Wilde dieren #2

Zou jij een wild dier als huisdier willen hebben? Zou het wilde dier een huisdier willen zijn?

Doel

Ik leer meer over wilde en tamme dieren. Ik weet ook het verschil tussen wilde en tamme dieren

Beoordeling

– voorkant lapbook
– inzet tijdens de les

Materiaal

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboek leerlingen

Projectbord & A3-materiaal:
– introductie
– gekleurde A3-bladen voor het lapbook

Kopieerbladen:
– introductie

Laten we beginnen met een quiz!

De leerkracht zal jullie begeleiden in de quiz, doe je best en laat ons zien wat je al weet over wilde en tamme dieren!

Wilde dieren

Wilde dieren: schattig of levensgevaarlijk?

Heb jij een huisdier? Dikke kans dat het dan een hond of kat is, en niet een aap. Apen als huisdier houden is in Nederland namelijk hartstikke verboden. Maar waarom eigenlijk? Bekijk de video van Jeugdjournaal om er meer over te leren.

Philippe is een man uit Frankrijk die veel wilde dieren als huisdier heeft. Welke wilde dieren denk je dat hij als huisdier heeft? Schrijf er 5 op, kijk daarna de video.

Welk wild dier wil jij onderzoeken?

Op de foto’s zie je voorbeelden van wilde dieren van over de hele wereld, dit zijn niet de dieren waar je uit moet kiezen. Je mag ook zelf een dier bedenken.

Groep 5-6: Jullie mogen ook een wild dier uit Nederland kiezen. Probeer dieren uit verschillende biotopen te kiezen. Geen idee wat een biotoop is? Gebruik je bronnenboek om het antwoord te vinden.

Groep 7-8: Probeer wilde dieren uit verschillende landen en biotopen te kiezen. Geen idee wat een biotoop is? Gebruik je bronnenboek om het antwoord te vinden.

Materiaal voor tijdens dit project

Bronnenboek & werkboek: Hier staat informatie in die je nodig hebt voor het project. Alle informatie moet je aan het eind van het project gelezen hebben. Je krijgt hier controlemomenten over, op zo’n moment laat je aan de leerkracht zien dat je wat hebt geleerd van de teksten. Je kunt hier ook de werkbladen vinden die je nodig hebt.
inhoudsopgave bronnenboek: gebruik dit om snel te kijken welke teksten je bij de verschillende onderdelen van het project kan gebruiken.

Lapbookmap: Je werkt met jouw team in 1 werkboek. Hierin vind je alle onderdelen die je nodig hebt voor het eindproduct.

Extra kaarten voor het lapbook: Het kan zijn dat jullie niet voldoende materiaal in jullie werkboek hebben zitten, vraag dan aan de leerkracht een extra kopie van dit werkblad.

Kopieerbladen: Je krijgt van de leerkracht soms extra werkbladen die je alleen of samen gaat maken.

Lapbook!

Jullie gaan een lapbook maken als eindproduct. In dit lapbook geven jullie informatie over jullie gekozen dier.

Eindproduct
In de Lapbookmap kun je alle materialen vinden die je nodig hebt. Je mag de indeling aanpassen en een eigen invulling toepassen.

⚠️ Voordat je de onderdelen in of op het lapbook plakt moet het gecontroleerd zijn op taal- en spellingsfouten. Vraag elkaar hiervoor om hulp.

Publiek
Voor wie gaan we het eindproduct maken?
We gaan veel en goed onderzoek doen naar verschillende soorten dieren. Voor wie gaan we ons lapbook maken? Ouders, mensen uit de wijk, leerlingen van een andere groep?
– Wie gaan jullie uitnodigen en hoe gaan jullie dit doen?
– Wanneer komen ze?

Professional
Wie kan ons meer vertellen over (wilde) dieren? Zijn er leerkrachten of ouders die safari’s hebben gedaan en er meer over kunnen vertellen? Of zijn er misschien ouders die ons meer kunnen vertellen? Is er een dierentuin in de buurt waar we folders vandaan kunnen halen?
– Wie gaan jullie uitnodigen en hoe gaan jullie dit doen?
– Wanneer komen ze?

Aan de slag!

In de Lapbookmap zie je aan welke onderdelen van het lapbook je werkt tijdens het project, dit hebben we aangegeven met verschillende kleuren.
Vandaag gaan jullie de voorkant van het lapbook maken.

– Noteer welk dier jullie gaan onderzoeken.

– Kijk vast of je bronnen kan vinden die je wilt gebruiken (schijf deze op in het bronnenboek, er is hier een speciale pagina voor)

– Zoek passende en aansprekende plaatjes. Zorg ervoor dat de plaatjes niet alleen leuk en mooi zijn maar ook meer informatie geven.

Bij deelvraag 1 gaan we bij elkaar kijken en elkaar tips en tops geven, het is dus belangrijk dat je werk af is.

Wat gaan we leren?

Rubriek: wat leren we dit project?

Bekijk de rubriek in je werkboek.
Hier zie je wat je tijdens het project gaat leren.
Pak een kleurpotlood en kleur het vakje in bij ‘introductie’.

Bekijk het voorbeeld.
Laat zien wat je nu al weet of kan.
Aan het eind van het project doen we het nog een keer met een andere kleur, zo ziet je heel goed wat je geleerd hebt.

✨ Einde introductie! ✨

Bij deelvraag 1 gaan we:
– kijken wat we nog weten van de introductie
– de betekenis bij de woordenschat zoeken
– meer leren over de voedselketen
– jouw noodzakelijke vraag opstellen en onderzoeken
– veel onderzoek doen naar jouw gekozen dier

Voortgang

  • 25% 25%