Handleiding

Handleiding

Algemene informatie over het project

Het werken vanuit de motivatie van leerlingen staat centraal tijdens het werken met de projecten. Om deze motivatie te vergroten hebben de leerlingen een doel nodig; een publiek. Bepaal met de leerlingen wie het publiek voor dit project gaat zijn er wie ze dus iets gaan leren. Dit blijft de rode draad tijdens het project. Bij publiek kun je denken aan: ouders/ leerlingen van een hogere of lagere groep / mensen uit de wijk/ leerlingen van een andere school / een bepaald bedrijf. Dit onderdeel is heel belangrijk en zal er voor zorgen dat het project valt of staat.

Ga op zoek naar een professional, iemand die meer weet over het onderwerp. Dit kan een ouder, collega of iemand uit het werkveld zijn. Leerlingen voelen zich hierdoor serieus genomen en ook hier zal hun motivatie van groeien. Er zijn vrijwel altijd wel ouders (uit andere groepen) die heel graag wat komen vertellen.

We proberen waar mogelijk elk onderdeel te beginnen met het ophalen van de voorkennis, vanuit een werkvorm of activiteit. Dit kan gebruikt worden om de voorgang van de leerlingen bij te houden. Het laat zien wat ze nog weten van het vorige onderdeel.

De rubriek geeft een visueel overzicht voor leerling en leerkracht. De leerlingen bepalen wat ze al weten voordat we aan het project beginnen en herhalen dit aan het eind van het project. Hierdoor zien ze wat ze geleerd hebben en waar ze nog in kunnen groeien.

Projectbord

Je brengt het project tot leven door het projectbord te gebruiken. Het materiaal hiervoor kunnen jullie in de online handleiding vinden. Hebben jullie een projectmuur op school? Hang hier dan tijdens het project verschillende materialen op om de leerlingen in het zonnetje te zetten en ze te motiveren. Jullie kunnen hier eventueel ook de wist-je-datjes ophangen.

Op de website staat een aparte pagina voor het projectbord, hier kun je extra materiaal vinden. Bij sommige projecten kunnen de leerlingen voor een groot deel de leiding overnemen, als jullie hier voor kiezen kunnen jullie op deze pagina ook extra informatie vinden over de verschillende rollen (projectleider, projectbordmanager, etc)

Extra materiaal

– De Nederlandse Hanzesteden: Link
– Google Maps, alle Hanzesteden: Link
– Wat is een gilde? SchoolTv: Link
– Koopman in Lübeck: Link
– Drieslagstelsel: Link
– De gilde: Link
– Schaalmodel middeleeuwse stad €16,00: Link

Planning titel: Fase 1 & 2: de leerkracht zorgt voor de benodigde achtergrondinformatie en geeft les(sen)/workshop(s) over het onderwerp.

Fase 3 - 6: de leerkracht neemt een duidelijke coachende rol op zich en begeleidt de leerlingen.

Opdrachten tijdens de introductie:

De leerlingen leren meer over het ontstaan van de steden in Nederland. Probeer verschillende boeken over dit onderwerp in de klas te verzamelen, hierdoor zullen de leerlingen in vrije momenten meer kunnen leren over dit onderwerp. Probeer hier ook een aantal atlassen bij te leggen zodat deze gebruikt gaan worden bij het onderzoek.

Bij elke deelvraag zit een voorleestekst met meer informatie over het onderwerp.

Eindproduct: De leerlingen maken meerdere materialen en onderdelen om de tijd van de steden en staten weer te geven:
– middeleeuwse stad met een koopmanshuis, stadspoort, markt, kerk en stadsmuur
– landkaart met verschillende steden van de Hanze
– informatie over de pest
– afbeelding/tekening van Floris V en informatie over deze graaf
– afbeelding van Hebban olla vogala en uitleg over wat het is

Opdrachten tijdens de introductie:
– voorkennis ophalen vanuit retrieval practice*
– woordenschat aanleren
– meer leren over het ontstaan van de steden
– meer leren over de Hanzesteden leestekst (online) en werkbladen
– noodzakelijke vraag opstellen en onderzoeken
– informatie over het eindproduct
– de rubriek met de leerdoelen bekijken
– de rubriek eventueel al invullen
– terugblikken op het leerdoel

Klassikaal:
– projectbord maken in de klas zodat er een overzicht is van het project

* Retrieval practice is “actief ophalen” of “actief terugroepen” van informatie uit het langetermijngeheugen. Het houdt in dat je actief probeert te herinneren wat je hebt geleerd, in plaats van alleen passief te herhalen of te lezen.

Materialen

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboek leerlingen

Projectbord & A3-materiaal:
– introductie

Kopieerbladen:
– introductie

Opdrachten tijdens deelvraag 1:

Bij deelvraag 1 geef je als leerkracht meer informatie over de zelfstandigheid van steden.
Voorleestekst en woordenschatkaarten voor pictionary staan in de papieren handleiding.

Opdrachten tijdens deelvraag 1:
– kennis herhalen vanuit retrieval practice*: Pictionary
– informatie vanuit de leerkracht: voorleestekst & informatievideo’s
– zelfstandig kennis opdoen vanuit tekst en video over de pest
– verder met het maken van het eindproduct

* Retrieval practice is “actief ophalen” of “actief terugroepen” van informatie uit het langetermijngeheugen. Het houdt in dat je actief probeert te herinneren wat je hebt geleerd, in plaats van alleen passief te herhalen of te lezen.

Materialen

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboek leerlingen

Kopieerbladen:
– deelvraag 1

Opdrachten tijdens deelvraag 2:

Bij deelvraag 2 geef je als leerkracht meer informatie over het christendom en de Griekse goden.
Voorleestekst over Hebban olla vogala en Floris V staat in de papieren handleiding.

Opdrachten tijdens deelvraag 2:
– kennis herhalen vanuit retrieval practice*
– woordenschat herhalen en toepassen
– in tweetallen de tekst over Hebban olla vogala lezen op Canon van Nederland (zie link hij de opdracht)
– les van de leerkracht en informatievideo
– eindproduct afmaken
– Gallery walk: tips en tops geven over elkaars werk
– aanpassingen verwerken
– publiek uitnodigen

* Retrieval practice is “actief ophalen” of “actief terugroepen” van informatie uit het langetermijngeheugen. Het houdt in dat je actief probeert te herinneren wat je hebt geleerd, in plaats van alleen passief te herhalen of te lezen.

Materialen

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboek leerlingen

Projectbord & A3-materiaal:
– deelvraag 2

Kopieerbladen:
– deelvraag 2

Opdrachten tijdens eindproduct:

– eindopdracht -> kan ingezet worden als toets
– alles afmaken voor presentatie
– reflecteren op werkhouding
– quizvragen uitwerken voor publiek
– presentatie voorbereiden
– rubriek invullen

Materialen

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboek leerlingen

Projectbord & A3-materiaal:
– eindproduct

Kopieerbladen:
– eindproduct