijdens het werken met de projecten. Om deze motivatie te vergroten hebben de leerlingen een doel nodig; een publiek. Bepaal met de leerlingen wie het publiek voor dit project gaat zijn er wie ze dus iets gaan leren. Dit blijft de rode draad tijdens het project. Bij publiek kun je denken aan: ouders/ leerlingen van een hogere of lagere groep / mensen uit de wijk/ leerlingen van een andere school / een bepaald bedrijf. Dit onderdeel is heel belangrijk en zal er voor zorgen dat het project valt of staat.

Ga op zoek naar een professional, iemand die meer weet over het onderwerp. Dit kan een ouder, collega of iemand uit het werkveld zijn. Leerlingen voelen zich hierdoor serieus genomen en ook hier zal hun motivatie van groeien. Er zijn vrijwel altijd wel ouders (uit andere groepen) die heel graag wat komen vertellen.

We proberen waar mogelijk elk onderdeel te beginnen met het ophalen van de voorkennis, vanuit een werkvorm of activiteit. Dit kan gebruikt worden om de voorgang van de leerlingen bij te houden. Het laat zien wat ze nog weten van het vorige onderdeel.

De rubriek geeft een visueel overzicht voor leerling en leerkracht. De leerlingen bepalen wat ze al weten voordat we aan het project beginnen en herhalen dit aan het eind van het project. Hierdoor zien ze wat ze geleerd hebben en waar ze nog in kunnen groeien.

Projectbord

Je brengt het project tot leven door het projectbord te gebruiken. Het materiaal hiervoor kunnen jullie in de online handleiding vinden. Hebben jullie een projectmuur op school? Hang hier dan tijdens het project verschillende materialen op om de leerlingen in het zonnetje te zetten en ze te motiveren. Jullie kunnen hier eventueel ook de wist-je-datjes ophangen.

Op de website staat een aparte pagina voor het projectbord, hier kun je extra materiaal vinden. Bij sommige projecten kunnen de leerlingen voor een groot deel de leiding overnemen, als jullie hier voor kiezen kunnen jullie op deze pagina ook extra informatie vinden over de verschillende rollen (projectleider, projectbordmanager, etc)

Extra materiaal

– Wie ontdekte Amerika: Link
– Europese Expansie & ontdekkingsreizen: Link
– Willem van Oranje: Link
– Overwinteren op Nova Zembla: Link
– Wikipedia, Willem Barentsz: https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Barentsz
– Historia, Vasco da Gama (voor leerkrachten): Link
– Historia, Columbus (voor leerkrachten): Link
– Canon van Nederland, Willem Barentsc sterft op Nova Zembla: Link
– NOS op 3, Smeltende IJszee legt Barentsz-route bloot: Link
– Schilderijen over Willem Barentsz, Rijksmuseum: Link
– SchoolTv, Welkom in de Gouden Eeuw: Handel → 25 minuten (Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck) Link
– Leestekst SchoolTv, overwinteren op Nova Zembla: Link

Planning titel: Fase 1 & 2: de leerkracht zorgt voor de benodigde achtergrondinformatie en geeft les(sen)/workshop(s) over het onderwerp.

Fase 3 - 6: de leerkracht neemt een duidelijke coachende rol op zich en begeleidt de leerlingen.

Opdrachten tijdens introductie:

Bij de introductie leren de leerlingen meer over de ontdekkingsreizen. Probeer verschillende boeken over dit onderwerp in de klas te verzamelen, hierdoor zullen de leerlingen in vrije momenten meer kunnen leren over dit onderwerp. Probeer hier ook een aantal atlassen bij te leggen zodat deze gebruikt gaan worden bij het onderzoek.

Elke deelvraag heeft achtergrondinformatie met meer informatie over het onderwerp voor de leerkracht.

Eindproduct: De leerlingen creëren een waxmuseum met de hele klas. Ze vertegenwoordigen een persoon vanuit de tijd van de ontdekkers en hervormers.

Opdrachten tijdens de introductie:
– voorkennis ophalen vanuit retrieval practice*
– woordenschat aanleren
– meer leren over het leven van de ontdekkingsreizigers
– meer leren over de handelsroutes
– noodzakelijke vraag opstellen en onderzoeken
– informatie over het eindproduct
– de rubriek met de leerdoelen bekijken
– de rubriek eventueel al invullen
– terugblikken op het leerdoel

Klassikaal:
– projectbord maken in de klas zodat er een overzicht is van het project

* Retrieval practice is “actief ophalen” of “actief terugroepen” van informatie uit het langetermijngeheugen. Het houdt in dat je actief probeert te herinneren wat je hebt geleerd, in plaats van alleen passief te herhalen of te lezen.

Materialen:

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboek leerlingen

Projectbord & A3-materiaal:
– introductie

Handleiding:
– achtergrondinformatie
– antwoordbladen
– kopieerbladen

Opdrachten tijdens deelvraag 1:

Bij deelvraag 1 geef je als leerkracht meer informatie over de hervormers Erasmus en Luther. Bij het tweede onderdeel vinden jullie een slideshow waarin een gesprek vanuit Luther en Erasmus staat beschreven. In de achtergrondinformatie kunnen jullie meer lezen over dit onderwerp.

Opdrachten tijdens deelvraag 1:
– kennis herhalen vanuit retrieval practice*: spotlight
– informatie vanuit de leerkracht: slideshow Erasmus en Luther
– zelfstandig kennis opdoen vanuit tekst en video over Willem van Oranje
– straten met het maken van het eindproduct, onderdeel Wie ben ik?

* Retrieval practice is “actief ophalen” of “actief terugroepen” van informatie uit het langetermijngeheugen. Het houdt in dat je actief probeert te herinneren wat je hebt geleerd, in plaats van alleen passief te herhalen of te lezen.

Materialen:

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboek leerlingen

Projectbord & A3-materiaal:
– deelvraag 1

Handleiding:
– achtergrondinformatie
– antwoordblad

Opdrachten tijdens deelvraag 2:

Bij deelvraag 2 geef je als leerkracht meer informatie over de beeldenstorm, Opstand, Tachtigjarige oorlog en ontstaan van Republiek der zeven Nederlanden.

Opdrachten tijdens deelvraag 2:
– kennis herhalen vanuit retrieval practice*
– woordenschat herhalen en toepassen
– klassikaal de tekst lezen over de vrijheid in Nederland
– les van de leerkracht: de leerlingen plaatsen de gebeurtenissen op de juiste plek en zorgen dat ze weten wat alle gebeurtenissen inhouden.
eindproduct deel 2 maken

– samenvatting maken: de leerlingen maken klassikaal een samenvatting, je leert ze hier hoe ze kunnen leren voor een toets. Kopieer de leerdoelen in een online bestand en geef bij elk leerdoel uitleg, vervolgens nemen de leerlingen het mee naar huis om te leren voor de volgende deelvraag.
– publiek uitnodigen

* Retrieval practice is “actief ophalen” of “actief terugroepen” van informatie uit het langetermijngeheugen. Het houdt in dat je actief probeert te herinneren wat je hebt geleerd, in plaats van alleen passief te herhalen of te lezen.

Materialen:

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboek leerlingen

handleiding:
– achtergrondinformatie
– kopieerblad (uitnodigingen)

Opdrachten tijdens eindproduct:

– eindopdracht kan ingezet worden als toets
deel 3 eindproduct maken
– alles in orde maken voor eindpresentatie
– reflecteren op werkhouding
– quizvragen uitwerken voor publiek
– presentatie voorbereiden
– rubriek invullen

Materialen:

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboek leerlingen

Projectbord & A3-materiaal:
– eindproduct

Handleiding:
– rubriek presenteren