Deelvraag 2

Als je ons dier zou kennen, zou je weten dat...

Doel

Ik leer meer over ons dier en hoe ik een goede tekst moet schrijven.

Beoordeling

– controlepunt 2
– eigen tekst

Materiaal

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboek leerlingen
– lapbook

Projectbord & A3-materiaal:
– deelvraag 2 (Gallery walk voor groep 5-6 of groep 7-8)

Kopieerbladen:
– deelvraag 2
– extra lege kaartjes voor het lapbook

Korte Gallery walk

Bij de introductie hebben we allemaal gewerkt aan de voorkant van het lapbook. We geven elkaar tips en tops over dit onderdeel.

Hoe werkt het ook alweer?
1: Elk team legt het lapbook op een tafeltje
2: Iedereen pakt een A5/A4-blaadje
3: Pak een pen/potlood en ga achter je stoel staan.
4: Als de leerkracht een signaal geeft loop je rond en stop je bij het lapbook van een ander team.
5: Bekijk de doelen en geef een tip en een top.
⚠️ Schrijf op de voorkant van de post-it je naam, schrijf de tip en de top op de achterkant zodat alleen de leerlingen van het lapbook jouw tip en top kunnen lezen.

Dit waren de doelen bij deelvraag 1:
1: de woordenschat is genoteerd en leesbaar
2: je kunt lezen wat het leefgebied en de voedselketen van het dier is
3: je leert meer over het diersoort en de eigenschappen/kenmerken
4: er staan leuke feitjes en weetjes
5: iedereen heeft een noodzakelijke vraag opgeschreven en hier ook een antwoord bij gezocht


Noteer 1 t/m 5 op jouw post-it en geef een tip of top bij elk onderdeel.
Bijvoorbeeld:
1: De woordenschat is niet compleet, ik mis geleedpotige. De rest is wel goed leesbaar en duidelijk.
2: Ik wist niet dat dit het leefgebied was, cool om te lezen! De voedselketen is compleet.
3: Het is niet helemaal duidelijk voor mij, het is een beetje onlogisch geschreven.
4: Leuke feitjes en weetjes!
5: Wat een goede noodzakelijke vraag (naam), je hebt ook een duidelijk antwoord gegeven.

Hoe lang krijgen jullie hier de tijd voor, zet de timer aan.

Wat ga je doen bij deze deelvraag?


De 5 quizvragen over het dier onderzoeken
Plek in lapbook: achterkant
Eigen tekst schrijven (individueel)
Plek in lapbook: midden binnenkant (belangrijkste onderdeel van het lapbook)
⚠️ Gebruik hiervoor de poster van de Gallery walk die de leerkracht op het projectbord heeft gehangen. Hier staan de taaldoelen waar je op met letten
Quizvragen over eigen tekst maken
Plek in lapbook: rechter binnenkant
Eigen invulling (2x)
Plek in lapbook: achterkant & binnenkant rechts

Ga jij kritisch nadenken? | Laat je zelfstandigheid zien? | Kun je hoofdzaken onderscheiden?

Je gaat weer veel informatie vinden die je voor andere onderdelen kan gebruiken. Je hebt net gezien aan welke 4 onderdelen je gaat werken. Als je informatie vindt over de andere onderdelen noteer(schrijf) je dit in jouw bronnenboek, schrijf er ook de link van de website bij zodat je het kan terugvinden.

Scrol verder om de informatiebronnen te vinden voor alle onderdelen.

1. Quizvragen

1: Bekijk de quizvragen
2: Zoek antwoord op de quizvragen

2. Eigen tekst schrijven

1: Gebruik je bronnenboek.
2: Bekijk bij jouw groep wat de aandachtspunten/ succescriteria bij deze tekst zijn (afbeelding Gallery walk)
3: Maak een globale indeling: wat ga je schijven bij elk onderdeel? Schrijf dit in steekwoorden op.
4: Schrijf jouw tekst in kladversie, bekijk de succescriteria nog een keer, klopt het?
5: Laat iemand kijken naar je taal- en spellingsfouten. Verbeter dit en schrijf het in het net. (gebruik hiervoor de Gallery walk methode die je hieronder ziet)

3. Quizvragen eigen tekst

1. Hoe zorg je ervoor dat het publiek jouw tekst écht goed leest? Juist, maak quizvragen!
2: Bedenk een vraag die ze kunnen beantwoorden door de tekst te lezen. Zorg dat het antwoord ergens op het eind van de tekst staat zodat ze blijven lezen.
3: Schrijf het antwoord op de achterkant van het kaartje. Dus op de voorkant de vraag, op de achterkant het antwoord.

4. Eigen invulling

Er zijn 2 plekken in het lapbook waar je zelf een invulling mag geven. Bedenk iets leuk, iets waardoor je opvalt tegenover de rest

Wees creatief!

Klaar?

Leg je bronnenboek en werkboek weg en vraag controlepunt 2 aan jouw leerkracht. Dit werkblad maak je alleen en lever je in als je klaar bent.

Maken jullie het controlepunt klassikaal, bekijk dan de informatie van de biotopen en voedselketen nog een paar keer goed en maak er eventueel een sketchnote over, deze informatie moet je aan het eind van het project kennen.

Succes!

✨ Einde deelvraag 2 ! ✨

Bij het eindproduct ga je:
– elkaars werk bekijken en tips en tops geven
– het lapbook helemaal af maken
– bedenken hoe je gaat presenteren
– reflecteren op jouw eigen werk en inzet tijdens dit project
– het lapbook presenteren aan het publiek

Voortgang

  • 75% 75%