fbpx

Fase 2 - onderzoek

Teams samenstellen

☐ Maximaal 4 leerlingen (of bewuste keuze voor uitzonderingen)

☐ Leerdoelen als focus: groepjes van 2

☐ Samenwerken als focus: groepjes van 4

☐ Derde wiel aan de wagen: groepjes van drie kunnen uitdagend zijn, het komt vaak voor dat een er een tweetal ontstaat en de derde persoon er buiten valt

☐ Presentaties: Heb je tijd om alle presentaties van tweetallen te bekijken en voldoende feedback te geven? Ook iets om over na te denken bij het maken van teams.

Onderzoek doen → bronnen

Zoekmachines

Bibliotheken

Beeldbanken

Verwerking

Hoe gaan de leerlingen de gevonden informatie verwerken en hoe zorgen ze dat ze op schema blijven.

Leerdoelen verwerken → formatieve meetmomenten

Begrijpend lezen

Spelling

Taal

Begrijpend lezen

Woordenschat en spelling

Taal

Begrijpend lezen

Woordenschat en spelling

Taal

Begrijpend lezen

Woordenschat

Taal

Dieper leren bereiken en behouden

– Blijf de leerlingen prikkelen op hun eigen denkniveau en probeer ze naar het volgende denkniveau te krijgen (zone van de naaste ontwikkeling)/scaffolding)

– Het voortgangsdocument kan gebruikt worden om het overzicht te bewaren en mee te nemen met de overdracht naar de volgende groep.

Onderzoek

Thema’s:

Welke thema’s wil je volgend jaar aan bod laten komen?

→ Zie Uniek Onderwijs.

 

Leerdoelen:

Welke kerndoelen wil je vanuit projecten aanbieden?

Tips:

Aardrijkskunde 47, 48, 49, 50,

Geschiedenis 51, 52, 53

Groep 3: 49, 51/52 

→ Zie SLO Kerndoelen

Jaarplanning

Drie projecten inplannen:

Individueel, groepsdoorbroken of schoolbreed:

1. Kennismakingsproject

2. ……

3. ……

 

 (Voorkeur van team was schoolbreed project na de eerste Cito)

– Groepsdoorbroken? Waarom kies je hiervoor en wat is anders als individueel in de eigen klas?

Voortgang project 33%