Handleiding

Handleiding

Algemene informatie over het project

Het werken vanuit de motivatie van leerlingen staat centraal tijdens het werken met de projecten. Om deze motivatie te vergroten hebben de leerlingen een doel nodig; een publiek. Bepaal met de leerlingen wie het publiek voor dit project gaat zijn er wie ze dus iets gaan leren. Dit blijft de rode draad tijdens het project. Bij publiek kun je denken aan: ouders/ leerlingen van een hogere of lagere groep / mensen uit de wijk/ leerlingen van een andere school / een bepaald bedrijf. Dit onderdeel is heel belangrijk en zal er voor zorgen dat het project valt of staat.

Ga op zoek naar een professional, iemand die meer weet over het onderwerp. Dit kan een ouder, collega of iemand uit het werkveld zijn. Leerlingen voelen zich hierdoor serieus genomen en ook hier zal hun motivatie van groeien. Er zijn vrijwel altijd wel ouders (uit andere groepen) die heel graag wat komen vertellen.

We proberen waar mogelijk elk onderdeel te beginnen met het ophalen van de voorkennis, vanuit een werkvorm of activiteit. Dit kan gebruikt worden om de voorgang van de leerlingen bij te houden. Het laat zien wat ze nog weten van het vorige onderdeel.

De rubriek geeft een visueel overzicht voor leerling en leerkracht. De leerlingen bepalen wat ze al weten voordat we aan het project beginnen en herhalen dit aan het eind van het project. Hierdoor zien ze wat ze geleerd hebben en waar ze nog in kunnen groeien.

Projectbord

Op de website staan een aparte pagina voor het projectbord, hier kun je extra materiaal vinden. Bij sommige projecten kunnen de leerlingen voor een groot deel de leiding overnemen, als jullie hier voor kiezen kunnen jullie op deze pagina ook extra informatie vinden over de verschillende rollen (projectleider, projectbordmanager, etc)

Extra materiaal

Fase 1 & 2: de leerkracht zorgt voor de benodigde achtergrondinformatie en geeft les(sen)/workshop(s) over het onderwerp.

Fase 3 - 6: de leerkracht neemt een duidelijke coachende rol op zich en begeleidt de leerlingen.

Opdrachten tijdens de introductie:

De leerlingen leren meer over wilde dieren. Probeer verschillende boeken over wilde dieren in de klas te verzamelen, hierdoor zullen de leerlingen meer inspiratie krijgen over de verschillende dieren. Probeer hier ook een aantal atlassen bij te leggen zodat deze gebruikt gaan worden bij het onderzoek

Eindproduct: De leerlingen gaan een lapbook maken, ze kiezen allemaal een wild dier uit en gaan hier een lapbook met informatie over maken. De leerlingen werken in teams van 2 of 3.

Opdrachten tijdens de introductie:
– voorkennis ophalen vanuit een quiz
– meer leren over het leven van wilde dieren
– bepalen welk dier ze willen onderzoeken
– informatie over het eindproduct
– de voorkant van het lapbook maken
– de rubriek met de leerdoelen bekijken
– de rubriek eventueel al invullen

Klassikaal:
– projectbord maken in de klas zodat er een overzicht is van het project

Materialen:

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboek leerlingen

Projectbord & A3-materiaal:
– introductie
– gekleurde A3-bladen voor het lapbook

Kopieerbladen:
– introductie

Opdrachten tijdens deelvraag 1:

– kijken wat we nog weten van de introductie
– de betekenis bij de woordenschat zoeken
– meer leren over de voedselketen
– de noodzakelijke vraag opstellen en onderzoeken
– veel onderzoek doen naar het gekozen dier

Materialen:

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboek leerlingen
– lapbook

Projectbord & A3-materiaal:
– deelvraag 1

Kopieerbladen:
– deelvraag 1
– extra lege kaartjes voor het lapbook

Opdrachten tijdens deelvraag 2:

Bij deze deelvraag kun je er voor kiezen om de individuele tekst te beoordelen, dit zou je eventueel ook kunnen doen voor het zaakvak taal. Er zouden ook andere taaldoelen aan de tekst gekoppeld kunnen worden.

Opdrachten tijdens deelvraag 2
– elkaars werk bekijken en tips en tops geven
– 5 quizvragen beantwoorden over het gekozen dier
– een eigen tekst schrijven over het gekozen dier
– quizvragen maken bij de tekst die ze individueel geschreven hebben
– eigen invulling: wat ze zelf nog willen toevoegen over het gekozen dier

Materialen:

Algemeen:
– laptop/tablet
– werkboek leerlingen
– lapbook

Projectbord & A3-materiaal:
– deelvraag 2 (Gallery walk voor groep 5-6 of groep 7-8)

Kopieerbladen:
– deelvraag 2
– extra lege kaartjes voor het lapbook

Opdrachten tijdens het eindproduct:

– elkaars werk bekijken en tips en tops geven
– het lapbook helemaal af maken
– bedenken hoe ze gaan presenteren
– reflecteren op hun eigen werk en inzet tijdens dit project
– het lapbook presenteren aan het publiek
– rubriek invullen

Materialen:

Algemeen:
– eventueel laptop/tablet
– werkboek leerlingen
– lapbook