fbpx

Uniek Onderwijs | Project-Based Learning

Wat is Project-Based Learning?

 

Bij Project-Based Learning wordt aanspraak gemaakt op het probleemoplossend vermogen van het kind. We maken gebruik van een realistisch probleem, en lossen dit op door gebruik te maken van realistische informatiebronnen.

 

In de meeste schoolboeken wordt gebruik gemaakt van probleemstellingen die niet altijd in de echte wereld voorkomen, of de probleemstellingen zijn op een specifieke manier geformuleerd zodat het antwoord makkelijk(er) te vinden is.
Bij Project-Based Learning werken we vanuit een realistische probleemstelling en gaan we op zoek naar echte, passende oplossingen.

Waarom Project-Based Learning?

 

We leven in een digitale wereld die niet meer bij te houden is vanuit de schoolboeken. Tegenwoordig kun je veel bereiken met al het aanbod dat online te vinden is. Om hier optimaal gebruik van te maken heb je verschillende vaardigheden nodig, deze noemen we in het onderwijs 21e-eeuwse vaardigheden. 

Leerlingen leren kritisch te kijken naar bronnen en problemen die ze tegen komen zelfstandig op te lossen. Ze leren naar het grotere geheel te kijken en vanuit dit overzicht te plannen. Ze leren (beter) te communiceren zodat de samenwerking goed verloopt.

 

Door deze vaardigheden eigen te maken krijgen de leerlingen meer eigenaarschap en zullen ze meer diepgang bereiken in het leren.

Dagindeling

Dag 1, fase 1: introductie

We bekijken het project en bespreken het einddoel. Vanuit ons enthouasisme gaan we aan de slag met het project. Leerlingen werken in teams van 2 of 3.

Dag 2 , fase 2: onderzoek

We gaan verder met het onderzoek en verwerken dit in het project. Er komt een professional op bezoek zodat de leerlingen de vragen die ze hebben kunnen stellen en zo gerichte informatie krijgen. Het feit dat we de leerlingen serieus nemen en mensen vanuit het werkveld uitnodigen zal ze nog meer (intrinsiek) motiveren. De antwoorden van de professional verwerken ze in het project.

Dag 3, fase 3: reflectie

Vanuit een nieuwe werkvorm gaan de leerlingen reflecteren op elkaars werk. Ze leren op een goede manier met elkaar te communiceren en gerichte, opbouwende feedback te geven.

Dag 4, fase 4: herziening en aanpassingen

De leerlingen verwerken de feedback in het project en zetten het onderzoek voort. Ze beginnen aan de voorbereiding van hun eindpresentatie.

Dag 5, fase 5: presentatie en beoordeling

De leerlingen gaan hun eindproduct presenteren waarbij ze gebruik maken van visuele ondersteuning. De leerlingen gebruiken een feedback formulier om op elkaar te reflecteren. De feedback verwerken ze in hun rubriek, hierin staan de doelen voor het project beschreven.

Dag 5, fase 6: eindreflectie

De leerlingen gebruiken de feedback die ze bij de eindpresentatie gekregen hebben en verwerken dit in hun portfolio. Aan het eind van de dag zullen de certificaten uitgedeeld worden.

 

We verdelen de dagen in blokken waarbij we onderzoek doen en aan het project werken en vanuit spellen werken aan de vaardigheden.  

Schoolvakken

 

We werken aan verschillende vakgebieden binnen het project.

– Taal

– Spelling

– Rekenen

– Wereldoriëntatie

– Begrijpend lezen

Uitdaging of aanpassing

 

Daarnaast is er uitdaging voor leerlingen die makkelijk door de stof gaan of een aanpassing voor leerlingen die moeite hebben met de aangeboden stof.

De coach

Hoi!⁠

Mijn naam is Nadieh Cuijpers.⁠
Geboren en getogen in Nederland en opgegroeid in een gezin van zes waarbij mijn vader het geluk had met alleen maar dochters. 

Het is altijd mijn droom geweest om lerares te worden, ook al dacht ik destijds nog dat ik dan vooral mocht “naar kijken en het bord uitveegen”. Het krijtbord werd helaas al snel vervangen door een digibord maar dit heeft de pret niet mogen drukken, ik mag in nog altijd nakijken.. ⁠

Na een aantal jaar les te hebben gegeven in Nederland ben ik de uitdaging aangegaan om naar Curaçao te verhuizen en hier verder te gaan in het onderwijs. De eerste paar jaar heb ik op een Nederlandse privé school gewerkt waarna ik ben overgestapt naar een internationale school. Hier mocht ik de lessen Nederlands verzorgen voor grade 1-12. Een enorme uitdaging en geweldig leuk om te doen! Dit zorgde ervoor dat twee onderwijssystemen samen kwamen en het beste van beide gecombineerd kan worden.⁠

Werken met leerlingen en studenten is voor mij het mooiste wat er is. Ze de vrijheid geven om ons te laten zien wat hen uniek maakt is mijn passie. Dit bereik ik door ze uit te dagen en het vertrouwen in zichzelf en elkaar te geven. ⁠

Recensies van leerlingen

Bijdrage

Per leerling per week
249
  • Inclusief
  • Gebruik laptop
  • Materiaal
  • Certificaat
Vol= vol

Inschijfformulier

Volg ons

Uniek Onderwijs – Den Haag

+316 2838 0555 | info@uniekonderwijs.com