Handleiding

Handleiding

Algemene informatie over het project

Het werken vanuit de motivatie van leerlingen staat centraal tijdens het werken met de projecten. Om deze motivatie te vergroten hebben de leerlingen een doel nodig; een publiek. Bepaal met de leerlingen wie het publiek voor dit project gaat zijn er wie ze dus iets gaan leren. Dit blijft de rode draad tijdens het project. Bij publiek kun je denken aan: ouders/ leerlingen van een hogere of lagere groep / mensen uit de wijk/ leerlingen van een andere school / een bepaald bedrijf. Dit onderdeel is heel belangrijk en zal er voor zorgen dat het project valt of staat.

Ga op zoek naar een professional, iemand die meer weet over het onderwerp. Dit kan een ouder, collega of iemand uit het werkveld zijn. Leerlingen voelen zich hierdoor serieus genomen en ook hier zal hun motivatie van groeien. Er zijn vrijwel altijd wel ouders (uit andere groepen) die heel graag wat komen vertellen.

We proberen waar mogelijk elk onderdeel te beginnen met het ophalen van de voorkennis, vanuit een werkvorm of activiteit. Dit kan gebruikt worden om de voorgang van de leerlingen bij te houden. Het laat zien wat ze nog weten van het vorige onderdeel.

De rubriek geeft een visueel overzicht voor leerling en leerkracht. De leerlingen bepalen wat ze al weten voordat we aan het project beginnen en herhalen dit aan het eind van het project. Hierdoor zien ze wat ze geleerd hebben en waar ze nog in kunnen groeien.

Projectbord

Op de website staan een aparte pagina voor het projectbord, hier kun je extra materiaal vinden. Bij sommige projecten kunnen de leerlingen voor een groot deel de leiding overnemen, als jullie hier voor kiezen kunnen jullie op deze pagina ook extra informatie vinden over de verschillende rollen (projectleider, projectbordmanager, etc)

Extra materiaal

In de map kopieerbladen kunnen jullie extra materiaal vinden voor de vakgebieden binnen dit thema (rekenen, taal, spelling etc.). Dit kunnen jullie extra inzetten of als vervangende opdracht aanbieden.

Voorleesverhaal, De Vikingen komen! Canon van Nederland

Wie waren de Vikingen, Canon van Nederland

Hier vinden jullie materiaal om een dorp of schip te maken, dit zouden jullie eventueel kunnen toevoegen aan het maxmuseum: dorp , overige knutsels

Vikingen in Museumpark Archeon: video

Fase 1 & 2: de leerkracht zorgt voor de benodigde achtergrondinformatie en geeft les(sen)/workshop(s) over het onderwerp.

Fase 3 - 6: de leerkracht neemt een duidelijke coachende rol op zich en begeleidt de leerlingen.

Opdrachten tijdens de introductie:

De leerlingen leren meer over de tijd van de Vikingen. Je zou hier eventueel het verhaal van het Canon van Nederland als voorleesverhaal kunnen gebruiken (zie onderstaande link of kijk bij extra materialen).

Eindproduct: De leerlingen gaan een waxmuseum verzorgen, ze kiezen allemaal een persoon uit van de tijd van de Vikingen en gaan deze vertegenwoordigen. De leerlingen werken individueel of in teams van 2.

Opdrachten tijdens de introductie:
– voorkennis ophalen
– woordenschat verbreden
– meer leren over het leven van de Vikingen (begrijpend lezen)
– noodzakelijke vraag (wat wil ik zelf nog graag weten)
– rubriek invullen

Klassikaal:
– projectbord maken in de klas zodat er een overzicht is van het project
– projectbord aanvullen met de woordenschat, deze woordenschat kan ingezet worden op meerder momenten in de week.

Materialen:

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboek leerlingen

Projectbord & A3-materiaal:
– introductie

Kopieerbladen:
– noodzakelijke vraag

Opdrachten tijdens deelvraag 1:

De leerlingen geven de voorkeur aan voor hun tijdvak en beginnen aan het eerste deel van de muurkrant.

Opdrachten tijdens deelvraag 1:
– woordenschat en informatie herhalen
– tekst lezen over de Vikingen (begrijpend lezen)
– topografie, waar zijn de Vikingen geweest
– kennismaking en informatie over Dorestad
– sketchnote maken van korte informatie over Dorestad (informatie over sketchnote: klik hier)

Materialen:

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboek leerlingen
– bosatlas

Projectbord & A3-materiaal:
– deelvraag 1

Kopieerbladen:
– deelvraag 1

Opdrachten tijdens deelvraag 2:

– topografie herhalen
– eindproduct uitleggen
– publiek en professional uitnodigen
– bepalen wie ze willen zijn in het waxmuseum
– onderzoek doen naar persoon die ze gekozen hebben
– elkaar tips en tops geven vanuit een Gallery walk
– herziening en aanpassing

Materialen:

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboek leerlingen

Kopieerbladen:
– deelvraag 2

Opdrachten tijdens eindproduct:

– terugblik op informatie over gekozen persoon en hoger denkniveau prikkelen
– verhaal schrijven over eigen persoon (taal – hier kunnen leerdoelen vanuit de methode aan toegevoegd worden. Te denken aan: interpunctie, werkwoorden verleden tijd goed schrijven, hoofdlettergebruik, samengestelde zinnen)
– eindproduct voorbereiden
– onderling presenteren in de klas en feedback geven aan elkaar
– reflectie toepassen en aanpassingen doen
– (zelf)reflectie op het project
– waxmuseum: presenteren aan het publiek
– optioneel: reactie geven over het project op de website (voor leerlingen en leerkrachten)

Materialen:

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboek leerlingen

Projectbord & A3-materiaal:
– eindproduct

Kopieerbladen:
– eindproduct (knoppen voor waxmuseum zitten hier bij)