fbpx

Projecten ter voorbereiding op PBL - duidelijk stappenplan

Open je eigen foodtruck

Leerdoel: Nederlands – schriftelijk, taalbeschouwing

Rekenen – getallen en bewerkingen, meet en meetkunde

Kunstzinnige oriëntatie 

Oriëntatie op jezelf en de samenleving – mens en samenleving

(Engels)

Kerndoelen: 5,9,11,12,26,28,29,30,31,33,34,54,55

Taal: Engels of Nederlands
Groep : 4/5/6/7/8

Sustainable City

Leerdoel: Oriëntatie op jezelf en de wereld – mens en samenleving, natuur en techniek. Rekenen/wiskunde – wiskundig inzicht en handelen,

getallen en bewerking

Kerndoelen: 4,5,6,8,9,13,15,16,23,24,25,31,33,38,39,41,43,46,47,49,50

Taal: Nederlands en Engels
Groep: 8

 

Be the President

Leerdoel: Nederlands schriftelijk en mondeling onderwijs
Engels – schriftelijk en mondeling onderwijs.
Kerndoelen: 1,2,3,5,8,9,11,

12,13,14,15,16,26,28,31,34,

36,37,38,39,47,50,53

Taal: Engels
Groep : 6/7/8

 

Run for President

Leerdoel: Nederlands schriftelijk en mondeling onderwijs
Engels – schriftelijk en mondeling onderwijs.
Kerndoelen: 1,2,3,5,8,9,11,

12,13,14,15,16,26,28,31,34,

36,37,38,39,47,50,53

Taal: Engels
Groep : 6/7/8

Trip door Europa

Leerdoel: Rekenen – inzicht en handelen, getallen en bewerkingen.
Oriëntatie op jezelf en de wereld – ruimte

Kerndoelen: 1,2,4,5,7,9,12,26,27, 28,29,30,31,32,33,50

Taal: Nederlands
Groep: 6/7/8

Sustainable City
Curaçao

Leerdoel: Oriëntatie op jezelf en de wereld – mens en samenleving, natuur en techniek. Rekenen/wiskunde – wiskundig inzicht en handelen,

getallen en bewerking

Kerndoelen: 4,5,6,8,9,13,15,16,23,24,25,31,33,38,39,41,43,46,47,49,50

Taal: Nederlands en Engels
Groep: 8

Verzorg je eigen Cruise

Leerdoel: Nederlands schriftelijk en mondeling onderwijs.

Rekenen – inzicht en handelen, getallen en bewerkingen.

Kerndoelen: 2,3,4,5,6,7,8,9,11, 12,26,28,29,31,33,34,47,50,54,55

Taal: Engels of Nederlands
Groep : 5/6/7/8

Plan een reis door Amerika

Leerdoel: Oriëntatie op jezelf en de wereld – mens en samenleving, natuur en techniek.

Engels

Rekenen – meten en meetkunde

Kerndoelen: 13,14,15,16,31, 32,33,47,49,50

Taal: Engels
Groep: 7/8

nieuw project

....

Leerdoel:

 

Taal: ….
Groep: …

 

Projecten vanuit een open hoofdvraag - open eindproduct.​

Start je eigen bedrijf.

Leerdoel: Nederlands- mondeling, schriftelijk en taalbeschouwing

Rekenen – rekenen/wiskunde en getallen en bewerkingen

 

Kerndoelen: 1,2,3,4,5,8,9,12,23,26,28,30,31,33

Taal: Engels of Nederlands
Groep: 4/5/6/7/8

Welkom op onze school!

Leerdoel: Nederlands- mondeling, schriftelijk en taalbeschouwing

Oriëntatie op jezelf en de wereld- mens en samenleving, natuur en techniek en ruimte

Kerndoel: 1,2,3,4,5,8,9,12

Taal: Engels of Nederlands
Groep : 4/5/6/7/8

Ontwerp en bouw een tiny house.

Leerdoel: Nederlands- mondeling, schriftelijk en taalbeschouwing

Oriëntatie op jezelf en de wereld- mens en samenleving, natuur en techniek en ruimte

Kerndoel: 1,2,3,4,5,8,9,12

Taal: Engels of Nederlands
Groep : 4/5/6/7/8

 

Het verkeer in onze wijk.

Leerdoel: Nederlands schriftelijk en mondeling onderwijs.

Rekenen/wiskunde

Oriëntatie op jezelf en de wereld

Kerndoelen: 2,4,5,9,12,23,35,47

Taal: Nederlands
Groep : 3/4/5/6/7/8

Wilde dieren

Leerdoel: Oriëntatie op jezelf en de wereld – omgaan met de natuur, mensen planten en dieren

Nederlands, rekenen, begrijpend lezen, stellen, 21e-eeuwse vaardigheden

Taal: Nederlands
Groep: 6

Middeleeuwen

Leerdoel: Begrijpend lezen. Taal Oriëntatie op jezelf en de wereld. 21e-eeuwse vaardigheden

Taal: Nederlands
Groep: 6/7/8

 

Het verkeer in onze wijk.

Leerdoel: Nederlands schriftelijk en mondeling onderwijs.

Rekenen/wiskunde

Oriëntatie op jezelf en de wereld

Kerndoelen: 2,4,5,9,12,23,35,47

Taal: Nederlands
Groep : 3/4/5/6/7/8

Wilde dieren

Leerdoel: Oriëntatie op jezelf en de wereld – omgaan met de natuur, mensen planten en dieren

Nederlands, rekenen, begrijpend lezen, stellen, 21e-eeuwse vaardigheden

Taal: Nederlands
Groep: 6

nieuw project

Mi

Leerdoel:

Kerndoel:

Taal:
Groep: 

 

Bida projecten vanuit een open hoofdvraag - open eindproduct.​

Kennismakingsproject

Wie ben ik nou echt? Wat vind ik belangrijk en wat is mijn rol in de groep? De leerlingen en coach leren elkaar beter kennen door op zoek te gaan naar elkaars sterke kanten en leerpunten. 

 

Taal: Nederlands
Groep : 3/4/5/6/7/8

Communicatie 1.0

Wat is communicatie en hoe kan goede communicatie mij helpen anderen beter te begrijpen? De leerlingen gaan op onderzoek uit en worden zo bewust van de verschillende manieren van communicatie.


Taal:
Nederlands
Groep: 3/4/5/6/7/8

ICT- Hoe werk jij ermee?

De leerlingen hebben een groot aandeel in dit project. Zij bepalen welke kennis en vaardigheden ze willen verbeteren en hoe ze dit willen doen. Deze kennis zullen ze delen met een publiek, dit kan zijn een lagere groep of een groep van een andere school.

Taal: Nederlands

Groep: 3/4/5/6/7/8